"incorrect" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"incorrect" Fince çeviri

EN incorrect
volume_up
{sıfat}

incorrect (ayrıca: defective, erroneous, false, flawed)
An incorrect change to your computer's registry could render your computer inoperable.
Tietokoneen rekisteriin tehty virheellinen muutos voi estää tietokonetta toimimasta.
This is a complete misunderstanding and an incorrect interpretation.
Tämä on täydellinen väärinkäsitys ja virheellinen tulkinta.
There are still too many instances of incorrect implementation of Community law.
Yhteisön säädösten virheellinen täytäntöönpano on edelleen liian yleistä.

Fince' de "incorrect" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe suggestion made to the effect that the texts are on the same footing is incorrect.
Nyt annettu mielikuva, jonka mukaan tekstit olisivat samalla tasolla, on väärä.
EnglishIt is incorrect to say, as the last speaker did, that the Commission has done nothing.
Ei ole totta, etteikö komissio olisi tehnyt mitään, kuten viimeinen puhuja sanoi.
EnglishIncorrect application results in organism failures that manifest themselves as cancer.
Vääränlainen käyttö aiheuttaa organismissa häiriöitä, jotka ilmenevät syöpänä.
EnglishOr have they been applied correctly and were they incorrect from the outset?
Vai onko niitä sovellettu oikein, mutta ne ovat olleet alusta alkaen vääriä?
EnglishIt is, however, incorrect to state that the service has had to close down.
On kuitenkin virheellistä väittää, että liikenneyhteys olisi jouduttu lopettamaan.
EnglishIt may be politically incorrect to say so but the facts speak for themselves.
Saattaa olla poliittisesti sopimatonta sanoa niin, mutta tosiasiat puhuvat puolestaan.
EnglishSuch references are quite simply incorrect and deeply offensive to the Polish nation.
Tällaiset viittaukset ovat täysin epäasiallisia ja loukkaavat syvästi Puolan kansaa.
EnglishIt is therefore incorrect to talk in this context about the forests of Europe.
Sen vuoksi ei ole oikein keskustella Euroopan metsistä tässä yhteydessä.
EnglishTherefore, any rumours and any recommendations are legally incorrect.
Kaikki huhut ja kaikki suositukset ovat siksi oikeudellisesti epäasianmukaisia.
EnglishHow, then, can an incorrect legal basis be transformed into a correct legal basis?
Kuinka siis väärä oikeusperusta muutetaan oikeaksi oikeusperustaksi?
EnglishThat is an incorrect translation.
Siinä ei pitäisi lukea "Demokratiekomittee", sillä se on väärä käännös.
EnglishShould it be incorrect, I shall let you know exactly what is happening, Mr Alavanos.
Ellei se pidä paikkaansa, annan teille oikeat tiedot, herra Alavanos.
EnglishFor example, portions of a webpage might be missing, or colors and text might be incorrect.
Osa sivusta saattaa esimerkiksi puuttua tai värit ja teksti voivat olla virheellisiä.
EnglishThis always applies, and it would therefore be unusual and incorrect to reject it here.
Niin on aina, ja siksi olisi epätavallista ja väärin hylätä perustelut tässä tapauksessa.
EnglishThe following procedures describe methods you can use to fix missing or incorrect album art.
Puuttuva tai väärä albumin kuvitus voidaan korjata seuraavilla menetelmillä.
EnglishWhen information is incorrect or missing, it can frustrate your listening experience.
Kun tiedot ovat väärin tai niitä ei ole, kuuntelukokemus voi kärsiä.
EnglishIt is absolutely not the case, i.e. it is incorrect to say that we paid no regard at all to that.
Se, että emme ole ottaneet sopimuksia huomioon, ei siis pidä lainkaan paikkaansa.
EnglishIt would be incorrect for any interest group to read any other interpretation into the text.
Etujärjestöillä ei ole oikeutta tulkita asiakirjaa millään muulla tavoin.
EnglishMadam President, I would just like to say that here too the German version is incorrect.
Arvoisa puhemies, haluan vain oikaista, että tässäkään saksankielinen versio ei ole oikein.
EnglishMaybe you typed an incorrect passkey, or the time limit expired for typing the passkey.
Olet ehkä antanut väärän salasanan, tai salasanan antamiseen varattu aika on kulunut umpeen.