"to predict" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to predict" Fince çeviri

EN to predict
volume_up
[predicted|predicted] {fiil}

These problems will have dramatic consequences, which are easy to predict.
Näillä ongelmilla on dramaattisia seurauksia, joita on helppo ennustaa.
However, that is still in the future and I cannot predict what will happen.
Tämä on kuitenkin tulevaisuuden asia, enkä voi ennustaa tapahtumien kulkua.
Nobody can predict with any certainty what the future holds for the constitutional treaty.
Kukaan ei voi varmasti ennustaa, kuinka perustuslakisopimuksen käy tulevaisuudessa.
For example, who at this early stage could predict the size of the autumn 1998 harvest?
Kuka esimerkiksi voisi ennakoida jo tänään syksyn 1998 sadon?
Tosiasiassa on mahdotonta ennakoida kaikkea.
As you must realise, at this stage it is still too early to predict the results of these processes.
Kuten varmasti ymmärrätte, tässä vaiheessa on vielä liian aikaista ennakoida näiden prosessien tuloksia.
to predict (ayrıca: to foretell)

Fince' de "to predict" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe have no need of a crystal ball to predict a similar situation this year.
Ei tarvita ennustajan lahjoja sen toteamiseen, että sama toistuu tänäkin vuonna.
EnglishI predict that the Council's next step will be to institute Europe-wide bans.
Ennustan, että neuvosto panee seuraavaksi alulle Euroopan laajuisia kieltoja.
EnglishThe goal of bidding is to correctly predict the number of tricks you'll win that hand.
Tarjoamisen tavoitteena on arvioida, kuinka monta tikkiä voitat käden aikana.
EnglishAs someone once said, it is difficult to predict, particularly about the future.
Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti, kun kyse on tulevaisuudesta, kuten joku joskus sanoi.
EnglishThe Government failed to predict the seriousness of the tropical storm approaching the island.
Hallitus ei kyennyt ennakoimaan saarta lähestyvän trooppisen myrskyn vakavuutta.
EnglishExperts predict that savings of 2.5 billion ECU a year could be made here.
Asiantuntijat ovat laskeneet, että tässä voitaisiin säästää 2, 5 miljardia ecua vuodessa.
EnglishThe task is to predict the future of the European Union's energy supply.
Tehtävämme on arvioida ennalta Euroopan unionin energiantoimitusvarmuuden tulevaisuutta.
EnglishThe CO2 is still there and nobody can predict what will happen to it underground.
Hiilidioksidi on edelleen olemassa, eikä kukaan pysty ennakoimaan, mitä sille tapahtuu maan alla.
EnglishIf I give you the letter Q and ask you to predict the next letter, what do you think that would be?
Jos aloitetaan q-kirjaimella, minkä kirjaimen ennustaisitte tulevan seuraavaksi?
EnglishThe tests do not predict airplane crashes, either over fuel ponds or over reactors.
Stressitesteissä ei oteta huomioon lentokoneiden törmäämistä polttoainealtaisiin tai reaktoreihin.
EnglishThe latest forecasts for 2009 predict economic growth at a level of -1% or lower.
Viimeisimmissä vuotta 2009 koskevissa ennusteissa povataan talouskasvuksi -1 prosenttia tai vähemmän.
EnglishSo we could deliberately erase some symbols, and we can ask it to predict the missing symbols.
Voimme tarkoituksellisesti poistaa symboleja ja pyytää sitä ennustamaan puuttuvat symbolit.
EnglishWe predict success, whether you want to close a sale or get a puppy of your own.
Uskomme sinun onnistuvan, olipa yleisösi mikä tahansa.
EnglishSecondly, no one can predict the precise course of events.
Toiseksi kukaan ei voi nykytilanteessa arvioida tarkasti tulevaa kehitystä.
EnglishIt is important to be able to predict what sort of return the Commission can expect on its investments.
On tärkeää kyetä arvioimaan, millaisen tuoton komissio saa sijoittamilleen varoille.
EnglishTherefore, rating agencies did not help predict or diagnose the crisis.
Ne eivät siis auttaneet ennakoimaan tai tunnistamaan kriisiä.
EnglishI therefore predict that all these cases will be resolved as a matter of course before 1 May 2004.
Tästä syystä ennustan, että kaikki ongelmat ratkeavat itsestään ennen 1.� toukokuuta� 2004.
EnglishIt's always difficult to predict, especially about the future.
Ennustaminen on aina vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen.
EnglishSome members of the IPCC now even predict global cooling.
Jotkut IPCC-paneelin jäsenet ennustavat nyt jopa ilmaston viilenemistä.
EnglishI predict that it is those who do not want to be in the euro area that are going to have problems.
Ennustan, että nimenomaan niillä, jotka eivät halua kuulua euroalueeseen, on edessään ongelmia.