"to inaugurate" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to inaugurate" Fince çeviri

EN to inaugurate
volume_up
[inaugurated|inaugurated] {fiil}

to inaugurate (ayrıca: to confer, to marry, to wed)
The biggest ever is to be inaugurated next week in Amsterdam with the Maastricht II Treaty!
Suurin, joka koskaan on rakennettu, olisi tarkoitus vihkiä käyttöön tulevalla viikolla Amsterdamissa Maastricht II -sopimuksella!
We have invested heavily in building work in Brussels and Luxembourg, which my successor will have the pleasure of inaugurating in the near future.
Olemme investoineet suuria määriä rakennustöihin Brysselissä ja Luxemburgissa, ja seuraajani saa lähitulevaisuudessa kunnian vihkiä nämä rakennukset käyttöön.
to inaugurate (ayrıca: to enthrone, to induct)

Fince' de "to inaugurate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAs President for today' s sitting, it is my honour to inaugurate a new procedure.
Minulla on tänään istunnon puhemiehenä kunnia aloittaa uusi menettely.
EnglishIt is high time to end the reflection period and inaugurate a period of action.
On korkea aika päättää tuumaustauko ja ryhtyä toimeen.
EnglishWill he at least observe human rights, will he at last inaugurate a democratic régime?
Tuleeko hän noudattamaan tarkasti ihmisoikeuksia, perustaako hän lopultakin demokraattisen hallituksen?
EnglishECHO is already present in Kabul and we will formally inaugurate the ECHO office there in the middle of January.
ECHO toimii jo Kabulissa, ja avaamme virallisesti ECHO:n toimiston paikan päällä tammikuun puolessavälissä.
EnglishI will also inaugurate a school in Mirabelais.
Vihin lisäksi käyttöön koulun Mirabelais'n kaupungissa.
EnglishOnce this has been done, we shall carry out our share of the dataprocessing work for Parliament and inaugurate the building as soon as possible.
Heti kun näin tapahtuu, hoidamme parlamentin tiedonsiirtoon liittyvät työt ja avaamme rakennuksen mahdollisimman pian.
EnglishTo reinforce the government capacities, I will also inaugurate the reconstruction of the Ministry of the Interior, financed with EU contributions.
Panen Haitin hallituksen kapasiteetin vahvistamiseksi alulle myös sisäministeriön kunnostustyön, joka rahoitetaan EU:n tuella.
EnglishAs far as the Commission is concerned, it will, ladies and gentlemen, be taking initiatives to inaugurate and orchestrate this public debate.
Hyvät parlamentin jäsenet, komissio tekee omasta puolestaan aloitteita tuon julkisen keskustelun aloittamiseksi ja elävöittämiseksi.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we are gathered here today, on the threshold of the new millennium, to inaugurate a new stage in the building of Europe.
Arvoisa puhemies, arvoisat läsnäolijat, olemme tänään koolla aloittaaksemme uuden vaiheen Euroopan rakentamisessa uuden vuosituhannen kynnyksellä.
EnglishIt was right not to declare the text dead, but to inaugurate a period of reflection – one which has been much more about the context than about the text.
Se oli oikeassa siinä, ettei se julistanut asiakirjaa kuolleeksi, vaan otti käyttöön harkinta-ajan. Harkinta-aika koskee paljon enemmän tilanneyhteyttä kuin itse tekstiä.
EnglishAs a citizen of Rome and as a citizen of Europe, I am grateful to Finland for having taken the decision to inaugurate this half year's presidency of the Union in Latin, as well.
Roomalaisena ja Euroopan unionin kansalaisena olen Suomelle kiitollinen siitä, että se päätti avata puolivuotisen EU:n puheenjohtajakautensa myös latinaksi.
EnglishThe Convention proposes to inaugurate the recognition by a driver's country of residence of a decision to ban them from driving taken in another Member State.
Yleissopimuksessa ehdotetaan, että Euroopan tasolla aloitettaisiin käytäntö, jonka mukaan asuinvaltio tunnustaisi toisessa jäsenvaltiossa annetun ajokieltoa koskevan päätöksen.