"stabilization" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"stabilization" Fince çeviri

EN stabilization
volume_up
{isim}

stabilization

"stabilization" için eşanlamlılar (İngilizce):

stabilization

Fince' de "stabilization" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is a question of escalating events and increased de-stabilization in Nigeria.
Nigeriassa kysymys on ongelmien leviämisestä ja lisääntyvästä tasapainottomuuden tilasta.
EnglishTajikistan only recently began to introduce economic stabilization measures.
Tadžikistan on aloittanut vasta hiljattain taloudelliset vakauttamistoimenpiteet.
EnglishArmenia introduced stabilization measures and structural reforms in 1994.
Armenia käynnisti 1994 vakauttamistoimenpiteet ja rakenneuudistukset.
EnglishThe progress being made in respect of stabilization and macro-economic reforms has clearly slowed down.
Vakauttaminen ja makrotaloudelliset uudistukset ovat selvästi hidastuneet.
EnglishFurther steps will have to taken towards effective stabilization.
Tarvitaan muita toimia todellisen vakauttamisen aikaansaamiseksi.
EnglishThis stabilization will ultimately prove crucial to prosperity and thus to peace in Europe.
Tämä vakauttaminen on pitkällä aikavälillä tärkeä hyvinvoinnille ja siten Euroopassa vallitsevalle rauhalle.
EnglishIn the longer term, our objective must be to help achieve lasting stabilization of the situation in that region.
Pidemmän aikavälin tavoitteenamme on oltava alueen tilanteen pysyvän vakauden edistäminen.
EnglishOf course we must try to persuade them to go further than the target of stabilization in 2010.
Luonnollisesti meidän pitää olettaa Yhdysvaltojen pääsevän pitemmälle kuin päästöjen vakauttamiseen vuonna 2010.
EnglishEconomic reform and macroeconomic stabilization created opportunities for economic reconstruction.
Taloudelliset uudistukset ja makrotalouden vakauttaminen ovat antaneet mahdollisuuden talouden jälleenrakentamiselle.
EnglishCertainly stabilization of emissions has not taken place.
EnglishChoose the photo resolution, audio device (if your camera has one), and video stabilization options you want.
Valitse haluamasi valokuvan tarkkuuden, äänilaitteen (jos kamerassa on äänilaite) ja videon vakautuksen asetukset.
EnglishThe proposals currently on the table vary between zero (stabilization) and 15 % below the 1990 level.
Tällä hetkellä käsiteltävänä olevat vähentämisehdotukset vaihtelevat nollan (vakauttaminen) ja 15 % välillä vuoden 1990 tasosta.
EnglishIn the MacSharry reform we were offered maintenance of incomes from agriculture and, at the same time, stabilization of the rural population.
MacSharryn uudistuksessa meille luvattiin, että maatalouden tulot säilyvät ja samalla maaseudun väestö vakiintuu.
EnglishThrough ambitious stabilization programmes, they have succeeded in considerably reducing their monetary and budgetary problems.
Kunnianhimoisten vakausohjelmien avulla ne ovat onnistuneet vähentämään rahallisia ja talousarvioon liittyviä ongelmia huomattavasti.
EnglishIt is true that there were great improvements in the second half of 1997 as regards economic stabilization and public order.
On totta, että vuoden 1997 jälkipuoliskolla on saatu aikaan huomattavia parannuksia talouden vakauttamisen ja yleisen järjestyksen osalta.
EnglishTheir efforts to make progress with democratic reforms and economic stabilization in their countries receive no international recognition.
Heidän pyrkimyksensä edistää demokraattisia uudistuksia ja taloudellista vakautta maassaan eivät saa kansainvälistä tunnustusta.
EnglishThis provided Ukraine with better conditions in which to make its contribution towards stabilization in a large and very sensitive region.
Siten on luotu paremmat edellytykset sille, että Ukraina voi paremmin täyttää tehtävänsä erittäin herkän suuralueen vakauttamisessa.
EnglishSo, I tend to agree with President Mandela and President Nyerere when they say that the top priority is law and order and stabilization.
Taipuisinkin siis presidenttien Mandela ja Nyerere kannalle heidän sanoessaan, että tärkein asia on laki ja järjestys sekä vakauttaminen.
EnglishFurthermore the economic and political stabilization of central and eastern Europe will have a positive impact on the economy of the European Union.
Lisäksi Keski- ja Itä-Euroopan taloudellisella ja poliittisella vakauttamisella on myönteinen vaikutus Euroopan unionin talouteen.
EnglishThese steps are essential for the economic stabilization of the country, and a necessary condition for the mobilization of donors.
Tällaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä maan taloudellisen vakauttamisen kannalta ja muodostavat ehdottoman edellytyksen lahjoitusten myöntämiselle.