"hole" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"hole" Fince çeviri

EN hole
volume_up
{isim}

1. genel

hole (ayrıca: break, gap, lacuna, opening)
volume_up
aukko {isim}
There is only one black hole in this affair: the silence of the Council.
Tässä asiassa on vain yksi musta aukko: neuvoston hiljaisuus.
It is a black hole in the Constitution that has amply fuelled scepticism and anxiety.
Se on perustuslakiin liittyvä musta aukko, joka on ruokkinut laajalti epäilyjä ja ahdistusta.
This is a gaping hole which destroys all the progress made by this new legislation.
Tämä puute on ammottava aukko, joka tuhoaa kaiken tämän uuden lainsäädännön aikaansaaman edistyksen.
hole (ayrıca: cavity, chip, gap, mesh)
volume_up
reikä {isim}
Mr President, in October the largest hole in the ozone layer over the Antarctic was recorded.
Arvoisa puhemies, kuluvan vuoden lokakuussa havaittiin toistaiseksi suurin reikä otsonikerroksessa etelänavan yllä.
So much damage has already been done to the ozone layer that the hole is now three times the size of Australia.
Suojaava otsonikerros on nyt niin vahingoittunut, että reikä on kolme kertaa Australian kokoinen.
   Mr Mulder, we would never have expected a Dutch rapporteur to have a hole in his pocket!
   Arvoisa esittelijä Mulder, emme ole koskaan luulleetkaan, että hollantilaisella esittelijällä olisi reikä taskussa!
hole (ayrıca: absence, austerity, defect, deficiency)
volume_up
puute {isim}
This is a gaping hole which destroys all the progress made by this new legislation.
Tämä puute on ammottava aukko, joka tuhoaa kaiken tämän uuden lainsäädännön aikaansaaman edistyksen.
The omission of definitions of a severity classification was a glaring hole in the whole proposal.
Se, ettei vakavuusluokkia ollut määritelty, oli huutava puute koko komission ehdotuksessa.
hole (ayrıca: base, den, lair, nest)
volume_up
pesä {isim}
hole (ayrıca: dimple, dip, pit, pothole)
volume_up
kuoppa {isim}
hole (ayrıca: burrow, cavity, chip, crevice)
volume_up
kolo {isim}
hole (ayrıca: cave, cavern, cavity, chamber)
volume_up
onkalo {isim}

2. günlük dil

hole (ayrıca: dump)
volume_up
murju {isim} [gün. dil]

"hole" için eşanlamlılar (İngilizce):

hole

Fince' de "hole" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhen I read it I feared that CSR in Europe was instead falling down a black hole.
Luin tiedonannon peläten, että yritysten yhteiskuntavastuu katoaa EU:sta kokonaan.
EnglishThe United Kingdom has dug itself into a hole and has no idea how to extricate itself.
Yhdistynyt kuningaskunta on kaivanut itselleen kuopan, josta se ei pääse ylös.
EnglishThe world is not safe while there is an ungoverned hole in the heart of Africa.
Maailma ei ole turvallinen niin kauan kuin Afrikan sydämessä on hallitsematon musta alue.
EnglishThis will not take the desired effect i.e. filling the ozone hole until 100 years from now.
Sen toivottu vaikutus, otsoniaukon tukkiminen, toteutuu vasta 100 vuoden kuluttua.
EnglishNow they are scared of the hole in the ozone layer and the greenhouse effect.
Nyt pelätään otsonikerroksessa olevaa reikää ja kasvihuoneilmiötä.
EnglishWe seem to have fallen down a black hole and be back in 1970.
Tämä on käsittämätöntä, aivan kuin olisimme joutuneet aikakoneeseen ja palanneet 1970-luvulle.
EnglishHe was being helped to help himself come out of that deep black hole of addiction.
Häntä autettiin auttamaan itseään pääsemään pois siitä syvästä ja mustasta riippuvuuden kuilusta.
EnglishNone of us can have an interest in creating a black hole in this region.
Kenellekään meistä ei ole hyötyä mustan aukon syntymisestä alueelle.
EnglishThe European Union cannot resign itself to having a black hole in the Western Balkans.
Euroopan unioni ei voi tyytyä mustaan aukkoon Länsi-Balkanilla.
EnglishThey are quite simply trying to put a square peg in a round hole.
Tässä yritetään yksinkertaisesti jotain sellaista, mikä ei voi onnistua.
EnglishIn other words, as we say in my country, 'a mouse carrying a pumpkin will not fit into its hole'.
Siis kuten sananlasku sanoo: " Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla."
EnglishThat sounds as though we want to put a square peg in a round hole.
Tämä kuulostaa siltä, kuin yrittäisimme sovittaa nelikulmaista palikkaa pyöreään reikään.
EnglishThe easiest way to fill that hole is to get this business sorted out as quickly as possible.
Nopein tapa saada tuo vajaus täytetyksi on saada tämä asia ratkaistuksi mahdollisimman pian.
EnglishI think these gentlemen must have been peering into a very deep hole indeed!
Luulen, että herrojen on täytynyt kurkistaa syvään aukkoon!
EnglishThe hole in the ozone layer is not an invention. Nor is the fact that it is getting larger!
Otsoniaukko ei ole keksittyä - eikä se, että se kasvaa koko ajan!
EnglishThe EU's objectives are clear: Kosovo must not become a black hole.
EU:n tavoitteet ovat selkeät: Kosovosta ei saa tulla mustaa aukkoa.
EnglishEUR 15 billion represents a financial hole equivalent to 15% of the entire European Union budget.
15 miljardin euron summa vastaa 15 prosentin vajetta koko Euroopan unionin talousarviosta.
EnglishMost here talk as though Iceland being sucked into the Euro black hole is a done deal.
Useimmat täällä puhuvat ikään kuin Islannin imaiseminen EU:n mustaan aukkoon olisi itsestään selvyys.
EnglishThe rule said that if you were in a hole, you should stop digging.
Säännön mukaan kaivaminen on lopetettava, jos on kuopassa.
EnglishBelarus must not remain a "black hole" on the European map.
Valko-Venäjä ei saa jäädä mustaksi aukoksi Euroopan kartalla.