"make" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"make" Fince çeviri

EN

make {isim}

volume_up
To make three or more is an indication of stupidity, insanity or deliberate mischief-making.
Kolmen virheen tekeminen on merkki typeryydestä, mielenvikaisuudesta tai tahallisesta kiusanteosta.
It might be listed under a different (and sometimes not obviously related) name than the make and model of the device.
Se saattaa löytyä luettelosta eri nimellä kuin laitteen merkki ja malli (nimi ei välttämättä ole looginen).
The Year of Education through Sport must also, I believe, make an impression on clubs and acknowledge the work they do.
Minusta liikuntakasvatuksen teemavuoden on oltava myös merkki seuratoiminnalle ja merkki sen arvon tunnustamisesta.
It might be listed under a different (and sometimes not obviously related) name than the make and model of the device.
Se saattaa löytyä luettelosta eri nimellä kuin laitteen merkki ja malli (nimi ei välttämättä ole looginen).
That is the point I have tried to make, so it is far from 'one size fits all'.
Tämä on asia, jota olen yrittänyt korostaa, joten kyseessä ei todellakaan ole ”yhden koon” -malli.
However, we also need to find a model that will enable us to make progress in other parts of Europe.
Meidän on kuitenkin myös kehitettävä malli, jonka avulla voidaan saavuttaa edistystä muualla Euroopassa.

"make" için eşanlamlılar (İngilizce):

make

Fince' de "make" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFinally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
Lopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Meidän on esimerkiksi varmistettava, että vertaisarviointijärjestelmä turvataan.
EnglishWe must also make sure that the environmentally harmful subsidies are abolished.
Meidän on lisäksi varmistettava, että ympäristöä vahingoittavat tuet poistetaan.
EnglishThe compromise proposal would make this possible only for the new Member States.
Kompromissiehdotuksen mukaan tämä olisi mahdollista vain uusille jäsenvaltioille.
EnglishThese are practical measures that will make a big difference in the short term.
Nämä ovat niitä käytännön toimia, joilla on suuri vaikutus lyhyellä aikavälillä.
EnglishIt has and will continue to make a real difference to the lives of its citizens.
Sillä on ollut ja on jatkossakin todellista merkitystä kansalaistensa elämässä.
EnglishIf Bosnia is to make progress on this timescale, a number of things are required.
Jos Bosnia aikoo edistyä tässä aikataulussa, useiden edellytysten on täytyttävä.
EnglishI also wish to make a point of thanking its president, Mr Duisenberg, personally.
Lisäksi haluan kiittää henkilökohtaisesti nimenomaan puheenjohtaja Duisenbergiä.
EnglishWhile she has the requisite power and influence, she should make that commitment.
Koska hänellä on valta vaikuttaa asiaan, hänen olisi tehtävä tällainen sitoumus.
EnglishBut there are few signs that we are even beginning to make a start in doing that.
Merkkejä tällaisten toimien käynnistämisestä ei kuitenkaan juuri ole nähtävissä.
EnglishTo make sure that an invoice is legitimate, you can verify the digital signature.
Tarkistamalla digitaalisen allekirjoituksen voit varmistaa, että lasku on oikea.
EnglishBefore you move to a new country, make sure your driving licence has not expired.
Ennen kuin muutat toiseen maahan, varmista, että ajokorttisi ei ole vanhentunut.
EnglishThey make up 20 million tonnes of the total global catch of 122 million tonnes.
Tämä tarkoittaa 20 miljoonaa tonnia maailman 122 miljoonan tonnin kalasaaliista.
EnglishHe gave him a blanket exemption, which would make nonsense of the whole system.
Hän antoi jäsenelle siis yleisen erivapauden, mikä romuttaisi koko järjestelmän.
EnglishOn the motion for a resolution itself I would like to make a few specific points.
Haluaisin ottaa esille muutaman erityisen kohdan itse päätöslauselmaesityksestä.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Nämä poliittiset temput on helppo huomata, mutta ei se tee niistä hyväksyttäviä.
EnglishIf it is true, then can we make sure that there is legal certainty on this point?
Jos tämä pitää paikkansa, voimmeko varmistaa, että asiasta on laillinen varmuus?
EnglishFor that reason the Member States make decisions on such matters independently.
Tästä syystä jäsenvaltiot tekevät näitä asioita koskevat päätökset itsenäisesti.
EnglishIn matters of life and death, it should not be a case of having to make choices.
Elämää ja kuolemaa koskevissa kysymyksissä ei saisi joutua tekemään valintoja.
EnglishAt the same time we must strive to make the European Union open and accessible.
Samalla meidän on pyrittävä tekemään Euroopan unionista avoin ja helppopääsyinen.