"majority decision" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"majority decision" Fince çeviri

EN majority decision
volume_up
{isim}

majority decision
In addition, the Commission's right of initiative and a majority decision-making process in the Council should not be absent; that much is obvious.
On selvää, että siitä ei saa puuttua myöskään komission aloiteoikeus ja neuvoston enemmistöpäätös.
Nor can there be any question of majority decision making being applied to matters of indirect taxation which are raised in the Council of Ministers.
Enemmistöpäätös välillisesti veroja koskevissa asioissa ei ehdottomasti myöskään voi tulla kysymykseen ministerineuvostossa.
Each new majority decision in the EU is an erosion of parliamentary democracy, and that is why, yesterday, we set up an intergroup for parliamentary democracy.
Aina kun EU:ssa tehdään uusi enemmistöpäätös, parlamentaarinen demokratia vähenee, minkä vuoksi perustimme eilen parlamentaarista demokratiaa ajavan laajennetun työryhmän.

Fince de "majority decision" için benzer çeviriler

majority isim
major isim
major sıfat
decision isim

Fince' de "majority decision" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn 68 cases it replaces the right of national veto with majority decision-making.
Siinä korvataan kansallinen veto-oikeus enemmistöpäätöksillä 68 tapauksessa.
EnglishIt must be based on qualified majority voting and co-decision with this House.
Sen on perustuttava määräenemmistöäänestykseen ja yhteispäätäntään parlamentin kanssa.
EnglishWe see no reason for extending majority decision-making into this area.
Mielestämme ei ole mitään syytä laajentaa enemmistöpäätösten määrää tällä alalla.
EnglishCodecision and qualified majority decision-making are now the rule in legal terms.
Yhteispäätösmenettely ja määräenemmistöpäätöksenteko ovat nyt vakiintunut oikeuskäytäntö.
EnglishThe legal base should not be changed to allow a qualified majority decision in the Council.
Oikeusperustaa ei pidä muuttaa määräenemmistöllä tehdyksi neuvoston päätökseksi.
EnglishWhere necessary, we must, therefore, dare take the step towards majority decision-making.
Meidän on siksi tarvittaessa uskallettava siirtyä kohti enemmistöpäätöksiä.
EnglishIt is essential for there to be general majority decision making and increased cooperation.
Yleinen päätöksenteko enemmistöllä ja vahvistettu yhteistyö ovat oleellisia asioita.
EnglishSo we are calling for Parliament's assent and a qualified majority decision.
Pyydämme parlamentille hyväksyntäoikeutta ja määräenemmistöpäätöstä.
EnglishThere has been no significant extension of majority decision-making in the Council.
Yhteispäätösmenettelyä ei laajennettu neuvostossa oleellisesti.
EnglishWe must make the European Union capable of enlargement by extending majority decision-making.
Meidän on varmistettava Euroopan unionin laajentumiskyky lisäämällä enemmistöpäätöksiä.
EnglishThere has already been talk here of increasing qualified majority decision making.
Täällä on jo puhuttu määräenemmistöpäätöksenteon lisäämisestä.
EnglishMy group rejects majority decision-making on enhanced cooperation.
Ryhmäni vastustaa sitä, että vahvistetusta yhteistyöstä päätetään enemmistöpäätöksillä.
EnglishAnd of course we want to see the extension of qualified majority voting and co-decision.
Tietysti haluamme myös nähdä määräenemmistöäänestyksen ja yhteispäätännän käytön lisääntyvän.
EnglishThe decision was made in the Commission on the basis of European law with decision by majority.
Komissio ratkaisi asian EU:n oikeuteen perustuvalla enemmistöpäätöksellä.
EnglishLisbon wanted majority decision-making to be the norm within the EU.
Lissabonin sopimuksella haluttiin enemmistöpäätökset normiksi EU:ssa.
EnglishThis ought to happen through unanimous decisions and not by majority decision.
Sen tulee tapahtua yksimielisesti, ei enemmistöpäätöksillä.
EnglishWe could not support point 19, which concerns majority decision making on tax matters, at the vote.
Emme voineet äänestyksessä asettua kohdan 19 taakse enemmistöpäätöksestä veroasioissa.
EnglishWe do not take a decision by majority that goes against our own Rules of Procedure.
Määräenemmistöllä ei ole mahdollista tehdä päätöstä, joka on parlamentin oman työjärjestyksen vastainen.
EnglishThe Treaty of Nice introduced qualified majority decision-making, which is a significant step forward.
Nizzan sopimuksella otettiin käyttöön määräenemmistö, mikä on merkittävä edistysaskel.
EnglishThe Constitutional Treaty contains valuable improvements, with more majority decision-making.
Perustuslaillinen sopimus sisältää merkittäviä parannuksia ja entistä enemmän enemmistöpäätöksiä.