"to inflict" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to inflict" Fince çeviri

EN to inflict
volume_up
[inflicted|inflicted] {fiil}

Human trafficking is one of the worst wrongs which people can inflict on others.
Ihmiskauppa on yksi pahimmista vääryyksistä, joita ihmiset voivat toisille aiheuttaa.
Let us not inflict this on ourselves and the countries of the Balkans!
Meidän ei pidä aiheuttaa tätä itsellemme eikä Balkanin maille!
I do not believe that we should inflict such headaches on our citizens in Europe - at any rate, not in the long term.
Emme varmaankaan halua aiheuttaa tuollaista päänsärkyä Euroopan kansalaisille, emme ainakaan pitkäaikaista.
Mr President, ladies and gentlemen, female genital mutilation inflicts endless pain and suffering on women and girls in at least 25 African countries, most of them ACP countries.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, naisten sukupuolielinten silpominen tuottaa jatkuvaa tuskaa ainakin 25 Afrikan maan useimmat niistä ovat AKT-maita naisille ja tytöille.

Fince' de "to inflict" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey will continue to inflict damage on the environment when the rewards far exceed the punishment.
Ne vahingoittavat ympäristöä niin kauan kuin hyöty on selvästi rangaistusta suurempi.
EnglishOn another level, there are still those who aim to inflict mass destruction on our democracies.
Toisella tasolla on edelleen ne, joiden tavoitteena on toteuttaa demokratioidemme joukkotuho.
EnglishIt must also be prevented and combated among those who inflict it.
Väkivallan tekijöihin on puututtava ja sitä on ehkäistävä ennalta.
EnglishAgain, if we are not careful, we are going to inflict hardship on animals that do not deserve it.
Ellemme ole varovaisia, aiheutamme tässäkin kärsimystä eläimille, jotka eivät ansaitse sitä.
EnglishWell, ladies and gentlemen, if we are unwilling to inflict something on ourselves, we can hardly inflict it on someone else.
Hyvät naiset ja herrat, mitä emme halua itsellemme tehtävän, sitä emme voi tehdä muillekaan.
EnglishBut please, rapporteur, please, Commissioner, do not inflict such concepts on the rest of us.
Arvoisa esittelijä, arvoisa komission jäsen, olkaa kuitenkin kilttejä ja jättäkää soveltamatta näitä käsitteitä meihin muihin.
EnglishHowever, this does not just inflict damage on the EU, but also misuses the taxes paid by our citizens.
Sen lisäksi, että tällaisilla toimilla vahingoitetaan EU:ta, samalla käytetään väärin kansalaistemme maksamia veroja.
EnglishIt is not just about helping the victims, but also about preventing and combating violence among those who inflict it.
Siinä ei ole kyse vain uhreista huolehtimisesta vaan myös väkivallan ehkäisystä ja tekijöiden vastustamisesta.
EnglishIn no other area of our society is it accepted that a person’s working life might inflict such tremendous harm on them.
Millään muulla yhteiskunnan alalla ei hyväksytä sitä, että työstä aiheutuu ihmiselle niin valtavan paljon haittaa.
EnglishIt is to be hoped that Ukraine will not be the next state, after Georgia, upon which Russia will be able to inflict brutal aggression.
On toivottava, että Ukraina ei ole Georgian jälkeen seuraava valtio, johon Venäjä voi iskeä julmasti.
EnglishCloning of animals also raises serious ethical issues about the cruelty which humans inflict on animals in the name of science.
Eläinten kloonaus herättää myös vakavia eettisiä kysymyksiä ihmisten eläimille tieteen nimissä aiheuttamista julmuuksista.
EnglishThe Republic of Moldova is the poorest country in Europe and is severely affected every year by flooding disasters, which inflict significant losses on it.
Se on Euroopan köyhin valtio, jolle vuotuiset tulvakatastrofit aiheuttavat vakavia seurauksia ja huomattavia tappioita.
EnglishFor hundreds of years soldiers had forced their way across the national borders of our continent to inflict war, misery and suffering on others.
Satojen vuosien ajan sotilaat ovat tunkeutuneet Euroopan mantereen kansallisten rajojen läpi tuoden sotia, kurjuutta ja kärsimystä.
EnglishI welcome, therefore, EU countries working together to define and inflict heavy criminal penalties on those who incite terrorism.
Siksi pidän myönteisenä, että EU:n jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä määrittääkseen ja tuomitakseen ankarat rikosrangaistukset niille, jotka taivuttavat terrorismiin.
EnglishTo my mind, services of that kind are expressions of Dutch culture and thanks to the services directive, we will be able to inflict them on everyone.
Mielestäni tällaiset palvelut ovat alankomaalaisen kulttuurin ilmauksia, ja palveludirektiivinne ansiosta ne voidaan tuoda jatkossa kaikkien ulottuville.
EnglishNow that the economic climate is changing due to a persistent wage moderation policy, the report affirms the right to inflict a fresh recession on Europe.
Kun suhdanne kääntyy itsepintaisesti noudatetun tiukan palkkapolitiikan tuloksena, mietinnössä myönnetään oikeus pakottaa Eurooppa uuteen taantumaan.
EnglishAs we have heard already, if we can find a billion euros to inflict on African development, I think we can find money to fund our own research.
Kuten täällä jo todettiin, jos meillä on antaa miljardi euroa Afrikan kehityksen tukemiseen, minusta meidän on löydettävä rahat oman tutkimuksemme rahoittamiseen.
EnglishLet us be very clear about the damage that this law, if adopted, would inflict on ports, including the east coast ports which I represent in this Parliament.
On tehtävä selväksi, että jos säädös hyväksytään, siitä aiheutuu vahinkoa satamille, myös itärannikon satamille, joita edustan Euroopan parlamentissa.
EnglishWe are all in favour of comprehensive animal protection and opposed to methods of transport which inflict needless suffering, particularly on animals destined for slaughter.
Me kaikki kannatamme laajaa eläinten suojelua ja vastustamme erityisesti teuraseläimille tarpeetonta kärsimystä aiheuttavia kuljetuksia.
EnglishIt is a bit hypocritical to say that responsibility always and only lies with institutions and never with those who have chosen to inflict this behaviour on society.
On hieman tekopyhää sanoa, että vastuu on aina ja ainoastaan instituutioilla eikä koskaan niillä, jotka haluavat käyttäytyä näin yhteiskunnassa.