"low" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"low" Fince çeviri

volume_up
low {sıf.}
FI

EN low
volume_up
{sıfat}

low (ayrıca: cheap, contemptible, humble, ignoble)
It is necessary to maintain a low percentage of their use and a low grants level.
Niiden alhainen käyttöaste ja alhainen tukitaso on tarpeen säilyttää.
- legitimacy: The low levels of democratic legitimacy are appalling.
- legitiimiys: Demokraattisen legitiimiyden alhainen taso on huolestuttava.
A major feature is the low or even falling birth rates throughout Europe.
Valtasuuntauksena on alhainen tai jopa laskeva syntyvyys kaikkialla Euroopassa.
low (ayrıca: base, flat, shallow)
volume_up
matala {sıf.}
downloadable as low-resolution files. For further information, please contact
Osa julkaisuista on myös ladattavissa tiedostoina (matala resoluutio).
Also cause for concern is the situation regarding registration of births and low levels of schooling.
Huolta aiheuttaa myös syntyneitten rekisteröinti ja matala koulunkäyntiaste.
And both countries had the better health, but still a very low economy.
Molemmissa maissa oli parempi terveystilanne, mutta yhä matala elintaso.
low (ayrıca: base, shoddy, substandard)

Fince' de "low" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is mostly these people on low incomes who will suffer as our economy worsens.
Useimmiten juuri nämä pienituloiset ihmiset kärsivät, kun taloutemme heikkenee.
EnglishFirstly, investing in greener, low carbon technologies is an important instrument.
Ensinnäkin, vihreään, vähähiiliseen teknologiaan investoiminen on tärkeä väline.
EnglishOur competitive advantage must come from knowledge and quality, and not low prices.
Kilpailuetumme on perustuttava tietämykseen ja laatuun eikä alhaisiin hintoihin.
EnglishThe first is to improve the quality of life of our senior citizens on low incomes.
Ensimmäinen on vähätuloisten iäkkäiden kansalaistemme elämän laadun parantaminen.
EnglishDue to these low levels, pollutants such as nitrates tend to become concentrated.
Niiden heikko taso on siis omiaan keskittämään nitraattien kaltaiset saasteet.
EnglishThis would pre-empt low retirement pensions and also help to reduce unemployment.
Näin vältyttäisiin pieniltä vanhuuseläkkeiltä ja vähennettäisiin työttömyyttä.
EnglishAt present, we cannot do without nuclear energy as a low-emission technology.
Ydinenergiasta ei voida tällä hetkellä luopua, koska se tuottaa vähän päästöjä.
EnglishAt the same time, payments have successfully been reduced to an historic low.
Samalla maksut on saatu onnistuneesti vähennettyä ennen kuulumattoman alhaisiksi.
EnglishLow salaries have become a comparative advantage in the competitive market.
Alhaisista palkoista on tullut suhteellinen etu kilpailukykyisillä markkinoilla.
EnglishThis relaxation reduces the incentive to develop new low-carbon technologies.
Tämä pehmennys heikentää kannustinta kehittää uutta vähähiilistä teknologiaa.
EnglishThe key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
Tärkeintä on poistaa esteet tuotteiden tuonnilta alhaisen tulotason maista.
EnglishThe invasion of Kuwait and the subsequent Gulf War represented an all-time low.
Hyökkäys Kuwaitiin ja sitä seurannut Persianlahden sota olivat aallonpohja.
EnglishThe expectations of Cancún were extremely low and it was therefore a success.
Odotukset Cancúnista olivat erittäin vähäiset, ja sen vuoksi se oli menestys.
EnglishIndeed, most MEPs in this House come to this House with an embarrassingly low mandate.
Enemmistö parlamentin jäsenistä on valittu kiusallisen alhaisella valtuutuksella.
EnglishIndeed, you have often rightly highlighted the low level of appropriations.
Te olette usein, täysin perustellusti, valittaneet määrärahojen riittämättömyyttä.
EnglishPublic sector investment has, in particular, been at a staggeringly low level.
Varsinkin julkisen sektorin investoinnit ovat olleet järisyttävän alhaisella tasolla.
EnglishGood quality milk is produced there because of the relatively low levels of pollution.
Siellä tuotetaan laadukasta maitoa, koska alueet ovat melko vähän saastuneita.
EnglishWe also think that the collection targets proposed by the Council have been set too low.
Lisäksi katsomme, että neuvoston esittämät keräystavoitteet ovat liian alhaisia.
EnglishWe must therefore try to discover the reasons for such a low participation rate.
On pyrittävä etsimään syitä, jotka selittävät tämän heikon käyttöasteen.
EnglishThis is not just because of low wages nor just because of lack of social protection.
Tämä ei johdu ainoastaan matalista palkoista eikä sosiaaliturvan puutteesta.