"to ply" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to ply" Fince çeviri

Fince' de "to ply" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBattery hen farmers must not be able to ply their cruel trade elsewhere in Europe.
Kanahäkkien käyttöä harrastavien kasvattajien ei pidä antaa jatkaa julmaa elinkeinoaan muualla Euroopassa.
EnglishThose that ply this evil trade must be severely punished.
Heitä, jotka harjoittavat tätä pahaa kauppaa, on rangaistava ankarasti.
EnglishBut do we have the right to write off those who want to ply their trade in textiles and clothing?
Mutta onko meillä oikeutta tuomita ne, jotka haluavat harjoittaa ammattiaan tekstiili- ja vaateteollisuudessa?
EnglishCriminals have used our seas in many ways to ply their evil trades, which include illegal trafficking in drugs and cigarette smuggling.
Rikolliset ovat käyttäneet meriämme monin tavoin harjoittaakseen laitonta kaupankäyntiä, johon kuuluvat laiton huumekauppa ja savukkeiden salakuljetus.
EnglishShe went on to say, however, that despite Parliament's express wish to the contrary, vessels without protective ballast tanks will be able to ply the seas until 2012.
Hän jatkoi vielä, että parlamentin päinvastaisesta toivomuksesta huolimatta alukset, joilla ei ole suojaavaa painolastisäiliötä, voivat liikennöidä merellä vuoteen 2012 asti.
EnglishLet me put it another way - is there an incentive, if you are a counterfeiter, to ply your trade in one state rather than another because the sentences there are less severe?
Esitän asian toisin: onko väärentäjästä kannattavampaa harjoittaa toimintaansa yhdessä valtiossa pikemmin kuin toisessa, koska ensimmäisessä tuomiot ovat lievempiä kuin toisessa?
EnglishWe are unashamedly promoting our shipbuilding industry and constructing double-hulled oil tankers that will ply the seas more safely, following the example of the United States.
Yhdysvaltain esimerkkiä seuraten olemme edistäneet epäröimättä laivanrakennusteollisuuttamme ja rakentaneet kaksirunkoisia öljysäiliöaluksia, joilla liikennöinti merellä on turvallisempaa.