"pick" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"pick" Fince çeviri

EN pick
volume_up
{isim}

1. genel

pick (ayrıca: choice, election, selection, trade-off)
Use Pick Color to set the current foreground or background color.
Värin valinta -työkalulla voit valita aktiiviset edustan ja taustan värit.
This is a bit of a difficult choice, because neither one is preferred strongly to the other, but naturally, people tend to pick number three because they liked it a little better than number four.
Valinta on aika vaikea, koska kumpaakaan ei pidetty selvästi toista parempana, mutta ihmiset valitsevat usein kolmosen, koska he pitivät siitä vähän enemmän kuin nelosesta.
Click Pick Color, and then click the color in your picture that you want to set as the foreground color, or right-click the color in your picture that you want to set as the background color.
Napsauta Värin valinta -työkalua ja napsauta kuvasta väriä, jonka haluat asettaa edustan väriksi, tai napsauta hiiren kakkospainikkeella kuvasta väriä, jonka haluat asettaa taustan väriksi.
pick (ayrıca: hack, hoe, pickaxe)
volume_up
hakku {isim}
pick
pick (ayrıca: picklock)

2. günlük dil

pick
volume_up
plektra {isim} [gün. dil]

"pick" için eşanlamlılar (İngilizce):

pick

Fince' de "pick" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere are two aspects of the report and resolution which I would like to pick up.
Mietintöön ja päätöslauselmaan liittyy kaksi näkökohtaa, jotka haluan tuoda esiin.
EnglishI should like to pick out a few points which my group finds particularly important.
Haluan painottaa muutamaa kohtaa, jotka ryhmäni mielestä ovat erittäin tärkeitä.
EnglishThese responsible companies cannot now be allowed to pick up the bill again.
Nämä vastuulliset yritykset eivät nyt saa joutua uudestaan maksumiehen paikalle.
EnglishPick a task or Control Panel option, and set the options that work best for you.
Valitse tehtävä tai Ohjauspaneelin vaihtoehto ja määritä asetukset tarpeidesi mukaan.
English(CS) Mr President, I would like to pick up where my colleague Mr Zahradil left off.
(CS) Arvoisa puhemies, haluaisin jatkaa siitä, mihin kollega Jan Zahradil jäi.
EnglishI would like to pick up three of the issues addressed which are vitally important.
Haluaisin puuttua kolmeen esille otettuun seikkaan, jotka ovat elintärkeitä.
EnglishI want to pick up a point mentioned by Mrs Stauner, who spoke immediately before me.
Haluan ottaa esiin asian, josta minua edeltänyt puhuja, jäsen Stauner, puhui.
EnglishThe second point I want to pick up is the same as that addressed by Mrs Berès.
Jäsen Berès on myös käsitellyt asiaa, jonka haluan ottaa esiin seuraavaksi.
EnglishI wish to pick up on a couple of aspects that I feel need to be noted further.
Haluan palata muutamaan asiaan, joita pitäisi mielestäni käsitellä enemmän.
EnglishI would like to pick up one last point relating to what Mrs Sandbæk said.
Haluaisin käsitellä vielä yhtä asiaa, nimittäin sitä, mitä jäsen Sandbaek sanoi.
EnglishI was doing a show, and they said, "We're going to send a driver to pick you up."
Olin esiintymässä, ja he sanoivat: "Lähetämme kuljettajan hakemaan sinut."
EnglishPick a song or album, and then follow the on-screen instructions to buy it.
Valitse kappale tai albumi ja osta se noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
EnglishCommissioner, I should like to pick up on a point which you made in your speech.
Arvoisa komission jäsen, haluaisin ottaa puheestanne esille yhden asian.
EnglishThere is no reason to pick on the Czech Republic, and certainly not on Temelin.
Ei ole mitään syytä vetää esille erityisesti Tsekin tasavaltaa eikä varmasti Temeliniä.
EnglishDucking, or avoiding having to pick up cards, usually helps your opponents.
Väistäminen eli korttien nostamisen välttäminen yleensä auttaa vastustajiasi.
EnglishMr President, I should like to pick up briefly on what Mr von Wogau said.
Arvoisa puhemies, haluaisin kommentoida lyhyesti jäsen von Wogaun äskeisiä sanoja.
EnglishHowever, having blamed the Council we now look to the Commission to pick up the pieces.
Nyt kun olemme syyttäneet neuvostoa, voimme pyytää komissiota kokoamaan sirpaleet.
EnglishLet us hope that this is now over, and the negotiations will pick up momentum once more.
Toivon mukaan tämä on nyt ohi, ja neuvottelut voivat vauhdittua jälleen kerran.
EnglishMr Guellec clearly does not pick up simple messages from ordinary voters.
Esittelijä Guellec ei selvästikään tajua tavallisten äänestäjien selkeitä viestejä.
EnglishInternet Explorer lets you pick which fonts and colors will be used to display webpages.
Internet Explorerissa voit määrittää WWW-sivuissa käytettävät fontit ja värit.