"highlight" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"highlight" Fince çeviri

EN highlight
volume_up
{isim}

highlight (ayrıca: culmination)
Mr President, every year, the discharge is the highlight of the year in the Committee on Budgetary Control.
Arvoisa puhemies, vastuuvapauden myöntäminen on talousarvion valvontavaliokunnalle joka kerta vuoden kohokohta.
A particular highlight of our presidency was, of course, the agreement we reached on a new Constitution at the Intergovernmental Conference on 18 June.
Puheenjohtajakautemme erityinen kohokohta oli luonnollisesti sopimus, johon pääsimme uudesta perustuslaista 18. kesäkuuta hallitustenvälisessä konferenssissa.
Her highest strength was social intelligence, so she re-crafted bagging to make the encounter with her the social highlight of every customer's day.
Hänen vahvuutensa oli sosiaalinen älykkyys, joten hän muutti pakkaamisen siten, että hänen tapaamisestaan tulisi asiakkaan päivän sosiaalinen kohokohta.
highlight

"highlight" için eşanlamlılar (İngilizce):

highlight

Fince' de "highlight" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI should like to highlight two things that are necessary to the European agenda.
Haluaisin ottaa esille kaksi asiaa, joita eurooppalainen päiväjärjestys edellyttää.
EnglishI should like to highlight some of the issues raised in the aforementioned report.
Haluaisin ottaa esiin muutamia seikkoja, jotka sisältyvät mainitsemaani työhön.
EnglishI would like to highlight a positive and also a negative aspect of this subject.
Haluaisin kiinnittää huomiota yhteen myönteiseen ja yhteen kielteiseen näkökohtaan.
EnglishThis debate gives me the opportunity to quickly highlight some activities in 2006.
Tämän keskustelun ansiosta voin kuvailla lyhyesti joitakin vuoden 2006 toimia.
EnglishNevertheless, some of these things highlight where something is in a bad state.
Eräät näistä asioista kuitenkin osoittavat selvästi, missä jokin on huonosti.
EnglishI would, however, like to highlight what I feel are the key aspects of the debate.
Haluan kuitenkin tuoda esiin niitä keskustelun näkökohtia, joita pidän keskeisinä.
EnglishLatest survey indicators for the euro area highlight prevailing uncertainty.
Tuoreimmissa kyselyindikaattoreissa korostuu euroalueella vallitseva epävarmuus.
EnglishI will highlight just a few of the important common elements it puts in place.
Korostan vain muutamia tärkeitä yhteisiä kysymyksiä, jotka siinä ratkaistaan.
EnglishThese patents highlight a technical question deriving from the field of patent law.
Nämä patentit nostavat esiin teknisen kysymyksen, joka liittyy patenttilakiin.
EnglishThere are two other issues in the modified proposal that I want to highlight.
Muutetussa ehdotuksessa on vielä kaksi muuta kohtaa, jotka haluan tuoda esiin.
EnglishLatest signals from euro area survey data highlight prevailing uncertainty.
Tuoreimmissa kyselyindikaattoreissa korostuu euroalueella vallitseva epävarmuus.
EnglishWe fully support this proposal and would highlight Amendment No 6 in this respect.
Yhdymme täysin tähän ehdotukseen ja korostamme tässä suhteessa tarkistusta 6.
EnglishI would now like to highlight three issues that have long been debated in this House.
Haluan nyt ottaa esiin kolme asiaa, joista parlamentissa on keskusteltu pitkään.
EnglishI wish to highlight two reasons why that requirement can be dispensed with.
Haluaisin ottaa esiin kaksi syytä, joiden perusteella se tuntuu tarpeettomalta.
EnglishHowever, I do see one small fly in the ointment and I would like to highlight this.
Mietinnössä on kuitenkin yksi pieni kauneusvirhe, josta haluaisin huomauttaa.
English(SV) Mr President, I would like to highlight two main points in this report.
(SV) Arvoisa puhemies, haluan tuoda esiin tämän mietinnön kaksi tärkeintä seikkaa.
EnglishThis, too, we have attempted to highlight in the revision of the Rules of Procedure.
Olemme pyrkineet korostamaan myös tätä seikkaa työjärjestyksen tarkistuksessa.
EnglishI should like to highlight two points, the first of which is the definition of vodka.
Haluan keskittyä kahteen näkökohtaan, joista ensimmäinen on vodkan määritelmä.
EnglishBut I would like to highlight a specific situation with regard to travel.
Haluaisin kuitenkin tuoda esiin erään matkustamiseen liittyvät erityistilanteen.
EnglishAllow me to highlight especially Amendment No 12, which Mrs Klamt also touched upon.
Sallikaa minun ottaa esiin erityisesti tarkistus 12, jota Klamtkin käsitteli.