"infiltration" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"infiltration" Fince çeviri

EN infiltration
volume_up
{isim}

infiltration (ayrıca: sting)
It is also a region where terrorist infiltration and drug trafficking are intertwined to a truly worrying extent.
Se on myös alue, jossa terroristien soluttautuminen ja huumekauppa ovat kietoutuneet yhteen huolestuttavissa määrin.
In Rwanda infiltrations across the border or under the cover of refugee repatriation have led to widespread insecurity.
Ruandalaisten soluttautuminen rajan yli tai pakolaisten kotiuttamisen varjolla on lisännyt epävarmuutta.
We also expect President Musharaf to continue and step up his efforts to stop the infiltration of terrorists via the line of control in Kashmir.
Me odotamme myös, että presidentti Musharaf jatkaa ja tehostaa merkittävästi ponnistelujaan pysäyttää terroristien soluttautuminen Intian ja Pakistanin valvontalinjan yli Kashmirissa.

"infiltration" için eşanlamlılar (İngilizce):

infiltration

Fince' de "infiltration" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is a territory vulnerable to spill-over from these conflict areas and to infiltration by Islamic militants.
Tämä alue on alttiina näiden konfliktialueiden heijastusvaikutuksille ja islamilaisten taistelijoiden soluttautumiselle.
EnglishFor example, a higher level of cooperation among our secret services and the infiltration of terrorist networks spring to mind.
Ajattelen tässä yhteydessä tehokasta yhteistyötä salaisten palvelujemme välillä ja soluttautumista terroristiverkostoihin.
EnglishPakistan should be asked to put a stop to infiltration of paramilitary personnel crossing over from their side of the line of control.
Pakistania on pyydettävä lopettamaan heidän puoleltaan valvontalinjaa tulevan puolisotilaallisen henkilöstön soluttaminen.
EnglishOf course, Pakistan must continue to make every effort to curb terrorist infiltration across the Line of Control and cross-border terrorism.
Pakistanin on luonnollisesti tehtävä edelleen kaikkensa tukahduttaakseen terroristien soluttautumisen rajalinjan poikki ja rajan yli tapahtuvan terrorismin.
EnglishWe can see that there is a tremendous amount of violence there - consisting of violence within the region and also infiltration from outside - and 80 000 people have lost their lives.
Alueella on valtavasti väkivaltaa - sekä alueen sisäistä väkivaltaa että ulkopuolelta soluttautunutta - ja 80 000 ihmistä on menettänyt henkensä.
EnglishThese are areas of very violent guerrilla warfare, where there is also infiltration by Islamic groups linked to Al Qaida or the Al-Gama’a al-Islamiyya organisation.
Nämä ovat erittäin väkivaltaisen sissisodankäynnin alueita, joille myös Al-Qaidaan tai Al-Gamaa al-Islamiyyaan yhteydessä olevat islamilaiset ryhmittymät ovat soluttautuneet.
EnglishDue to the way in which drinking water is extracted in some of the Member States, namely via infiltration of surface water, it is extremely important not to introduce an absolute dumping ban.
Kun otetaan huomioon tapa, jolla juomavettä hankitaan joissakin jäsenvaltioissa, nimittäin suodattamalla pintavettä, on äärimmäisen tärkeää, ettei epäsuoraa pääsyä kielletä kokonaan.