"legal age" için İngilizce-Fince çeviri


"legal" için sonuçlar "legal age" şu anda sözlüğümüzde bulunmamaktadır.
EN

"legal age" Fince çeviri

EN legal
volume_up
{sıfat}

legal (ayrıca: judicial)
   In patent law, an invention is subject to a special form of legal protection.
   Patenttilainsäädännössä keksinnölle taataan erityinen oikeudellinen suoja.
As we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.
Tiedämme, että neuvoston oikeudellinen yksikkö on eri mieltä komission kannasta.
An example is the legal relationship between shareholder and representative.
Esimerkkinä voidaan mainita osakkeenomistajan ja edustajan välinen oikeudellinen suhde.
legal (ayrıca: lawful, licit, rightful, legit)
We are, however, only interested in legal residence and legal employment.
Meitä kiinnostavat kuitenkin vain laillinen oleskelu ja laillinen työnteko.
What is the legal basis authorising this kind of processing of personal data?
Mikä laillinen peruste oikeuttaa tämänkaltaisen henkilötietojen käsittelyn?
Legal immigration into the EU is a completely acceptable solution to the problem.
Laillinen maahanmuutto EU:hun on täysin hyväksyttävä ratkaisu tähän ongelmaan.
legal
It is a legal framework that is not limited to this type of tax measures.
Se on juridinen viitekehys, joka ei heikkene tämäntyyppisissä verojärjestelyissä.
I do not consider the EU to be a legal person which can establish embassies.
Mielestäni EU ei ole sellainen juridinen henkilö, joka voi perustaa lähetystöjä.
In short, there would be the danger of a legal and/or a political vacuum.
Lyhyesti sanoen, uhkana on juridinen ja/tai poliittinen tyhjiö.
legal
volume_up
laki- {sıf.}
As we can see from the example of Italy, national legal resources are not, in any case, sufficient.
Kansallinen laki ei missään tapauksessa riitä, kuten Italian esimerkki osoittaa.
Avio- ja asumuseroon sovellettava laki (
Mr President, when the tsars were in power in Russia the country had a common legal system.
Arvoisa puhemies, kun Venäjällä olivat vallassa tsaarit, maassa oli voimassa yleinen laki.
legal (ayrıca: statutory)
In Finland, employers have a legal obligation to arrange a retirement plan for their employees.
Työnantajilla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva.
Opt-in-järjestelmä on yksi yhdenmukainen lakisääteinen ratkaisu.
Most EU countries apply sound legal provisions where birth control and abortion are concerned.
Useimmissa unionin maissa on onnistuneesti järjestetty lakisääteinen syntyvyyden säännöstely ja abortti.
legal (ayrıca: lawful)
I would ask that it be checked whether this proposal is at all legal.
Pyydän, että tarkistettaisiin, onko ehdotus ensinkään lainmukainen.
Se on ainoa lainmukainen etenemistapa.
Se on lainmukainen elin ja tekee itse päätöksensä.
legal
He does not have access to legal aid in Britain because he has to employ a lawyer in the Netherlands to help him.
Hän ei saa oikeusapua Britanniassa, koska hänen on palkattava lakimies auttamaan häntä Hollannissa.
I am a lawyer, but I must say that, as far as I know, there is no legal basis for being able to demand that any reactor be shut down.
(SV) Olen lakimies, mutta minun on sanottava, että tietääkseni ei ole mitään oikeudellista perustaa vaatia jonkin reaktorin sulkemista.

"legal" için eşanlamlılar (İngilizce):

legal

Fince de "legal age" için benzer çeviriler

legal sıfat
age isim
to age fiil

Fince' de "legal age" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishShe will receive the German part when she turns 65 — the legal retirement age in Germany.
Saksalaisen osan hän saa täytettyään 65 vuotta eli saavutettuaan Saksan lakisääteisen eläkeiän.
EnglishWell, we can argue whether this concerns only children who have not reached full legal age or the grandmother of the person in question.
No olkoon - siitä me voimme kiistellä, kuuluvatko ydinperheeseen vain alaikäiset lapset vai lasketaanko isoäitikin vielä mukaan.
EnglishYou can only apply for your pension from the country where you now live once you have reached the legal retirement age in that country.
Voit hakea eläkettä nykyisessä asuinmaassasi vasta sitten, kun olet saavuttanut kyseisessä maassa käytössä olevan lakisääteisen eläkeiän.
EnglishAnother example is the Commission's annual growth analysis, which recommends raising the legal retirement age by linking it to life expectancy.
Toisen esimerkin muodostaa komission vuosittainen kasvuanalyysi, jossa suositellaan laillisen eläkeiän nostamista elinajanodotteen mukaan.
EnglishIn Amendment No 52 the difference is that you want to admit children below the age of legal majority and we want to admit children in the immediate family.
Tarkistusehdotuksessa 52 erona on se, että te haluatte sisällyttää perheiden yhdistämisen piiriin alaikäiset lapset ja me taas lapset, jotka kuuluvat ydinperheeseen.
EnglishIf you have pension rights from other countries, you will only receive that part of your pension once you have reached the legal retirement age in those other countries.
Jos sinulle on kertynyt eläkettä muista maista, saat kyseisen eläkeosan vasta kun olet saavuttanut näissä maissa käytössä olevan lakisääteisen eläkeiän.
EnglishThese documents call very directly for the first pillar to be reconsidered, and also call for an automatic increase in the legal retirement age based on life expectancy.
Kyseisissä asiakirjoissa vaaditaan melko suoraan harkitsemaan uudelleen ensimmäistä pilaria ja myös nostamaan automaattisesti lakisääteistä eläkeikää elinajanodotteen perusteella.