EN

to rear [reared|reared] {fiil}

volume_up
There are still loopholes, still opportunities for discrimination to rear its head.
Siinä on edelleen porsaanreikiä, edelleen aukkoja, joista syrjintä voi nostaa päätään.
Malnourishment is beginning to rear its head. The blockade breeds despondency, anger and hatred, not peace.
Aliravitsemus on alkanut nostaa päätään, Saarto ruokkii epätoivoa, suuttumusta ja vihaa, ei rauhaa.
These relate to international terrorism: Islamic fundamentalism, which is rearing its head.
Yhteiset uhat liittyvät kansainväliseen terrorismiin, islamilaiseen fundamentalismiin, joka nostaa päätään.
Animals should always be slaughtered close to the place where they were reared.
Eläimet olisi teurastettava aina lähellä sitä paikkaa, jossa ne kasvatettiin.
I was very struck when former French Culture Minister Mr Toubon addressed the European Parliament back in 1995 and said that we were in danger of rearing a Nintendo generation.
Olin hyvin järkyttynyt, kun Ranskan entinen kulttuuriministeri Toubon puhui Euroopan parlamentissa vuonna 1995 ja totesi, että olemme vaarassa kasvattaa Nintendo-sukupolven.

"rear" için eşanlamlılar (İngilizce):

rear

Fince' de "to rear" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere are still loopholes, still opportunities for discrimination to rear its head.
Siinä on edelleen porsaanreikiä, edelleen aukkoja, joista syrjintä voi nostaa päätään.
Englishstaff in Skopje will continue to operate, as will KFOR Rear.
Naton Skopjen henkilöstö jatkaa toimintaansa samoin kuin KFOR REAR -henkilöstö.
EnglishRear-view mirrors for wheeled agricultural or forestry tractors (vote)
Pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktorien taustapeilit (äänestys)
EnglishThat is unacceptable, and means that we are bringing up the rear of the EU.
Se on aivan liikaa, ja se tarkoittaa, että olemme EU:n peränpitäjiä.
EnglishRear registration plate of two or three-wheel motor vehicles (vote)
Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilpi (äänestys)
EnglishHistory is interesting, but it is dangerous only to look in the rear-view mirror.
Historia on mielenkiintoista, mutta pelkästään peruutuspeiliin
EnglishThat danger is further increased if cars also have decorative fittings at the front or rear.
Vaara on suurempi, jos auton etu- tai takaosassa on lisäksi koristeita.
EnglishGermany is bringing up the rear when it comes to growth in the euro zone at under 2.2%.
Saksa on vajaalla 2,2 prosentilla euroalueen kasvun peränpitäjä.
EnglishOnce again, we see the conflict between industry, employment and the environment rear its head.
Jälleen kerran voimme havaita teollisuuden, työllisyyden ja ympäristön välisen ristiriidan.
EnglishThey buy bonnets, headlamps and rear windows in countries like Turkey, Brazil and Korea.
Ne ostavat konepeltejä, valaisimia ja takaikkunoita Turkin, Brasilian ja Korean kaltaisista valtioista.
EnglishPlease be silent, or I shall be forced to request the ushers to clear the corridors at the rear.
Pyydän teitä vaikenemaan, tai minun on pyydettävä vahtimestareita tyhjentämään takana olevat käytävät.
EnglishThese amendments allow the reduction of the application of the strict rules to the rear part of the trawl.
Näillä tarkistuksilla sallitaan tiukkojen sääntöjen löyhempi soveltaminen troolin peräpäässä.
EnglishMalnourishment is beginning to rear its head. The blockade breeds despondency, anger and hatred, not peace.
Aliravitsemus on alkanut nostaa päätään, Saarto ruokkii epätoivoa, suuttumusta ja vihaa, ei rauhaa.
EnglishEuropean industry ought to maintain its leadership in key sectors and not find itself bringing up the rear.
Euroopan teollisuuden pitäisi säilyttää johtava asemansa avainaloilla eikä löytää itseään pitämästä perää.
EnglishThe sorry country bringing up the rear in this case, I might add, is Germany with only around 2%.
Voin lisätä, että tässä asiassa perää pitävä surkea valtio on Saksa, jossa prosenttiosuus on vain noin kaksi prosenttia.
EnglishIn this, Romania and Bulgaria, although they will be Members in three weeks' time, brought up the rear.
Tässä yhteydessä Romania ja Bulgaria olivat jonon hännillä, vaikka niistä tulee nyt jäseniä kolmen viikon kuluttua.
EnglishInstead of leading, we are bringing up the rear.
Emme ole johtoasemassa, vaan kuljemme jälkijoukossa.
EnglishClearly, the Commission must be in agreement on this point, otherwise a number of problems will rear their heads.
On selvää, että komission on päästävä yhteisymmärrykseen tässä kysymyksessä, muutoin siitä syntyy ongelmia.
EnglishUnder current legislation, for example, children less than three years of age can use an ordinary rear-seat belt.
Nykyisen lainsäädännön mukaan alle kolmivuotiaat lapset voivat nimittäin käyttää aikuisten turvavyötä takaistuimella.
EnglishRear-mounted roll-over protection structures of narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors (
Kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet (