"lid" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"lid" Fince çeviri

volume_up
lid {isim}
FI

EN lid
volume_up
{isim}

lid (ayrıca: cap, cover, deck, flap)
volume_up
kansi {isim}
Some portable computers use a magnetic field to detect if the lid is closed.
Jotkin kannettavat tietokoneet havaitsevat magneettikentän avulla, onko kansi suljettu.
The lid is still on the pan, but the moment when all the steam could escape is imminent.
Keittimen päällä on kansi, mutta höyry voi päästä ulos milloin tahansa.
If you have a mobile PC, there's an even easier way to turn off your computer: Close the lid.
Jos käytät mobiili-PC:tä, tietokoneen voi sammuttaa helposti: sulje kansi.

"lid" için eşanlamlılar (İngilizce):

lid

Fince' de "lid" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOn the Select a power plan page, click Choose what closing the lid does.
Napsauta Valitse kannen sulkemistoiminnon muuttaminenValitse virrankäyttösuunnitelma -sivulla.
EnglishSee Change what happens when you close your mobile PC lid.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Mobiili-PC:n kannen sulkemistoiminnon muuttaminen.
EnglishThe Commission has put the lid on the issue, and it has been impossible to obtain the necessary information.
Komissio on sulkenut ovet, ja tarvittavien tietojen saaminen on ollut mahdotonta.
EnglishThe French killed it, the Dutch put it in the coffin and now the lid is on.
Ranskalaiset aloittivat sen tuhoamisen, alankomaalaiset jatkoivat sitä, ja nyt perustuslakia ei enää ole.
EnglishMr President, the stability pact needs to put the lid on any possibility of an over-flexible budgetary policy.
Arvoisa puhemies, vakaussopimuksen tulee estää liian joustava talousarviopolitiikka.
EnglishI therefore think that we need to put the lid on this tendency simply to continue in our old ways.
Tarkoitan, että meidän on päästävä irti nykyisestä tavastamme, toisin sanoen, että jatkaisimme vain entiseen malliin.
EnglishI want to thank him for having taken the lid off this area and for having found an appropriate balance in the report.
Haluan kiittää häntä siitä, että hän on käsitellyt koko aluetta ja luonut mietintöön sopivan tasapainon.
EnglishOne of the benefits of dictatorship, of course, is often that the lid is kept on social, religious and racial tensions.
Diktatuurin yhtenä etuna on usein, että sosiaaliset, uskonnolliset ja rodulliset jännitteet pysyvät kannen alla.
EnglishMr Kirkhope' s document has lifted the lid on a great deal - a great deal of child suffering and human suffering.
Lisäksi minun täytyy sanoa, että Kirkhopen tekemän työn taustalla on paljon lasten kärsimystä ja inhimillistä kärsimystä.
EnglishI am pleased he has lifted the lid a bit on some of the thinking, but we invite him to perhaps share a bit more of that with us.
Olen tyytyväinen siihen, että hän on paljastanut asioita, mutta pyydämme häntä jakamaan siitä hieman enemmän tietoja meille.
EnglishWhen I'm done, I close the lid.
EnglishThe Commission, of course, would have preferred to keep the lid on this issue and not to have it discussed in connection with the Community patent.
Komissio olisi kaikkein mieluiten pitänyt tämän aiheen piilossa. Eikä se olisi halunnut puhua siitä yhteisöpatentin yhteydessä!
EnglishThis lid is represented by the Commission, which up to now has closed the door on the ideas of Parliament and its Committee on Regional Policy.
Tätä kantta on edustanut komissio, joka tähän päivään asti on pysynyt kuurona parlamentin ja aluepoliittisen valiokunnan ajatuksille.
EnglishWhen you close your laptop lid, Windows can shut down, do nothing, or enter a power-saving state, such as sleep or hibernation.
Kun suljet kannettavan tietokoneen kannen, Windows voi sammuttaa tietokoneen, olla tekemättä mitään tai siirtyä virransäästötilaan, esimerkiksi lepo- tai horrostilaan.
EnglishFor most laptops and tablets, sleep is the default shutdown mode, so all you need to do is close your lid or press the power button.
Lepotila on useimpien kannettavien tietokoneiden ja taulutietokoneiden oletussammutustila, joten riittää, että suljet tietokoneen kannen tai painat virtapainiketta.
EnglishWhen you close the lid on your mobile PC, Windows can shut down, do nothing, or enter a power-saving state, such as sleep or hibernation.
Kun suljet mobiili-PC:n kannen, Windows voi sammuttaa tietokoneen, olla tekemättä mitään tai siirtyä virransäästötilaan, esimerkiksi lepotilaan tai horrostilaan.
EnglishIn the left pane, click Require a password on wakeup, Choose what the power button does, or Choose what closing the lid does (available only on mobile PCs).
Valitse vasemmasta ruudusta Kysy salasana järjestelmän aktivoituessa, Valitse virtapainikkeen toiminto tai Valitse kannen sulkemistoiminto (vain mobiili-PC:issä).
EnglishSome of us knew intuitively that there were growing imbalances in the communist countries, but no one could have known that the lid would blow off so fast.
Jotkut meistä tiesivät intuitiivisesti, että kommunistisissa maissa kuohui koko ajan enemmän, mutta kukaan ei voinut arvata, että räjähdys tapahtuisi niin nopeasti.
EnglishThere is talk of increasing demand and investment without seemingly understanding that it is EMU which is holding back development as a whole and placing a lid on the whole of Europe.
Puhutaan kysynnän ja investointien lisäämisestä eikä ilmeisesti ymmärretä, että juuri EMU jarruttaa koko kehitystä ja on lukkona koko Euroopalle.
EnglishIt is a crying shame that the Conference of Presidents has decided, at the instigation of its Socialist and Christian Democrat majority, to put the lid on an important debate.
Erityisen valitettavaa on se, että puheenjohtajakokous päätti federalistis-sosialistisen ja sosiaalidemokraattisen enemmistön vaikutuksesta lopettaa tärkeän keskustelun.

Sözlükte diğer kelimeler