"to imprison" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to imprison" Fince çeviri

EN to imprison
volume_up
[imprisoned|imprisoned] {fiil}

And those parents may have been imprisoned for any reason.
Lisäksi vanhemmat on saatettu vangita epämääräisin perustein.
Opposition politicians and journalists must not be subjected to threats and intimidation or be imprisoned.
Oppositiopoliitikkoja ja toimittajia ei saa uhkailla ja pelotella saati vangita.
What is more, to imprison women who resist rape is absurd, and the four young women in question should, of course, be released immediately.
Tämän lisäksi totean, että on järjetöntä vangita naisia, jotka vastustavat raiskauksia.
to imprison (ayrıca: to gaol)

"prison" için eşanlamlılar (İngilizce):

prison

Fince' de "to imprison" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishToday, Commissioner, it is not enough to simply imprison the terrorists.
Arvoisa komission jäsen, tänä päivänä terroristien vangitseminen ei enää riitä.
EnglishIt is certainly completely counterproductive to 'imprison' the populace there.
Ihmisten "vangitseminen" sinne ei todella vastaa tarkoitustaan.
EnglishThe authorities in Burma/Myanmar are continuing to imprison and persecute activists working for democracy.
Burman/Myanmarin viranomaiset vangitsevat ja vainoavat demokratia-aktivisteja jatkuvasti.
EnglishIn such situations, power structures destroy, persecute and imprison their political opposition.
Tällaisissa tilanteissa valtarakenteet vainoavat poliittista oppositiota sekä vangitsevat ja tuhoavat sen.
EnglishUsing the concept of the ‘Evil Cult’ as a pretext, the authorities in China arrest and imprison countless numbers of people.
"Evil cult" -käsitteen varjolla pidätetään ja vangitaan lukemattomia ihmisiä Kiinassa.
EnglishThe fight against regimes that imprison critics who dare criticise them.
Tämä on taistelua sellaisia hallitusjärjestelmiä vastaan, jotka vangitsevat ihmiset, jotka uskaltavat arvostella hallintoa.
EnglishEven if you imprison people behind walls or put them behind bars, their ideas will continue to survive.
Vaikka ihmiset vangitaan seinien sisään tai laitetaan kalterien taakse, heidän ajatuksensa säilyvät edelleen.
EnglishMoreover, the regime has chosen to imprison opponents.
EnglishMany European Union members prosecute and imprison people for non-violent freedom of speech.
Monet Euroopan unionin jäsenvaltiot asettavat syytteeseen ihmisiä ja vangitsevat heitä väkivallattoman sananvapauden ilmaisun vuoksi.
EnglishI find it sad that there are people in this House who want to imprison citizens and women, in ignorance.
Mielestäni on murheellista, että jotkut tässä parlamentissa haluavat tietämättömyyttään panna kansalaiset ja naiset vankilaan.
EnglishThe original version probably said "not to imprison young people who commit offences, except in special cases" .
Mielestäni alkuperäisessä versiossa sanotaan, että "ei vangittaisi, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, rikoksiin syyllistyviä lapsia".
EnglishAnd in any case, should we not appeal against a decision to imprison a Spanish businessman on the basis of the Helms-Burton Act?
Eikö vankilassa nimenomaan Helms-Burtonin lain nojalla oleva espanjalainen liikemies tarvitse joka tapauksessa suojelua?
EnglishI find it outrageous that a country that aspires to join the EU should imprison people because of their political beliefs.
Pidän sietämättömänä sitä ajatusta, että maa, joka jopa pyrkii EU: n jäseneksi, sulkee ihmisiä vankilaan heidän poliittisten mielipiteidensä vuoksi.
EnglishMany of these countries continue to imprison persons who are referred to as ‘cyber dissidents’ and we call for their immediate release.
Monet näistä maista jatkavat Internet-toisinajattelijoiksi kutsumiensa ihmisten vangitsemista, ja me vaadimme heidän välitöntä vapauttamistaan.
EnglishIran continues to restrict freedom of expression and to imprison political prisoners, such as the investigative journalist, Akbar Ganji.
Iranissa rajoitetaan edelleen ilmaisunvapautta ja jatketaan poliittisten vankien, esimerkiksi tutkivan toimittajan Akbar Ganjin, vangitsemista.
EnglishNon-democratic regimes remain in perpetual fear, which is why they persecute journalists, imprison and torture them, and even kill them.
Epädemokraattisia hallintoja hallitsee jatkuvasti ikuinen pelko, minkä takia ne vainoavat toimittajia, vangitsevat ja kiduttavat heitä ja jopa tappavat heitä.
EnglishThe state of emergency has been used to imprison the opposition with impunity and to impose savage restrictions on press freedom and freedom of speech.
Hätätilaa on käytetty tekosyynä rankaisemattomuudesta nauttivan opposition vangitsemiseksi sekä lehdistönvapauden ja ilmaisunvapauden rajoittamiseksi.
EnglishWill this determination effectively to imprison Iraqis improve our image in the region or will it strengthen the forces which are most hostile to us?
Parantaako tämä jääräpäinen pyrkimys Irakin eristämiseen alueen ihmisten käsityksiä meistä, vai vahvistaako se vain meille kaikkein vihamielisimpiä voimia?
EnglishThe only way to respond to regimes that imprison individuals simply for writing a poem is by providing extensive support for freedom of thought and creativity.
Ainoa keino vastata yksilöitä pelkän runon kirjoittamisen perusteella vangitsevan hallinnon toimiin on tarjota laajaa tukea ajattelun ja luovuuden vapaudelle.
EnglishWe feel that a very clear position of principle is involved: it is unacceptable to imprison peaceful citizens in order to make political demands.
Meillä on asiasta erittäin selkeä periaatteellinen kanta: rauhanomaisissa aikeissa olevien kansalaisten vangitsemista poliittisten vaatimusten esittämiseksi ei voida sallia.