"make-believe" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"make-believe" Fince çeviri

EN make-believe
volume_up
{sıfat}

make-believe

"make-believe" için eşanlamlılar (İngilizce):

make-believe

Fince de "make-believe" için benzer çeviriler

make isim
to make fiil
to believe fiil
Finnish

Fince' de "make-believe" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis was a make- believe measure and it is still that for most of the fishermen involved.
Tämä oli valetoimi ja on edelleen sitä useimmille niistä kalastajista, joita asia koskee.
EnglishIf we are unable to make that link I believe we will be missing a chance.
Jos emme voi tehdä tätä kytkentää, menetämme mielestäni tilaisuuden.
EnglishThose who believe that, make whatever end they seek ignoble.
Näin ajattelevat ihmiset tekevät kaikista ajamistaan tavoitteista halpamaisia.
EnglishThe European Union is duty-bound, we believe, to make further contributions.
Euroopan unionia on nähdäksemme kehotettu antamaan lisätukea.
EnglishLet me make it clear. I believe we require sanctions and controls.
Tarkemmin sanottuna tarvitsemme mielestäni seuraamuksia ja valvontaa.
EnglishTo make matters worse, I believe it is also using the wrong means to pursue that goal.
Mielestäni asiaa pahentaa entisestään se, että tämän päämäärän saavuttamiseen käytetään vääriä keinoja.
EnglishThat would be a nuance which, I believe, would make it more practical to move forward with this process.
Tämä hienosäätö mahdollistaisi mielestäni paremmin tällaisen menettelyn toteuttamisen.
EnglishRegarding the insinuation you make, I really believe that it does not deserve any kind of answer.
Äskeiseen vihjailuunne ei sen sijaan tarvitse mielestäni todellakaan antaa minkäänlaista vastausta.
EnglishThat would be a fantastic development that I believe would make us not only healthier but also freer.
Tämä olisi suurenmoinen kehityssuunta, joka mielestäni tekisi meistä paitsi terveempiä myös vapaampia.
EnglishIt is essential that we do not have a make-believe reform.
On välttämätöntä, että emme tee vain näennäistä uudistusta.
EnglishIt is our joint responsibility to make authoritarian rulers believe that we take our basic values seriously.
Yhteinen velvollisuutemme on saada autoritaariset hallitsijat uskomaan, että me otamme perusarvomme vakavasti.
EnglishIt is a hollow term, which is seeking to make us believe that in that we can drastically reduce poverty.
Kansainvälinen kauppa on tyhjä termi, jolla pyritään uskottelemaan meille, että voimme merkittävästi vähentää köyhyyttä.
EnglishBut enough of these pleasantries, for I also have one or two remarks to make that I believe you will be less happy to hear.
Mutta kohteliaisuudet sikseen, sillä esitän myös pari huomautusta, joiden kuulemisesta ette luultavasti ilahdu.
EnglishThe Year of Education through Sport must also, I believe, make an impression on clubs and acknowledge the work they do.
Minusta liikuntakasvatuksen teemavuoden on oltava myös merkki seuratoiminnalle ja merkki sen arvon tunnustamisesta.
EnglishThis would, I believe, make for a 'win-win' situation in terms of employment, innovation, competitiveness and the environment.
Mielestäni tämä olisi kaikkia osapuolia hyödyttävä ratkaisu työllisyyden, innovaatioiden, kilpailukyvyn ja ympäristön kannalta.
EnglishWho could make us believe that?
EnglishLet us not make our African partners believe that Europe’s new motto is: ‘promises only bind those who believe in them’.
Afrikkalaisten kumppaniemme ei saa antaa luulla, että Euroopan unionin uusi tunnuslause on: "Lupaukset sitovat vain niitä, jotka uskovat niihin."
EnglishI commend the report to the House and ask the House to give serious consideration to my amendments, which I believe, will make it a better report.
Jätän mietinnön parlamentin haltuun ja pyydän sitä pohtimaan vakavissaan tarkistuksiani, joiden uskon parantavan mietintöä.
EnglishIt seems entirely obvious to me that, in itself, the Lisbon Strategy does not make for balance: I believe that we must be very mindful of that.
Minusta on ilmeistä, että Lissabonin strategia ei itsessään edistä tasapainoa, ja mielestäni tämä on otettava tarkoin huomioon.
English   Mr President-in-Office of the Council, in your report, you described a make-believe Europe which, if it were real, we would want too.
   Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kuvasitte julkilausumassanne mielikuvitus-Eurooppaa, jollaisen mekin haluaisimme, jos se vain olisi totta.