"presidency" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"presidency" Fince çeviri

EN presidency
volume_up
{isim}

presidency
presidency
It will give the European Council a stable presidency, which will ensure that the preparation and monitoring of European Council meetings are more consistent.
Sillä annetaan Eurooppa-neuvostolle vankka presidentinvirka, jolla taataan Eurooppa-neuvoston valmistelujen ja seurannan entistä parempi johdonmukaisuus.
presidency
Mr President, the presidency of Michael Kovác came to an end at the beginning of March.
Arvoisa puhemies, maaliskuun alussa päättyi Michael Kováčin presidenttikausi.
presidency
The French Presidency of the G20 is an opportunity that must be grasped.
Ranskan G20-ryhmän puheenjohtajuuskausi on tilaisuus, johon on tartuttava.
In 18 months' time, Sweden will hold the EU Presidency.
Ruotsin puheenjohtajuuskausi alkaa 18 kuukauden kuluttua.
That is not to say that the British Presidency will not be significant.
Tämä ei tarkoita, ettei Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajuuskausi olisi ollut merkittävä.

"presidency" için eşanlamlılar (İngilizce):

presidency

Fince' de "presidency" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn this respect, the Austrian presidency has been a step in the right direction.
Tässä mielessä Itävallan puheenjohtajakaudella on otettu askel oikeaan suuntaan.
EnglishFinland is also an example for those of us who expect a lot from your Presidency.
Suomi on myös esimerkki meille, jotka odotamme paljon sen puheenjohtajakaudelta.
EnglishThe presidency shares many of the concerns expressed by the European Parliament.
Puheenjohtajamaa jakaa monet Euroopan parlamentin esille tuomista huolenaiheista.
EnglishOf course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.
Tuemme tietysti täysin puheenjohtajavaltiota sen tätä koskevissa ponnisteluissa.
EnglishThis priority on the Swedish Presidency's agenda has been successfully achieved.
Ruotsin puheenjohtajuuskauden ensisijainen tavoite on saavutettu onnistuneesti.
EnglishI hope that the slogan of the Dutch presidency will become 'opt in or opt out' .
Toivon, että puheenjohtajamaa Hollannin motoksi tulee " joko mukaan tai ulos" .
EnglishWe spoke about future cooperation and also about the coming Belgian Presidency.
Puhuimme tulevasta yhteistyöstä ja myös tulevasta Belgian puheenjohtajakaudesta.
EnglishThis is good, and congratulations to the Portuguese Presidency in this regard.
Tämä on hyvä asia, ja onnittelen puheenjohtajavaltio Portugalia tässä suhteessa.
EnglishMr President, I address my remarks particularly to the presidency of the Council.
(EN) Arvoisa puhemies, osoitan huomioni erityisesti neuvoston puheenjohtajalle.
EnglishAs you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.
Kuten luultavasti tiedätte, puheenjohtajakautemme motto on "Esteetön Eurooppa".
EnglishLet us have faith in the efforts of the Luxembourg Presidency to conclude it well.
Luottakaamme siihen, että puheenjohtajavaltio Luxemburg onnistuu tässäkin hyvin.
EnglishWork on this directive began during the Spanish Presidency of the European Union.
Direktiiviä alettiin työstää Espanjan toimiessa Euroopan unionin puheenjohtajana.
EnglishSubject: Position of the Italian EU Presidency regarding clandestine immigrants
Aihe: Laittomien maahanmuuttajien kohtelu EU:n puheenjohtajavaltiossa Italiassa
EnglishHowever, I would say this to the Austrian Presidency: you can make this happen.
Haluan kuitenkin sanoa puheenjohtajavaltio Itävallalle, että te pystytte tähän.
EnglishI would like to challenge you to make three key assurances about your presidency.
Kehotan teitä antamaan kolme puheenjohtajakauttanne koskevaa oleellista lupausta.
EnglishDuring Mr Khatami’s presidency, we used this channel of engagement to good effect.
Presidentti Khatamin virkakaudella käytimme tätä keskusteluyhteyttä tehokkaasti.
EnglishThe Swedish Presidency raised the important issue for Europe of our demography.
Ruotsi puheenjohtajavaltiona toi esille Euroopan väestötieteelle tärkeän asian.
EnglishAs the Presidency, I have outlined the efforts being made to resolve the problem.
Puheenjohtajana olen hahmotellut ongelman ratkaisemiseksi vireillä olevia toimia.
EnglishI should like to refer to what the then Belgian Presidency said about the matter.
Olen samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtajavaltio Belgia totesi tuolloin asiasta.
EnglishShould the Council and the presidency not have made a move to help Leila Zana?
Eikö neuvoston ja puheenjohtajavaltion pitäisi tehdä aloite Leila Zanan asiassa?