"progress" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"progress" Fince çeviri

EN progress
volume_up
{isim}

progress (ayrıca: advancement)
Change does not necessarily ensure progress, but progress absolutely requires change.
Muutos ei välttämättä takaa edistystä, mutta edistys edellyttää ehdottomasti muutosta.
Economic progress does not mean sacrificing social progress, far from it.
Taloudellinen edistys ei tarkoita sosiaalisen edistyksen uhraamista, kaukana siitä.
Europe must advance with social progress hand in hand with economic progress.
Euroopan on edettävä sosiaalinen edistys ja talouskasvu rinta rinnan.
progress (ayrıca: propagation, advancement)
Progress in the membership process depends on the progress made in this respect.
Jäsenyysprosessissa eteneminen riippuu näin saavutetusta edistyksestä.
If a scan is in progress, the progress is displayed until the scan is complete.
Jos tarkistus on meneillään, sen eteneminen näkyy näytössä, kunnes tarkistus on valmis.
The progress of both areas of negotiation is to a large extent interlinked.
Neuvottelujen eteneminen kummallakin alalla on toisistaan riippuvaista.

Fince' de "progress" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPrevious progress reports have, unfortunately, had not a word to say about this.
Määräaikaiskertomuksissa ei valitettavasti ole vielä mainittu niitä sanallakaan.
EnglishWe are assuming that both sides are interested in continuing this rapid progress.
Oletamme molempien osapuolten olevan kiinnostuneita jatkamaan nopeaa etenemistä.
EnglishHowever, this is, at the same time, an area in which real progress can be made.
Se on kuitenkin samalla myös alue, jolla voidaan saavuttaa todellista edistystä.
EnglishMost Member States have already made good progress in drawing up these documents.
Useimmat jäsenvaltiot ovat jo edistyneet hyvin näiden asiakirjojen laatimisessa.
EnglishProgress was made not because of, but in spite of, deficient social protection.
Edistystä tapahtui puutteellisesta sosiaaliturvasta huolimatta, ei sen ansiosta.
EnglishIt is in the interests of all of us to support the fast progress of this matter.
On meidän kaikkien etujen mukaista, että tuemme nopeaa edistystä tässä asiassa.
EnglishI view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
Mielestäni mietintö edustaa tietynlaista edistystä, vaikka se onkin rajallista.
EnglishAnd once we have made progress, then we can start talking about what to do next.
Ja kun edistystä on tapahtunut, on aika puhua siitä, kuinka jatkossa menetellään.
EnglishIt would be helpful to think that we were making some useful progress ourselves.
Asiaa auttaisi, jos voimme olettaa, että edistymme itse päästöjen vähentämisessä.
EnglishFrankly, I cannot see what progress the Council representative was referring to.
Suoraan sanottuna en näe sitä edistystä, johon neuvoston edustaja on viitannut.
EnglishYou can click the status bar to check the progress of a sync in the details pane.
Voit tarkistaa synkronoinnin edistymisen tietoruudussa napsauttamalla tilariviä.
EnglishThis has been achieved less through legislation than through technical progress.
Tämä saavutus johtuu pikemminkin teknisestä kehityksestä kuin lainsäädännöstä.
EnglishI would have liked to see more progress in certain areas of this whole project.
Olisin halunnut, että tietyillä tämän hankkeen aloilla olisi edistytty enemmän.
EnglishWe need to criticise what there is to criticise, but help progress to continue.
Kritiikkiä on esitettävä, jos sille on aihetta, mutta prosessia on myös tuettava.
EnglishIreland, Great Britain and the Netherlands have also made considerable progress.
Myös Irlanti, Iso-Britannia ja Alankomaat ovat saavuttaneet huomattavaa edistystä.
EnglishThere is no trace of even a strategy in the Second progress report on cohesion.
Koheesiota käsittelevässä toisessa väliraportissa ei ole jälkeäkään strategiasta.
EnglishIt is mainly thanks to the EU's united stance that any progress was made at all.
On lähinnä EU:n yhtenäisen kannan ansiota, että edistystä ylipäätään tapahtui.
EnglishThis represents real progress towards giving Commission staff more responsibility.
Kyse on todellisesta edistysaskeleesta kohti yksiköidemme vastuun kasvattamista.
EnglishYou mentioned a timetable, a timetable for transposition which is in progress.
Tehän mainitsitte puheenvuorossanne käynnissä olevan täytäntöönpanon aikataulun.
EnglishPresident Barroso outlined progress towards meeting the Kananaskis commitments.
Puheenjohtaja Barroso selvitti edistymistä Kananaskisin sitoumusten täyttämisessä.