EN rough
volume_up
{isim}

rough
rough
volume_up
raffi {isim}

Fince' de "rough" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis will mean a rough ride for the simplification of consumer rights legislation.
Tämä vaikeuttaa kuluttajien oikeuksia koskevan lainsäädännön yksinkertaistamista.
EnglishThey provide a rough framework that cannot give us any cause for satisfaction.
Ne ovat vasta raakileita, joihin emme voi olla missään tapauksessa tyytyväisiä.
EnglishIn this respect I have just heard many rough approximations, in my opinion.
Olenkin mielestäni ollut kuulevinani hetki sitten juurin tämänsuuntaisia esityksiä.
EnglishIn fact, this first report is intended as a rough draft, the matrix of a new method.
Tosiasiassa tämä ensimmäinen mietintö on luonnos ja uuden menetelmän kaava.
EnglishIn addition, as I understand it, import duties for rough rice should be checked separately.
Nähdäkseni raakariisin tuontitullimaksut olisi lisäksi tarkistettava erikseen.
EnglishRough estimates currently put the number of homes damaged to some extent at about 30 000.
Nykyisen karkean arvion mukaan noin 30 000 asuntoa on jossain määrin vahingoittunut.
EnglishThat, too, is regrettable, but we have to take the rough with the smooth.
Tämäkin on valitettavaa, mutta meidän on kestettävä myös vastoinkäymiset.
EnglishI have only given you a rough indication, and a personal opinion at that.
Annoin teille vain vähän osviittaa. Lisäsin siihen jo oman näkemykseni.
EnglishThe various speakers have stressed that this regulation has had a rough passage.
Eri puheenvuoroissa on korostettu sitä, että tämän asetuksen käsittely on edennyt epätasaisesti.
EnglishWe all know that the communications sector has had a rough ride over the last year or so.
Me kaikki tiedämme, että viestintäala on kokenut kovia suunnilleen viimeisen vuoden ajan.
EnglishLet us make sure that we have put an end to rough sleeping by 2015.
Pitäkäämme huoli siitä, että vuonna 2015 yksikään ihminen ei nuku kadulla.
EnglishRailways have a rough deal in the investment plans, and inland shipping even more so.
Rautateillä ja varsinkin sisävesiliikenteellä on vain vähäinen rooli investointisuunnitelmissa.
EnglishThis is a policy based on rough estimates and founded on pure observation.
Se on politiikkaa, joka arvioi vain summittaisesti ja joka perustuu puhtaaseen havainnointiin.
EnglishThis will be a voyage over a rough sea for, as I have said, there are massive challenges ahead.
Tästä tulee raskas merimatka, sillä kuten sanottu, haasteet ovat valtavat.
EnglishThe Road Map that we will present to you as a rough draft next spring will provide this.
Etenemissuunnitelma, josta esittelemme teille karkean luonnoksen keväällä, mahdollistaa tämän.
EnglishThis being the case, Angola will unfortunately remain a very rough diamond.
Tällöin Angola jää valitettavasti hiomattomaksi timantiksi.
EnglishWe cannot condone this 'rough justice' and lynch law!
Emme voi kuitenkaan hyväksyä tätä " cowboyoikeutta" ja lynkkausoikeuden käyttöä.
EnglishIn the light of this, I supported you all the way, not least when things got rough in recent weeks.
Tämän perusteella tuin teitä koko ajan myös silloin, kun myrsky muutama viikko sitten puhkesi.
EnglishYou may say that it is not possible, but I think you could at least give a rough estimate.
Voitte sanoa, ettei komissio voi ilmoittaa sitä, mutta uskon, että voisitte esittää edes karkean arvion.
EnglishThe agreements with Canada and Russia were very rough, in the true sense of the word.
Jo Kanadan ja Venäjän kanssa tehdyt sopimukset olivat sanan todellisessa merkityksessä enemmän kuin karkeita.