"next door" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"next door" Fince çeviri

EN next door
volume_up
{sıfat}

next door (ayrıca: hand-to-hand, immediate, local)
volume_up
lähi- {sıf.}
Next door to us, in the Middle East, there is an 'academy' that produces terrorists.
Aivan naapurissamme Lähi-idässä on ”oppilaitos”, josta valmistuu terroristeja.
We need stability among our near and next-door neighbours to be a key priority for the new Commission and the new Parliament.
Uuden komission ja uuden parlamentin keskeisenä painopisteenä on oltava lähi- ja naapurialueidemme vakaus.
next door (ayrıca: adjacent, contiguous, side-by-side)
Neighbours need to get to know each other; next door is only a footstep away.
Naapureiden on tutustuttava toisiinsa; viereinen ovi on vain askeleen päässä.
A car on display in one room can be copied in the space of 5 minutes in the room next door.
Yhdessä huoneessa näytillä oleva auto voidaan kopioida viereisessä huoneessa viidessä minuutissa.
next door (ayrıca: contiguous, neighboring)
We Greeks are neighbours of the Albanians and, as you know, a neighbour knows more about the person next door than someone who lives elsewhere.
Kreikka on Albanian naapurivaltio, ja kuten tiedätte, naapuri tuntee vieressään asuvan henkilön paremmin kuin muualla asuvat.
(FI) Mr President, I spent my childhood and my youth living next door to a communist dictatorship, the Soviet Union, and fear was ever-present.
(FI) Arvoisa puhemies, elin lapsuuteni ja nuoruuteni kommunisti-diktatuuri Neuvostoliiton naapurissa, ja pelko oli läsnä.
The message arrives in the recipient's e‑mail inbox within seconds or minutes—whether he or she is your next-door neighbor or lives halfway around the world.
Viesti saapuu vastaanottajan sähköpostin Saapuneet-kansioon muutamassa sekunnissa tai minuutissa — riippumatta siitä, onko vastaanottaja naapurisi vai asuuko hän maapallon toisella puolella.

"next door" için eşanlamlılar (İngilizce):

next door

Fince de "next door" için benzer çeviriler

next sıfat
Finnish
next zarf
next edat
door isim

Fince' de "next door" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA car on display in one room can be copied in the space of 5 minutes in the room next door.
Yhdessä huoneessa näytillä oleva auto voidaan kopioida viereisessä huoneessa viidessä minuutissa.
EnglishThe port of Rostock is right next door, over the border in Germany.
Rostockin satama on aivan vieressä, rajan takana Saksassa.
EnglishWe cannot decide for people who will bear their family name or who will be their next-door neighbour.
Emme voi päättää ihmisten puolesta, kuka kantaa heidän sukunimeään tai kuka on heidän naapurinsa.
EnglishNext door to China is the world's largest democracy: India.
Kiinan naapurina on maailman suurin demokratia, Intia.
EnglishThose of us from Padania have the good fortune to be the next-door neighbours of those free people of Switzerland.
Me padanialaiset olemme onnekkaita saadessamme olla Sveitsin vapaiden kansalaisten lähinaapureita.
EnglishHowever, I do see myself as the next door neighbour.
EnglishAt that time we were all next-door neighbours.
Me kaikki olimme silloin välittömiä naapureita.
EnglishWho lives upstairs/downstairs/next door?
Kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä?
EnglishIn the urban agglomerations of London's docks, next door to the City itself, there are the most appalling cases of human misery.
Lontoon satama-alueilla aivan Cityn vieressä elää inhimillisen kurjuuden kaikkein onnettomimpia ilmentymiä.
EnglishNo longer ‘out of sight, out of mind’, it became ‘out of his or her mind and living next door to me and my children’.
Sananparren "poissa silmistä, poissa mielestä" sijasta käytetäänkin nykyään sananpartta "järjiltään ja poissa minun ja lasteni läheisyydestä ".
EnglishI come from a southern country and to tell you the truth I have very often thought: 'Who could silence that lawnmower next door!
Kotimaani on Etelä-Euroopassa ja totuus on, että olen ajatellut monta kertaa: kunpa joku vaientaisi tuon vieressä jyrisevän ruohonleikkurin!
EnglishOnly last month on a farm next door to mine in Scotland, the young husband and father of a family died after being caught in a potato-harvesting machine.
Juuri viime kuussa naapuritilallani Skotlannissa nuori aviomies ja perheenisä kuoli jäätyään kiinni perunankorjuukoneeseen.
EnglishPoverty, of the kind we have right next door to us, as in the countries of Eastern Europe or Albania or the Balkan states, always leads to the same outcome.
Kurjuudella, kun se on aivan vieressämme, kuten Itä-Euroopassa, Albaniassa tai Balkanin maissa, on aina samat seuraukset.
EnglishThey are from a local butcher and farmer who lives next door to me, who will almost certainly not be in business by the end of the week.
Ne ovat peräisin naapurissani asuvalta paikalliselta teurastajalta ja maanviljelijältä, joka ei lähes varmasti voi harjoittaa ammattiaan viikon lopussa.
EnglishThey are going on next door to us, in the very same Europe we live in.
Rikkomuksia ei tapahdu ainoastaan kaukaisissa ja eksoottisissa maissa, vaan niitä tapahtuu aivan meidän naapurissamme, samassa Euroopassa, jossa mekin elämme.
EnglishAnd he was going to speak at the high school next door to us. We could walk there.
Hän oli tulossa puhumaan naapurilukioomme. Saatoimme kävellä sinne; meidän ei edes tarvinnut maksaa bussimatkaa. Siitä ei koitunut mitään kuluja.
EnglishThe big industrial cartels would like to keep access to their own state's money hostage even as they lay their hands on the public money of the country next door.
Suuret teollisuuden yhteenliittymät haluaisivat estää pääsyn oman valtionsa varoihin mutta havittelevat naapurivaltioiden julkisia varoja.
EnglishIt is chilling to realise that people can live literally right next door to one another and yet live in dangerous ignorance and fear of one another.
On selkäpiitä karmivaa havaita, että ihmiset voivat asua toistensa naapureissa tietämättä toisistaan käytännöllisesti katsoen mitään ja peläten toisiaan.
EnglishI would ask you again to see to it that we get a Dutch channel on the television again, just as we used to in the old building next door.
Haluaisin toistamiseen pyytää teitä huolehtimaan siitä, että näkisimme televisiosta taas alankomaalaisen kanavan, kuten näimme vanhassa, tässä vieressä olevassa rakennuksessa.
EnglishWe want to have a policy that is designed for all those countries that will be our next-door neighbours after enlargement, whether through shared land or sea borders.
Haluamme kehittää politiikan niitä valtioita varten, jotka ovat laajentumisen jälkeen välittömiä naapureitamme yhteisten maa- tai merirajojemme vuoksi.