"presentations" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"presentations" Fince çeviri

EN presentations
volume_up
{çoğul}

presentations (ayrıca: proposals, performances, shows)
volume_up
esitykset {çoğ.}
These discussions were based on extremely strong presentations made by the authors of the petition.
Näitä keskusteluja pohjustivat vetoomuksen laatijoiden voimakkaat esitykset.
For example, we recommend that you save such files as text files, spreadsheets, and presentations in Documents.
On esimerkiksi suositeltavaa tallentaa tekstitiedostot, laskentataulukot ja esitykset Tiedostot-kansioon.
Presentations and declarations are one thing; the everyday political actions and decisions of international institutions are quite something else.
Esitykset ja julkilausumat ovat yksi asia, kansainvälisten instituutioiden päivittäiset poliittiset toimet ja päätökset puolestaan aivan toinen asia.

Fince' de "presentations" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe listened in shock to the various scientific presentations and the US reaction.
Kuuntelimme järkyttyneinä monia tieteellisiä esitelmiä ja Yhdysvaltojen reaktioita.
EnglishPresentations and workshops are planned for the launch of the next framework programme.
Luvassa on esitelmiä ja työpajoja seuraavan puiteohjelman markkinointitilaisuudessa.
EnglishEnhance online presentations with screen-sharing and virtual whiteboards.
Paranne verkkoesityksiä ruudun jakamisella ja virtuaalisilla tauluilla.
EnglishI suggest that in future candidates make one-minute presentations.
Ehdotan, että jatkossa ehdokkaat pitäisivät minuutin pituisen esittelypuheenvuoron.
EnglishThe candidates for the post gave presentations before the Committee on Budgetary Control.
Pääjohtajaehdokkaat esittäytyivät talousarvion valvontavaliokunnassa.
EnglishFor example, by encouraging an inflation in different presentations of one medical product.
Esimerkiksi lisäämällä inflaatiota yhden lääkkeen eri pakkauksissa.
EnglishThe next EFF Committee will have presentations on the use of these possibilities.
Euroopan kalatalousrahaston komitean seuraavassa kokouksessa esitellään kyseisten mahdollisuuksien käyttöä.
EnglishIt is important to recall here the trips, the presentations, the hearings, the documents, etc.
Tässä yhteydessä on syytä muistaa myös esimerkiksi matkat, esittelyt, kuulemistilaisuudet ja asiakirjat.
EnglishMark up your PowerPoint¹ presentations, PDFs and documents just like you would on paper.
Voit tehdä merkintöjä PowerPoint1-esityksiin, PDF-tiedostoihin ja asiakirjoihin samalla tavalla kuin paperille.
EnglishI therefore listened with great interest to Mrs Muscardini' s and Mr Naïr' s presentations of their reports.
Olen sen vuoksi kuunnellut erittäin kiinnostuneena esittelijä Muscardinin ja Naïrin esityksiä.
EnglishThe offices of the European Parliament have so far given us some interesting presentations on the subject.
Euroopan parlamentin virkamiehet ovat pitäneet meille mielenkiintoisia esitelmiä tästä aiheesta.
EnglishFACTS is a series of slides and hand-outs which teachers and speakers can use to put together presentations.
Perusesitykseen kuuluu dioja ja tietosivuja, joita voi käyttää opetus- ja esitelmämateriaalina.
EnglishAnd speaking of presentations, Broadcast Slide Show lets you broadcast them over the web.
Esityksistä puheen ollen, Näytä diaesitys yleislähetyksenä -toiminto antaa sinun lähettää niitä Internetin välityksellä.
EnglishThis HD connection lets presentations, video and documents take center stage.
Surfacen näyttö reagoi kosketukseen, kynään ja näppäimistöön todella herkästi. Voit siirtyä saumattomasti syöttötavasta toiseen
EnglishI wish to thank the President-in-Office and the President of the Commission, Mr Barroso, for their presentations.
Haluan kiittää neuvoston puheenjohtajaa ja komission puheenjohtajaa Barrosoa heidän puheenvuoroistaan.
EnglishShare desktops, files, and presentations online
Jaa työpöytiä, tiedostoja ja esityksiä verkossa
EnglishThe other way Windows 7 makes presentations painless is that I don't have to fumble around with different settings.
Toinen tapa, jolla Windows 7 tekee esityksistä kivutonta on se, ettei minun tarvitse räplätä erilaisia asetuksia.
EnglishAt the same time, we have launched two presentations of European best practice in eGovernment and eHealth.
Samanaikaisesti olemme käynnistäneet kaksi Euroopan parhaiden käytäntöjen esittelyä eGovernment- ja eHealth-hankkeiden osalta.
EnglishTheir presentations clearly indicated that there is increasing evidence of the harmful nature of GMOs.
Tiedemiesten esitelmistä kävi selvästi ilmi, että geneettisesti muunnettujen organismien haitallisuudesta on entistä enemmän näyttöä.
EnglishUse this folder to store your word-processing files, spreadsheets, presentations, and other business-oriented files.
Tähän kansioon voi tallentaa tekstitiedostoja, laskentataulukkoja, esityksiä ja muita asiatietoja sisältäviä tiedostoja.