"offensive" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"offensive" Fince çeviri

EN offensive
volume_up
{isim}

offensive (ayrıca: aggression, attack, charge, offense)
Commissioner, this offensive must be stopped in its tracks.
Tämä hyökkäys, arvoisa komission jäsen, on saatava lujasti pysähtymään.
One could see this immense offensive - there is no other way to describe it - by Nord Stream.
Tämä Nord Streamin valtava hyökkäys - muuksi sitä ei voi kuvailla - todella näkyi.
Meidän on myös aloitettava täältä hyökkäys.
offensive
One can imagine the temptations which this new French offensive in China will give rise to in other member states.
Voimme vain kuvitella, millaisia kiusauksia tämä Ranskan uusi offensiivi Kiinaan aiheuttaa muissa jäsenvaltioissa.

"offensive" için eşanlamlılar (İngilizce):

offensive

Fince' de "offensive" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is completely ridiculous and, for the rest, offensive to the other twenty-three.
Se on täysin naurettavaa ja lisäksi loukkaavaa muita 23:a jäsenvaltiota kohtaan.
EnglishMr Nigel Farage did something which was far less provocative and offensive.
Jäsen Nigel Faragen toiminta ei ollut läheskään yhtä provosoivaa ja loukkaavaa.
EnglishThe phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.
Intialaiset saattavat pitää päätöslauselmaesityksessä käytettyä lausetta loukkaavana.
EnglishSuch references are quite simply incorrect and deeply offensive to the Polish nation.
Tällaiset viittaukset ovat täysin epäasiallisia ja loukkaavat syvästi Puolan kansaa.
EnglishEast Jerusalem was captured as a result of a major external offensive.
Jerusalemin itäosan haltuunotto oli seuraus ulkoa tulevasta suuresta aggressiosta.
EnglishI was in Chad in March of this year three weeks after the rebel offensive.
(EN) Olin Tšadissa tämän vuoden maaliskuussa kolme viikkoa kapinallishyökkäysten jälkeen.
EnglishThis type of content is scandalous and offensive to millions of Poles.
Tämäntyyppinen sisältö on pöyristyttävää ja loukkaa miljoonia puolalaisia.
EnglishWomen are repeatedly the victims of unjust and offensive court verdicts.
Naiset joutuvat toistuvasti epäoikeudenmukaisten ja loukkaavien oikeuden päätösten uhriksi.
EnglishThe ECB seems to have taken up the offensive on this again.
Euroopan keskuspankki näyttää jälleen kerran ryhtynen ajamaan sitä väkisin läpi.
EnglishAfter a six-months’ offensive, 40% of the people are living under the poverty line.
Kuusi kuukautta kestäneen hyökkäyksen jälkeen 40 prosenttia kansasta elää köyhyysrajan alapuolella.
EnglishMinister, Mr President-in-Office, how was this offensive prepared?
Arvoisa ministeri, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, miten tätä väliintuloa valmisteltiin?
EnglishThe violent offensive and the killing can never lead to peace.
Väkivaltaiset hyökkäykset ja tappaminen eivät voi koskaan johtaa rauhaan.
EnglishWe therefore need an offensive commercial policy to promote the quality of European wines.
Tarvitsemme siten hyökkäävää kauppapolitiikkaa, jolla edistetään eurooppalaisten viinien laatua.
EnglishNeedless to say, it is preferable to keep a diplomatic offensive together with the Americans.
Luonnollisesti on parempi pitää käynnissä diplomaattista hyökkäystä yhdysvaltalaisten kanssa.
EnglishIt insults those who are trying to improve a situation and therefore it is offensive to many.
Se loukkaa niitä, jotka yrittävät parantaa tilannetta, ja siksi se on vastenmielinen monille.
EnglishThese civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
Siviileille on annettava mahdollisuus poistua alueelta, jotta armeija voi viedä loppuun sotatoimensa.
EnglishIt is important to distinguish between what is illegal and what is offensive or damaging to morals.
On tärkeää erottaa, mikä on laitonta ja mikä on sopimatonta tai moraalisesti loukkaavaa.
EnglishThe offensive remarks about the elderly that continue unabated are an eloquent illustration of this.
Jatkuvat loukkaavat huomautukset vanhuksista ovat tästä kuvaava osoitus.
EnglishWe would like to respond to an offensive against the market by meeting our citizens' needs.
Me haluamme markkinoita vastaan hyökätäksemme vastata tähän kansalaisten tarpeiden tyydyttämisellä.
EnglishThe continuation of the military offensive is costing too many lives.
Sotilasoperaation jatkuminen vaatii liian monia ihmishenkiä.