"need for help" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"need for help" Fince çeviri

EN need for help
volume_up
{isim}

need for help

Fince de "need for help" için benzer çeviriler

need isim
Finnish
to need fiil
for edat
for bağlaç
see isim
help isim
help ünlem
to help fiil

Fince' de "need for help" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI do not need the help of the Federal Institute for Risk Assessment to find that out.
En tarvitse Bundesinstitut für Risikobewertung -laitoksen apua sen toteamiseksi.
EnglishAs regards my second point, we need to help Greece - and not only in a defensive way.
Toisen kohtani osalta, meidän on autettava Kreikkaa - eikä vain puolustuksellisesti.
EnglishIn order not to allow this, the Commission will certainly need the help of Parliament.
Komissio tarvitsee ehdottomasti parlamentin apua, jotta sitä ei sallittaisi.
EnglishIn order to make further progress, Bulgaria, Romania and Macedonia need our help.
Bulgaria, Romania ja Makedonia tarvitsevat meidän apuamme päästäkseen jatkossa eteenpäin.
EnglishKids weren't going into the "Center-for-Kids-That-Need-More-Help," or something like that.
Lapset eivät mene "Apua tarvitsevien lasten keskukseen" tai johonkin sellaiseen.
EnglishIf the Iraqis need some help, they might prefer to ask the Americans to lend a hand.
Jos irakilaiset tarvitsevat apua, he kenties mieluummin pyytävät sitä amerikkalaisilta.
EnglishWe must help the refugees, the hostages and all those who need our help.
Meidän on autettava pakolaisia, panttivankeja ja kaikkia apuamme tarvitsevia.
EnglishWe need to help young people more and support entrepreneurship and youth employment.
Meidän on autettava enemmän nuoria ja tuettava yrittäjyyttä sekä nuorten työllistymistä.
EnglishThey need our help in building a strong and unfettered civic society.
Ne tarvitsevat apuamme vahvan ja vapaan kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa.
EnglishWhen we are talking about human beings who need our help we cannot act in any other way.
Kun kyse on ihmisistä, jotka tarvitsevat apuamme, emme voi toimia toisin.
EnglishMight this not be what we in the European Union need to help others?
Eikö tämä olisi sitä, mitä me Euroopan unionissa tarvitsisimme auttaaksemme toisia?
EnglishWe need to help put new technologies – which do exist – on the market.
Meidän on autettava uusia teknologioita – joita on olemassa – pääsemään markkinoille.
EnglishOur families need support in many ways, and poor families are in particular need of help.
Perheet tarvitsevat monenlaista tukea, ja erityisesti köyhät perheet tarvitsevat apua.
EnglishThe people of Sri Lanka and elsewhere in South Asia need real help.
Sri Lankan ja muiden Etelä-Aasian maiden ihmiset tarvitsevat todellista apua.
EnglishWe all need to help him get the political dialogue for a solution going.
Meidän on kaikkien autettava häntä saamaan käyntiin poliittinen vuoropuhelu ratkaisusta.
EnglishIf we are to be able to save the valuable countryside in these areas, we need your help.
Jotta me pystyisimme pelastamaan näiden alueiden arvokkaan luonnon, tarvitsemme apuanne.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Europe's firms need our help.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, Euroopan yritykset tarvitsevat apuamme.
EnglishThat is why we all need to help to strengthen the European arrest warrant.
Tämän vuoksi meidän kaikkien on edistettävä eurooppalaisen pidätysmääräyksen vahvistamista.
EnglishThis is what happens when the strong countries say 'We do not need to help'.
Siitä on kyse, kun vahvat maat sanovat "Meidän ei tarvitse auttaa".
EnglishWe therefore need Russia's help to persuade Iran not to build nuclear bomb.
Sen vuoksi tarvitsemme Venäjän apua suostutellaksemme Iranin olemaan rakentamatta ydinasetta.