"hinterland" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"hinterland" Fince çeviri

EN hinterland
volume_up
{isim}

hinterland (ayrıca: interior, midland)
hinterland (ayrıca: outback)
The hinterland is rural, arable farmland and pasture, without many SMEs.
Takamaa on maaseutua sekä pelto- ja laidunmaata muutamine pk-yrityksineen.
hinterland
hinterland
hinterland
The port of Rotterdam is the busiest in Europe, serving a vast hinterland which stretches into Germany and central Europe.
Rotterdamin satama on Euroopan vilkkain, ja sen vaikutusalue ulottuu laajalle Saksaan ja Keski-Eurooppaan.
hinterland (ayrıca: periphery)

"hinterland" için eşanlamlılar (İngilizce):

hinterland

Fince' de "hinterland" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI refer here to the seas of the Gulf of Trieste and its large urban hinterland.
Tarkoitan Triesten lahden merialuetta ja sen sisämaan laajaa kaupunkialuetta.
EnglishFive, good links with the hinterland are important for Europe's competitiveness.
Viidenneksi, hyvät yhteydet sisämaahan ovat tärkeä asia Euroopan kilpailukyvyn kannalta.
EnglishEasy accessibility of ports and better communications with the hinterland.
Pääsyä satamiin tulee helpottaa ja yhteyksiä sisämaahan parantaa.
EnglishFirst, intermodality and the need to optimise infrastructure links to the hinterland.
Ensiksi, liikennemuotojen yhteensopivuudesta ja tarpeesta optimoida takamaiden infrastruktuuriyhteydet.
EnglishIn a competitive battle of this kind, ports that service a common hinterland will destroy each other.
Tämänkaltaisessa kilpailutilanteessa samalla alueella toimivat satamat tuhoavat toisensa.
EnglishBilbao has become a centre for services, trade, business and culture within its industrial hinterland.
Bilbaosta teollisuusalueineen on tullut palvelujen, kaupan, liiketoiminnan ja kulttuurin keskus.
EnglishConnections with the hinterland in the form of rail, internal waterways and road are essential in this respect.
Rautatie-, sisävesi- ja maantieyhteydet sisämaahan ovat välttämättömiä.
EnglishThe coastline and hinterland must be protected, and megalithic investment projects must be prevented.
Montenegron rannikko ja sitä ympäröivät alueet on suojeltava, ja massiiviset investointihankkeet on estettävä.
EnglishWe have to accept, however, that there are times when it is roads that provide the necessary access into the hinterland.
Meidän on hyväksyttävä se, että joskus juuri maantiet tarjoavat tarvittavan pääsyn takamaille.
EnglishThe importance of ports is determined not only by history, but also by the ease of their links to the hinterland.
Satamien tärkeyttä ei osoita pelkästään historia vaan yhtä paljon sitä osoittavat jatkoyhteydet satamista.
EnglishIt is of course also essential to provide good transport links between airports and city centres in their hinterland.
Luonnollisesti on välttämätöntä tarjota hyvät liikenneyhteydet myös lentokenttien ja sisämaan kaupunkikeskusten välille.
EnglishThe rapporteur states in his report that connections between ports and their hinterland, between water and rail, are important.
Rautatie on jo olemassa, eikä sitä tarvitse siis rakentaa. Sitä on ainoastaan uudenaikaistettava ja se on otettava uudelleen käyttöön.
EnglishBillions of euros are being channelled into port development and clusters without coordinating this properly with the hinterland.
Satamien kehittämiselle ja klustereille ohjataan miljardeja euroja ilman, että tätä koordinoidaan asianmukaisesti sisämaayhteyksien kanssa.
EnglishThis affects ports and the hinterland in particular, which have been neglected in recent years and now form the main focus of this report.
Tämä vaikuttaa erityisesti satamiin ja sisämaahan, joita on lyöty laimin viime vuosina ja jotka nyt ovat tämän mietinnön keskipiste.
EnglishThe ultimate proposal is very reminiscent of Spanish and Italian acts concerning monopoly ports with a small hinterland around the Mediterranean.
Lopullinen ehdotus tuo vahvasti mieleen Espanjan ja Italian toimet monopoliasemassa olevien Välimeren alueen satamien suhteen.
EnglishGrowth brings opportunities, but also problems: available infrastructure, good hinterland connections, environmental capacity.
Kasvu lisää mahdollisuuksia, mutta aiheuttaa myös ongelmia: käytettävissä oleva infrastruktuuri, sisämaiden hyvät yhteydet ja ympäristöä koskevat valmiudet.
EnglishA sell-out of the coastline and hinterland must be prevented, and judicious development of tourism and cautious land-use are the order of the day.
Rannikon ja sitä ympäröivien alueiden myynti on estettävä, ja järkevä matkailun kehittäminen sekä harkitsevainen maankäyttö ovat tarpeen.
EnglishThe ports along the coast between Hamburg and Le Havre, spanning Germany, the Netherlands, Belgium and France, largely service the same hinterland.
Rannikon satamat Hampurista Le Havreen, niin Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa kuin Ranskassakin, palvelevat suureksi osaksi samaa takamaata.
EnglishAfter all, the Iron Rhine in the Ruhr area of the German hinterland opens up not only the port of Antwerp, but also the ports of Ghent, Zeebrugge and Ostend.
Kaiken kaikkiaan Rauta-Rein-yhteys avaa Saksan Ruhrin alueelta yhteyden paitsi Antwerpenin satamaan myös Gentin, Zeebruggen ja Oostenden satamiin.
EnglishThere is, moreover, a great deal of anti-Serb sentiment in several regions, especially in the hinterland of Zadar, and this results in major problems on the ground.
Useilla alueilla, erityisesti Zadarin takamailla, on yleisesti vallalla serbien vastainen mieliala, ja se johtaa huomattaviin ongelmiin paikan päällä.