"to indent" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to indent" Fince çeviri

EN to indent
volume_up
[indented|indented] {fiil}

Under Indentation, type a measurement for how far to indent the paragraph.
Kirjoita Sisennys-kohtaan, kuinka paljon haluat sisentää kappaletta.
Click anywhere in the paragraph you want to indent.
Vie kohdistin johonkin kohtaan kappaleessa, jonka haluat sisentää.
to indent
to indent (ayrıca: to serrate)
to indent

"dent" için eşanlamlılar (İngilizce):

dent

Fince' de "to indent" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(FR) In paragraph 7, after the first paragraph, the first indent should now read:
(FR) 7 kohdassa ensimmäisen kohdan jälkeen ensimmäisen luetelmakohdan pitäisi kuulua:
English(SV) Mr President, under paragraph 65 we had no vote on indent 5.
(SV) Arvoisa puhemies, 65 kohdassa emme äänestäneet viidennestä luetelmakohdasta.
EnglishSo please now present your oral amendment to paragraph 5, indent 2.
Olkaa siis hyvä ja esittäkää nyt suullinen tarkistuksenne 5 kohdan 2 luetelmakohtaan.
English   Mr President, we have the same technical problem with the sixth indent of paragraph 15.
   ( Arvoisa puhemies, sama tekninen ongelma koskee myös 15 kohdan kuudetta luetelmakohtaa.
EnglishI ask the House to resist this pressure and approve the third indent.
Pyydän parlamentin jäseniä puoltamaan kuitenkin tätä kolmatta kohtaa paineista huolimatta.
EnglishThis applies to the first indent of the Barón Crespo/Brok report.
Tämä koskee Barón Crespon ja Brokin mietinnön ensimmäistä luetelmakohtaa.
EnglishMr President, we wish to table an oral amendment to the fourth indent.
Arvoisa puhemies, haluamme esittää kohtaan 4 suullisen tarkistuksen.
EnglishThere is an indent that was worded as follows: 'intensify the elimination of barriers'.
Alakohdassa lukee "tehostamalla[...] esteiden poistamista".
EnglishIt is therefore the third indent that we have amended slightly, and there is no need to keep the old version.
Muutimme siis hieman kolmatta alakohtaa, eikä vanhaa versiota tarvitse säilyttää.
EnglishWe cannot therefore support what is said in paragraph 20, indent 4.
Sen vuoksi emme voi tukea 20 kohdan neljättä luetelmakohtaa.
EnglishIn the seventh indent, the figure of EUR 4.5 billion should be replaced by the figure EUR 4.7 billion.
Seitsemännessä luetelmakohdassa 4,5 miljardin euron asemesta pitäisi olla 4,7 miljardia euroa.
EnglishThe figure of EUR 2.5 billion in the seventh indent should be replaced by the figure of EUR 2.7 billion.
Seitsemännessä luetelmakohdassa 2,5 miljardin euron asemesta pitäisi olla 2,7 miljardia euroa.
EnglishLikewise, our Group will have a free vote on paragraph 7, indent 1, on African lions.
Vapaa äänestys toimitetaan ryhmässäni samoin 7 kohdan ensimmäisestä luetelmakohdasta, joka koskee afrikanleijonaa.
EnglishMr Sonik has just spoken on recital A, but he is supposed to be speaking on paragraph 5, indent 2.
Jäsen Sonik puhui juuri johdanto-osan A kappaleesta, vaikka hänen piti puhua 5 kohdan 2 luetelmakohdasta.
EnglishThis relates to the first indent of Amendment No 179.
Kyse on tarkistusehdotuksen 179 ensimmäisestä luetelmakohdasta.
English- Before the vote on paragraph 22, first indent:
- Ennen 22 kohdan ensimmäisestä alakohdasta toimitettua äänestystä
EnglishThis sixth indent concerns our group.
Tässä kuudennessa luetelmakohdassa käsitellään meidän poliittista ryhmäämme.
EnglishBefore the vote on the fourth indent of the preamble
Ennen johdanto-osan neljättä viitettä koskevaa äänestystä
EnglishHe wanted a vote on Paragraph 65, fifth indent.
Hän halusi äänestää 65 kohdan viidennestä luetelmakohdasta.
EnglishWhat you must present now is your oral amendment to paragraph 5, indent 2, but you have presented something else.
Teidän piti esittää suullinen tarkistuksenne 5 kohdan 2 luetelmakohtaan, mutta puhuitte jostakin muusta.