"to maintain" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to maintain" Fince çeviri

EN to maintain
volume_up
[maintained|maintained] {fiil}

It is important to maintain a high level of research expertise.
(SV) On tärkeää ylläpitää korkealaatuista tutkimuskompetenssia.
It is therefore important to maintain the conditionality criteria for obtaining aid.
Siksi on tärkeää ylläpitää avun saamisen edellytyksiä koskevia kriteerejä.
How can we maintain a fund to deal with increasingly drastic exceptional situations?
Miten voimme ylläpitää rahastoa, joka käsittelee yhä tuhoisampia poikkeustilanteita?
It is fashionable to maintain that they stand in the way of economic development.
On esimerkiksi korrektia väittää niiden haittaavan taloudellista kehitystä.
Nor can we maintain that the relevant health checks were not carried out.
Emme voi myöskään väittää, ettei terveystarkastuksia olisi tehty.
Otherwise the UCK can maintain off its own bat that they have more influence than they actually do.
Muuten UCK voi väittää, että sillä on todellista enemmän vaikutusvaltaa.

Fince' de "to maintain" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
Voimme säilyttää kilpailuedun vain, jos työvoimallamme on oikeanlainen koulutus.
EnglishThe aim of the common fisheries policy is to maintain sustainable fish stocks.
Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on kestävien kalakantojen ylläpitäminen.
EnglishThat is the only way we can maintain our credibility in the eyes of the world.
Ainoastaan tällä tavoin pystymme säilyttämään uskottavuutemme maailman silmissä.
EnglishThe Commission therefore also highlights the need to maintain regional cohesion.
Niinpä komissio muistuttaa myös, että alueellinen yhteenkuuluvuus on säilytettävä.
EnglishWe also call on them to maintain dialogue with an open and constructive attitude.
Kehotamme heitä myös jatkamaan vuoropuhelua avoimella ja rakentavalla asenteella.
EnglishWe have to maintain solidarity between the Member States on this whole issue.
Meidän on säilytettävä tässä kysymyksessä jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus.
EnglishIt is very complex to maintain high rates of economic growth and low inflation.
On hyvin hankalaa säilyttää sekä voimakas talouskasvu että alhainen inflaatio.
EnglishYou see, in Berlin it was decided to maintain the system of monthly increments.
Berliinissä päätettiin nimittäin, että kuukausikorotusjärjestelmä säilytetään.
EnglishIs it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
Onko taantuman aikana parempi pitää yllä kiinteää vai kelluvaa valuuttakurssia?
EnglishI maintain if the EU was the answer, it must have been a very silly question.
Väitän, että jos EU oli vastaus, niin kysymyksen on täytynyt olla hyvin typerä.
EnglishDo you not think that using an historical factor will maintain these injustices...
Luuletteko, että aiempien toimien käyttäminen säilyttää epäoikeudenmukaiset...
EnglishWe therefore maintain that India is a model of cultural and religious pluralism.
Vakuutamme siis, että Intia on kulttuurisen ja uskonnollisen moniarvoisuuden esikuva.
EnglishSpecifically, we have managed to maintain the INTERREG method under regional policy.
Olemme erityisesti onnistuneet säilyttämään aluepolitiikan Interreg-menettelyn.
EnglishTwo weeks before the final negotiations, we will continue to maintain our leadership.
Kaksi viikkoa ennen lopullisia neuvotteluja olemme edelleen johtavassa asemassa.
EnglishFurthermore, Parliament wanted to maintain some reserves in the 2011 budget.
Lisäksi parlamentti haluaa säilyttää jotkut varaukset vuoden 2011 talousarviossa.
EnglishAlso, everything must be done to maintain the banana COM in its current form.
Banaanialan YMJ on pyrittävä kaikin tavoin säilyttämään nykyisessä muodossaan.
EnglishWe maintain that the west also has a responsibility for letting violence take hold.
Korostamme, että myös länsi on vastuussa tilaisuuden antamisesta väkivallalle.
EnglishIt is essential that they maintain good relations and support one another.
On välttämätöntä, että ne ylläpitävät hyviä suhteita ja tukevat toinen toistaan.
EnglishDo you not think that using an historical factor would maintain these injustices?
Luuletteko, että aiempien toimien käyttäminen säilyttää epäoikeudenmukaiset kiintiöt?
EnglishA third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
Kolmasosa verkostosta on romahtamassa, koska kunnossapitoon ei löydy rahaa.