"to incur" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to incur" Fince çeviri

volume_up
cur {isim}

EN to incur
volume_up
[incurred|incurred] {fiil}

Since we cannot incur a deficit, we push more and more commitments to the future.
Koska emme saa aiheuttaa vajetta, lykkäämme yhä enemmän maksusitoumusmäärärahoja tulevaisuuteen.
This causes the industry to incur costs and affects the competitiveness of European food production.
Tämä aiheuttaa kustannuksia alalle ja vaikuttaa eurooppalaisen elintarviketuotannon kilpailukykyyn.
Authors are quite rightly demanding fair compensation for the losses they will incur because of the exceptions.
Tekijät vaativat oikeutetusti kohtuullisia korvauksia poikkeuksien aiheuttamista menetyksistä.
to incur (ayrıca: to ensue)
to incur
All the additional expenditure incurred here can be financed from the budget approved for the 2000-2006 planning period.
Kaikki tästä koituvat lisäkustannukset voidaan kattaa suunnitellulle aikavälille 2000-2006 myönnetyistä varoista.

"cur" için eşanlamlılar (İngilizce):

cur

Fince' de "to incur" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.
Jos joku rikkoo lakia, niin siitä määrätään rikoslaissa säädettyjä seuraamuksia.
EnglishThis statement was sufficiently subversive in Laos to incur a draconian sentence.
Tämä lausunto oli Laosissa riittävän kumouksellinen antaakseen aihetta julmaan tuomioon.
EnglishTherefore, a roundtrip will incur a fee of EUR 300 as a result of this legislation.
Niinpä edestakaisesta matkasta aiheutuu tämän lainsäädännön seurauksena 300 euron maksu.
EnglishNot only do businesses bear responsibility, but they also incur risks.
Onhan se toki olemassa, mutta emme voi täällä sortua kuvitteelliseen politiikkaan.
EnglishThere is a fear that, once again, the reputation of rail transport will incur lasting damage.
On pelättävä, että raideliikenteen maineelle koituu jälleen pysyvää vahinkoa.
EnglishIn order not to incur the costs of an extended programme, we are voting against the report.
Äänestämme mietintöä vastaan ohjelman pidentämisestä aiheutuvien kustannusten vuoksi.
EnglishFailure to do so will incur penalties which are in proportion with the breaches observed.
Laiminlyönneistä on annettava rikkomusten edellyttämä rangaistus.
EnglishEvery day, vegetable producers incur losses of PLN 2 million.
Vihannesten tuottajat menettävät joka päivä kaksi miljoonaa Puolan zlotya.
EnglishHowever, this would incur a much higher social cost.
Siitä aiheutuisi kuitenkin yhteiskunnan kannalta paljon suurempia kustannuksia.
EnglishI therefore support any necessary measures that do not incur any cost to European budgets.
Siksi tuen kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä, jotka eivät aiheuta kustannuksia EU:n määrärahoihin.
EnglishThey often pose a safety risk, and the losses they incur do not only affect SMEs.
Ne aiheuttavat usein turvallisuusuhkia eivätkä niiden aikaansaamat menetykset vaikuta ainoastaan pk-yrityksiin.
EnglishThat means that the large majority of customers will incur higher costs.
Tämä tarkoittaa, että asiakkaiden suuri enemmistö joutuu selviytymään entistä korkeammista kustannuksista.
EnglishThis is the way to act if you want to incur the EU’s hatred.
Näin pitää toimia, jos haluaa ihmisten alkavan vihata EU:ta.
EnglishThis is a right which does not incur financial consequences.
Tämä on oikeus, josta ei koidu taloudellisia seurauksia.
EnglishAuthors are quite rightly demanding fair compensation for the losses they will incur because of the exceptions.
Tekijät vaativat oikeutetusti kohtuullisia korvauksia poikkeuksien aiheuttamista menetyksistä.
EnglishWe do not think that the new Commission, under any circumstances, could incur liability for the past.
Emme tarkoita sitä, että uusi komissio ei missään tapauksessa joutuisi vastuuseen menneistä tapahtumista.
EnglishSmaller agribusinesses often incur heavy costs when complying with health and environmental rules.
Pienille maatalousyrityksille koituu usein suuria kustannuksia terveys- ja ympäristösääntöjen noudattamisesta.
EnglishQuiet aircraft must therefore benefit and loud aircraft must incur substantial charges.
Hiljaisten ilma-alusten käytön on täten oltava kannattavaa ja meluisten ilma-alusten käytöstä seurattava tuntuvia maksuja.
EnglishYou might incur extra charges if you allow roaming.
Verkkovierailujen sallimisesta voi aiheutua lisälaskutusta.
EnglishIn delivering public goods, organic farmers incur high production costs.
Luonnonmukaista viljelyä harjoittaville viljelijöille koituu julkishyödykkeiden tuottamisesta suuret tuotantokustannukset.