"major" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"major" Fince çeviri

EN major
volume_up
{isim}

major
volume_up
majuri {isim}
That of Major Johnny Paul Koroma is only the latest.
Majuri Johnny Paul Koroman johtama sotilaskaappaus on ainoastaan viimeisin.
Madam President, obviously the Commission condemns the coup d'état in Sierra Leone by Major Koroma.
Arvoisa rouva puhemies, on selvää, että komissio tuomitsee majuri Koroman vallankaappauksen Sierra Leonessa.
major
major
volume_up
pääaineopiskelija {isim} (erityisesti Yhdysvallat, Kanada,)

Fince' de "major" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe all know that this is a sensitive subject, with major differences of opinion.
Me kaikki tiedämme, että kyseessä on arka aihe, jossa mielipide-erot ovat suuria.
EnglishMuch has been said about the notorious compromise between the two major groups.
Pahamaineisesta kahden suuren ryhmän välisestä kompromissista on puhuttu paljon.
EnglishThis is one of the public’s major expectations.
Varmistamme, että näin tapahtuu, sillä sitä kansalaiset meiltä eniten odottavat.
EnglishHowever, I freely concede that this is an observation and not a major criticism.
Myönnän kuitenkin mielelläni, että tämä on rivihuomautus eikä tärkeää kritiikkiä.
EnglishJohn Major was pleased because he got everything he had wanted.
Muistakaamme, että John Major oli tyytyväinen, koska hän sai kaiken haluamansa.
EnglishThe Union must give a sign that the problem of major crime is now being tackled.
Unionin täytyy antaa signaali siitä, että suurrikollisuuteen aiotaan nyt puuttua.
EnglishThese are the major issues, on which all of you have made very valuable points.
Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, joista olette esittäneet arvokkaita kommentteja.
EnglishFor that reason, the application regulation and annexes are of major importance.
Tästä syystä soveltamisesta annettu asetus ja liitteet ovat erittäin tärkeitä.
EnglishThe quality and safety of organs is a major concern of the European Parliament.
Euroopan parlamentin suurimpana huolenaiheena on elinten laatu ja turvallisuus.
EnglishThe accession of the Central and Eastern European countries is a major challenge.
Keski- ja Itä-Euroopan maiden liittyminen unionin jäseniksi on merkittävä haaste.
EnglishThe gas crisis spotlights two major problems which the European Union is facing.
Kaasukriisi tuo esiin kaksi suurta ongelmaa, jotka Euroopan unionilla on edessään.
EnglishMajor exporters such as Germany are forcing Greek economic policy to its knees.
Saksan kaltaiset suuret viejämaat pakottavat Kreikan talouspolitiikan polvilleen.
EnglishEco-innovation is a major component in winning the fight against global warming.
Ekologinen innovointi on merkittävä tekijä maapallon lämpenemisen torjunnassa.
EnglishThe Commission’s communication also raises a number of major legal difficulties.
Komission tiedonanto herättää myös joitakin tärkeitä oikeudellisia kysymyksiä.
EnglishEven the directors of major banks no longer understand these opaque instruments.
Suurpankkien johtajatkaan eivät enää ymmärrä näitä vaikeaselkoisia tuotteita.
EnglishOne year prior to elections, in a crisis situation, we are facing a major test.
Kriisitilanne ja vuosi aikaa vaaleihin - olemme todella joutuneet koetukselle.
EnglishThe second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
Toinen suuri ongelma on tämä yksipuolinen suuntautuminen rahoitusmarkkinoihin.
EnglishIt also had major external consequences affecting Italy and Europe in general.
Sillä oli myös merkittäviä ulkoisia vaikutuksia Italiaan ja Eurooppaan yleensä.
EnglishConstitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
Perustuslain hyväksyminen on merkittävä edistysaskel Irakin jälleenrakentamisessa.
EnglishEnlargement will have a major impact on the Common Foreign and Security Policy.
Laajentumisella on keskeinen vaikutus yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.