"infertility" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"infertility" Fince çeviri

EN infertility
volume_up
{isim}

infertility
There is talk of women's infertility, but what about that of men?
Mietinnössä käsitellään naisten hedelmättömyyttä, mutta entä miesten hedelmättömyys?

"infertility" için eşanlamlılar (İngilizce):

infertility
English
fertility

Fince' de "infertility" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishChlamydia leads to infertility in one third of cases.
Klamydia aiheuttaa hedelmättömyyttä kolmanneksessa tautitapauksista.
EnglishThere is talk about the infertility of couples, as if homosexual couples could be fertile.
Puhutaan pariskuntien hedelmättömyydestä, aivan kuin homoseksuaaliset pariskunnat voisivat olla hedelmällisiä.
EnglishWe have problems with infertility and we have problems with sterility.
EnglishIn conclusion, I would like to mention the issue of infertility.
Lopuksi haluaisin puhua hedelmättömyyskysymyksestä.
EnglishPostponing childbirth until later in life may be the reason for an increase in infertility of couples.
Lasten hankinnan siirtäminen myöhemmälle iälle voi olla syy avioparien hedelmättömyyden lisääntymiseen.
EnglishIt wrecks lives, it wrecks families, it causes infertility, it is not just 'bad period pains'.
Se tuhoaa elämiä, se tuhoaa perheitä, se aiheuttaa hedelmättömyyttä – kyse ei ole vain "pahoista kuukautiskivuista".
EnglishThis disease leads to female infertility in one third of cases, where it has not been diagnosed in time.
Sairaus johtaa hedelmättömyyteen arviolta joka kolmannella sairastuneista naisista, jollei sairautta havaita ajoissa.
EnglishAnd of course we must tackle infertility.
Meidän on tietenkin selvitettävä myös hedelmättömyyttä.
EnglishInfertility is a condition which is recognised by the World Health Organisation, but not by many Member States.
Lapsettomuus on tila, jonka Maailman terveysjärjestö on tunnustanut; vain harvat jäsenvaltiot ovat tehneet samoin.
EnglishAn example of this is the extreme temperatures that cause infertility in women and men.
Olisi hyvä, että unioni, jolla on siihen nykyään tosiasialliset edellytykset, laatisi tähän asiaan liittyvän lainsäädännön ja soveltaisi sitä.
EnglishBST increases the risk of mastitis by 25%, the risk of infertility by 18% and of paralysis by as much as 50%.
BST lisää utaretulehdusriskiä 25 prosentilla, hedelmättömyysriskiä 18 prosentilla ja halvausriskiä peräti 50 prosentilla.
EnglishHowever, I do not agree with the promotion of assisted reproduction as an option for infertility treatment since...
En ole kuitenkaan samaa mieltä siitä, että avustettua lisääntymistä pitäisi käyttää enemmän hedelmättömyyshoidon muotona, sillä...
EnglishThere is talk of infertility, but nothing is said about abortion being the main cause of falling population numbers in Europe.
Puhutaan hedelmättömyydestä, mutta mitään ei sanota aborteista, jotka ovat tärkein syy Euroopan laskeviin väestölukuihin.
EnglishBut pork was sold, was processed and has been eaten by humans and of course MPA in humans can cause infertility.
Sianlihaa kuitenkin myytiin ja käsiteltiin ja se päätyi ihmisten syötäväksi, ja MPA-hormoni voi tietenkin aiheuttaa ihmisissä hedelmättömyyttä.
EnglishIt is a paradox that alcoholism, lung cancer and AIDS are treated in Europe, yet infertility is not treated in all countries.
On ristiriitaista, että vaikka Euroopan unionissa hoidetaan alkoholismia, keuhkosyöpää ja aidsia, kaikissa maissa ei hoideta hedelmättömyyttä.
EnglishThe World Health Organisation has recognised infertility as a disease, with the in vitro method being one of the ways of treating it.
Maailman terveysjärjestö (WHO) on tunnustanut hedelmättömyyden olevan sairaus, jota voidaan hoitaa muun muassa koeputkihedelmöityksillä.
EnglishWhat society has felt to be tolerable in order to remedy the infertility of a couple is already, in itself, a violation of this protection of human liberty.
Yhteiskunnan hyväksymät keinot pariskunnan hedelmättömyyden parantamiseksi ovat jo tämän inhimillisen vapauden rikkomista.
EnglishBut with over four million abortions a year in Europe, we cannot really say that our falling birth rate is primarily about infertility.
Euroopassa tehdään kuitenkin vuosittain yli neljä miljoonaa aborttia, joten emme voi sanoa, että laskeva syntyvyysaste johtuisi pelkästään hedelmättömyydestä.
EnglishThis is a scandal, as we know that chemicals cause a third of occupational diseases and a significant proportion of allergies, asthmas, infertility and cancer.
Tämä on skandaali, kun tiedämme, että kemikaalit aiheuttavat kolmasosan ammattitaudeista ja merkittävän osan allergioista, astmoista, hedelmättömyydestä ja syövästä.