"heart disease" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"heart disease" Fince çeviri

EN heart disease
volume_up
{isim}

heart disease

"heart disease" için eşanlamlılar (İngilizce):

heart disease

Fince de "heart disease" için benzer çeviriler

heart isim
disease isim

Fince' de "heart disease" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWell, you know, the diet that we've found that can reverse heart disease and cancer is an Asian diet.
Löytämämme dieetti, joka voi peruuttaa sydäntaudit ja syövän, on aasialainen dieetti.
EnglishThe same types of heart disease still lead to higher mortality among women than among men.
Samantyyppiset sydänsairaudet aiheuttavat edelleen suurempaa kuolleisuutta naisten kuin miesten keskuudessa.
EnglishSix percent for heart disease, seven percent for type 2 diabetes, which is what my father died of.
Samoin 6 prosenttia sydänsairauksista, 7 prosenttia kakkostyypin sokeritaudista, johon isänikin kuoli.
EnglishWe've shown that you can actually reverse heart disease.
Olemme osoittaneet sydänsairauden olevan parannettavissa.
EnglishAs we live longer we are subjected to a different type of disease: cancer, heart disease, Parkinson's, Alzheimer's.
Koska elämme kauemmin, altistumme erityyppisille sairauksille: syövälle, sydäntaudeille, Parkinsonin ja Alzheimerin taudille.
EnglishThe consequences of this disease are heart-rending for many women and families and there are also consequences for Europe's economy.
Monille naisille ja perheille aiheutuu sydäntä riipaisevia seurauksia tästä sairaudesta, samoin kuin Euroopan taloudelle.
EnglishThis regulation will help us tackle not only this obesity crisis, but also other health problems such as diabetes, stroke and heart disease.
Tämä asetus auttaa meitä torjumaan lihavuusepidemian, mutta muitakin ongelmia kuten diabetes, aivohalvaukset ja sydänsairaudet.
English. - Many European citizens suffer from diet-related health conditions, such as diabetes, high blood pressure and heart disease.
Monet EU:n kansalaiset kärsivät ruokavalioon liittyvistä sairauksista, kuten diabeteksesta, korkeasta verenpaineesta ja sydänsairauksista.
EnglishDiseases like Alzheimer's, Parkinson's, diabetes, heart disease and even cancer have yet to be fully challenged by the biotechnologists.
Bioteknikot eivät ole vielä ratkaisseet Alzheimerin tautiin, Parkinsonin tautiin, diabetekseen, sydänsairauksiin ja syöpään liittyviä haasteita.
EnglishAfter all, why do people suffering from a mental illness get treated differently from people with a heart disease, AIDS or cancer?
Miksi psyykkisistä sairauksista kärsiviä ihmisiä hoidetaan loppujen lopuksi eri tavalla kuin sydänsairaudesta, aidsista tai syövästä kärsiviä ihmisiä?
EnglishThe health problems associated with obesity are well known: heart disease, strokes, high cholesterol and diabetes top the list.
Liikalihavuuteen liittyvät terveysongelmat ovat hyvin tiedossa: sydänsairaudet, sydänkohtaukset, korkeat kolesteroliarvot ja diabetes ovat luettelon kärjessä.
EnglishAccording to the World Health Organisation (WHO), chronic diseases, strokes and heart disease are steadily overtaking infectious diseases.
Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan krooniset sairaudet sekä erityisesti aivohalvaukset ja sydänsairaudet ohittavat vähitellen infektiosairaudet.
EnglishAnd in one generation, for example, Asia's gone from having one of the lowest rates of heart disease and obesity and diabetes to one of the highest.
Yhdessä sukupolvessa, esimerkiksi Aasia on muuttunut yhdestä alhaisimpien sydäntautien ja ylipainon ja diabeteksen alueista yhdeksi korkeimmista.
EnglishThis does not include the number of smokers who suffer from serious and debilitating illnesses, such as respiratory disease and heart disease.
Tähän lukuun eivät sisälly ne tupakoitsijat, jotka kärsivät vakavista ja heikentävistä sairauksista, kuten hengityselimien sairauksista ja sydänsairauksista.
EnglishWe are eating too much fat, sugar and salt, and it is contributing to heart disease, diabetes, increased risk of cancer, strokes, liver disease and even depression.
Syömme liikaa rasvaa, sokeria ja suolaa, ja se lisää sydäntauteja, diabetesta, syöpäriskiä, aivohalvauksia, maksasairauksia ja jopa masennusta.
EnglishThis unfortunately intensifies problems for those suffering from asthma in particular, but it also contributes to headaches, eye problems and heart disease.
Se pahentaa valitettavasti niiden ihmisten ongelmia, jotka kärsivät varsinkin astmasta, mutta se aiheuttaa myös päänsärkyä, silmäoireita ja sydänsairautta.
EnglishIf it's battling hypothermia, its organs can't develop normally, resulting in a range of health problems from diabetes, to heart disease, to low I.Q.
Jos se kärsii hypotermiasta, sen elimet eivät pysty kehittymään normaalisti, mistä seuraa monenlaisia sairauksia kuten diabetes, sydänvika tai alhainen älykkyysosamäärä.
EnglishAlso health policy, because Europe is a Europe of old people, a Europe of heart disease, not a Europe of AIDS, which affects only a sexual minority.
Asia liittyy myös terveyspolitiikkaan, sillä Eurooppa on jo vanha, verisuonitautien Eurooppa, ei niinkään AIDSin Eurooppa, joka koskee ainoastaan seksuaalista vähemmistöä.
EnglishDamage in the form of cancer and heart disease, in memory and concentration loss, testicular problems and so on, and young people need to understand that, too.
Ne voivat tuhota syövän ja sydänsairauksien muodossa, muistin ja keskittymiskyvyn menetyksenä, kivesongelmina ja niin edelleen, ja nuorten on myös ymmärrettävä se.
EnglishThen there are complaints that affect women in a different way from men: heart and vascular disease, and alcoholism.
Sitten on sairauksia, jotka vaikuttavat naisiin eri tavoin kuin miehiin: sydän- ja verisuonitaudit ja alkoholismi; myös depressio näyttää olevan yleisempää naisilla.