"short" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"short" Fince çeviri

volume_up
shorts {çoğ.}
FI

EN short
volume_up
{sıfat}

short (ayrıca: brief, compendious, summary)
volume_up
lyhyt {sıf.}
CFP and the ecosystem approach to fisheries management (short presentation)
YKP ja ekosysteemiperustainen lähestymistapa kalastuksen hoidossa (lyhyt esittely)
Applied research relating to the common fisheries policy (short presentation)
Soveltava tutkimus yhteisen kalastuspolitiikan alalla (lyhyt esittely)
There are different opportunities and programmes for short or long periods.
Tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja ja lyhyt- ja pitkäkestoisia ohjelmia.
short
short

Fince' de "short" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese are practical measures that will make a big difference in the short term.
Nämä ovat niitä käytännön toimia, joilla on suuri vaikutus lyhyellä aikavälillä.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan nojalla.)
EnglishWe cannot achieve that in the short term without financial support at EU level.
Tätä ei ole mahdollista toteuttaa lyhyellä aikavälillä ilman tukea EU:n tasolta.
EnglishWhen I was in Azerbaijan for a short time with my colleagues, we did discuss this.
Kun kävimme äskettäin kollegoiden kanssa Azerbaidžanissa, keskustelimme asiasta.
EnglishThis is the background to the distinction made between the short and medium term.
Tämä on lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden välillä tehdyn eron peruste.
EnglishWithin a short space of time gay people have been declared fair game in Uganda.
Lyhyen ajanjakson aikana homoseksuaaleista on tullut vapaata riistaa Ugandassa.
EnglishHowever, at that time, the referral arrived in Parliament at very short notice.
Silloin asian käsittely palautettiin kuitenkin parlamenttiin erittäin nopeasti.
EnglishI hope that it is clear what I wanted to ask about, now that time is so short.
Toivon, että se tuli selväksi, mistä halusin kysyä, nyt kun aikaa on näin vähän.
EnglishThat, in short, is what should be said from the point of view of external trade.
Tämä on lyhyesti esitettynä se, mitä ulkoisen talouden näkökannalta voidaan sanoa.
EnglishIn 1913, just short of 100 years ago, the pensionable age in Sweden was set at 67.
Vuonna 1913, alle sata vuotta sitten, eläkeiäksi asetettiin Ruotsissa 67 vuotta.
EnglishIt will not achieve this if it falls short of maintaining an exemplary position.
Se ei pysty saavuttamaan tätä, jos se ei pysty pitämään yllä esimerkillistä asemaa.
English. - (SV) Madam President, I should like to make a few short comments:
esittelijä. - (SV) Arvoisa puhemies, haluan esittää muutaman lyhyen kommentin.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Puhemies keskeytti puhujan työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti).
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitys keskeytettiin työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan nojalla.)
EnglishIn fact, what we need to do in the short term is to consider job sharing again.
Itse asiassa lyhyellä aikavälillä meidän on jälleen harkittava työn jakamista.
EnglishThe European Union should not behave in a narrow-minded or short-sighted manner.
Euroopan unionin ei pitäisi käyttäytyä kapeakatseisesti eikä lyhytnäköisesti.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Lyhennetty äänestysselitys työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
EnglishAnd time is short, because the spawning season starts in the middle of this month.
Aika on sitä paitsi vähissä, sillä kutuaika alkaa tämän kuukauden puolivälissä.
EnglishIt is clear that what is being proposed to us falls far short of what is needed.
Ei ole epäilystäkään siitä, että se mitä meille esitetään, on kaukana tavoitteesta.
EnglishIf the Eurosceptics were short of arguments we have certainly given them some.
Jos euroskeptikoilla on ollut pulaa aiheista, niin nyt heille on niitä annettu.