"outlay" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"outlay" Fince çeviri

EN outlay
volume_up
{isim}

outlay (ayrıca: expenditure)
volume_up
menot {isim}
The Amendment did, in fact, aim to give the Bureau the task of withholding all payments of travel expenses that exceeded actual outlay.
Tämän tarkistuksen tavoitteenahan oli valtuuttaa puhemiehistö hylkäämään todelliset menot ylittävät matkakulukorvaukset.
It is not an ideal budget, but I do think that outlays have been apportioned in a sensible way and cover all the priorities of the European Union.
Talousarvio ei ole ihanteellinen, mutta katson, että menot on jaettu järkevästi ja ne kattavat kaikki Euroopan unionin painopistealat.
There will be high IT and training outlays and repackaging costs, which we must not underestimate, especially in the case of small business.
Tietotekniikan ja koulutuksen menot sekä pakkauskustannukset muodostuvat korkeiksi.
outlay
Wherever they take place, they yield profits several times higher than the outlays.
Vapaaehtoistoiminta tuottaa kaikkialla voittoja, jotka ovat useita kertoja korkeampia kuin kustannukset.
We were told there would be an enormous outlay of EUR 6 billion, and now the Commissioner says that a minimum of EUR 22.75 billion will be made available for the 2006-2013 period.
Meille kerrottiin, että kustannukset olisivat valtavat, 6 miljardia euroa, ja nyt komission jäsen toteaa, että kaudelle 2006–2013 osoitetaan vähintään 22,75 miljardia euroa.
outlay (ayrıca: expenditure)
volume_up
kulut {isim}

"outlay" için eşanlamlılar (İngilizce):

outlay

Fince' de "outlay" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe savings in administrative costs more than outweigh initial outlay.
Hankintakustannukset saadaan reilusti katettua hallinnollisten kustannusten säästöillä.
EnglishThis is the area where impressive savings can be realised with relatively small outlay.
Tämä on ala, jolla voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä suhteellisen pienellä panostuksella.
EnglishThat saves him a considerable financial outlay in these transactions.
Lopputuloksena kaupassa säästetään siten huomattavia kustannuksia.
EnglishIn addition, it represents a considerable financial outlay for employers.
Lisäksi siitä aiheutuu merkittäviä kustannuksia työnantajille.
EnglishEach country would like to allocate as much outlay as possible to the category of development aid.
Kaikki maat haluaisivat osoittaa mahdollisimman paljon menoja kehitysapua koskevaan luokkaan.
EnglishIt is approximately half of the annual global aid outlay.
Se on noin puolet avun vuotuisista kokonaiskustannuksista.
EnglishIn the EU today we continue to see inadequate outlay on scientific research and academic education.
Tämän päivän EU:ssa käytetään edelleen riittämättömästi varoja tieteelliseen tutkimukseen ja akateemiseen koulutukseen.
EnglishPension entitlements acquired in Italy are subject to enormous outlay before they reach the German pensioner.
Italiassa hankitut eläkkeet tarvitsevat valtavan korotuksen ennen kuin ne saavuttavat saksalaisten eläkkeiden tason.
EnglishIt is, indeed, an unpaid and gratuitous activity, but this does not mean, however, that it does not involve any financial outlay.
Kyse on todellakin palkattomasta toiminnasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö siitä aiheutuisi kustannuksia.
EnglishSince their request was refused, Latvian citizenship becomes the only way in which to travel to Hungary without a considerable outlay on visas.
Koska he saivat pyyntöönsä kieltävän vastauksen, Latvian kansalaisuus on ainoa tapa matkustaa Unkariin ilman huomattavia viisumikustannuksia.
EnglishThis is the total outlay on the Institute and the network of Knowledge and Innovation Communities (KICs) that are expected to absorb most of the funds.
Tämä vastaa instituutin ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen verkoston kokonaiskustannuksia, ja näihin luultavasti kuluu suurin osa varoista.
EnglishPreferential treatment has created local sugar crops, often small-scale with a minimum outlay, in various ACP countries.
Monissa AKT-maissa on suosituimmuuskohtelun seurauksena syntynyt paikallista sokerintuotantoa, joka on usein pienimuotoista ja sokeria tuotetaan erittäin vähäisin kustannuksin.
EnglishIt will need to be solved, but not at the cost of farmers who have tied themselves to tobacco production and incurred the relevant investment outlay.
Kyseinen ongelma on ratkaistava, mutta ei viljelijöiden kustannuksella. He ovat sitoneet itsensä tupakan tuotantoon ja tehneet asianmukaiset investoinnit.
English(PL) Madam President, Commissioner, the reform of the sugar market which was begun in 2005 is not achieving the anticipated results, despite huge financial outlay.
(PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sokerialan uudistuksella, joka alkoi vuonna 2005, ei saavuteta odotettuja tuloksia valtavista menoista huolimatta.
EnglishOne thing that should be borne in mind in this regard is that sales success is not an indication of the innovativeness of a medicinal product; nor of the outlay on research.
Tässä yhteydessä on syytä pitää mielessä, ettei lääkkeen myyntimenestys ole osoitus sen innovatiivisuudesta eikä kerro mitään tutkimuksesta aiheutuneista kustannuksista.
EnglishSurely, it makes no sense to impose new legislation on a sector that is particularly badly affected by the crisis in the car sector if this would involve extra outlay and red tape.
Ei ole tietenkään järkevää antaa uutta lainsäädäntöä alalla, johon autoalan kriisi vaikuttaa erityisen pahasti, jos siihen kuuluu ylimääräisiä menoja ja byrokratiaa.