"hatred" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"hatred" Fince çeviri

FI

EN hatred
volume_up
{isim}

hatred (ayrıca: anger, feud, hate, ire)
volume_up
viha {isim}
We must eradicate hatred without justifying violence.
Meidän on kitkettävä viha puolustelematta väkivaltaa.
Näitä uhkia olivat äärinationalismi ja etninen viha.
Violence, hatred and distrust are forms of poverty - perhaps the most terrible to combat.
Väkivalta, viha ja epäluottamus ovat köyhyyden muotoja - ja ehkäpä kaikista vaikeimmin torjuttavissa.

"hatred" için eşanlamlılar (İngilizce):

hatred
English

Fince' de "hatred" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOf course issues relating to racial hatred must be treated very seriously indeed.
Rotuvihaan liittyvät kysymykset on luonnollisesti otettava erittäin vakavasti.
EnglishThey lie in hopelessness and despair, in poverty, in the preaching of hatred.
Syyt ovat näköalattomuudessa ja epätoivossa, köyhyydessä ja vihan lietsonnassa.
EnglishEven as we weep, we know that this is not a time for hatred and revenge.
Samalla kun itkemme, tiedämme, että nyt ei ole vihamielisyyden eikä koston aika.
EnglishThere is evidence of hatred and violence in the report being presented today.
Tänään esiteltyyn mietintöön sisältyy todisteita vihasta ja väkivallasta.
EnglishIt is a recipe for feeding hatred, not for coming to terms with the awfulness of terrorism.
Nämä olot ruokkivat vihaa, ne eivät edesauta pelottavan terrorismin voittamista.
EnglishThere is no reason, and there is no excuse, for the promotion of hatred.
Vihan edistämiselle ei ole mitään syytä, eikä sitä voida mitenkään puolustaa.
EnglishPrior to the birth of the EEC in 1957, Europe was bedevilled by hatred and division.
Ennen ETY:n perustamista vuonna 1957 Eurooppaa vaivasivat vihamielisyys ja hajanaisuus.
EnglishDirect instruments must be used to punish speech that incites to hatred.
Suoria välineitä on käytettävä vihaan yllyttävistä puheista rankaisemiseen.
EnglishThey easily fall prey to ethnic hatred for no one likes them anywhere.
He ovat helppo uhri etniselle vihalle, koska he eivät ole missään suosittuja.
EnglishWhat do we do with Islamic preachers who preach hatred and violence?
Mitä teemme islamilaisille saarnaajille, jotka julistavat vihaa ja väkivaltaa?
EnglishIt is with words that we can combat hatred and violence most effectively.
Sanojen avulla voimme torjua vihaa ja väkivaltaa kaikkein tehokkaimmin.
EnglishIf we do not stop this conflict, it will bring hatred to Europe's own streets.
Jos emme tee siitä loppua, katastrofin puolustelu lietsoo vihaa omilla kaduillamme Euroopassa.
EnglishUnited in the assumption of racial superiority, in condemnation, ostracism and hatred.
Se oli yhtynyt vakuuttamaan yhden rodun ylemmyyttä, tuomitsemaan, erottelemaan ja vihaamaan.
EnglishTherefore, the only images of violence and hatred they see are through the prism of the media.
He ovat siis nähneet väkivallan ja vihan kuvia vain tiedotusvälineiden suodattamina.
EnglishHistory has taught us a bitter lesson in what racial hatred and intolerance can do.
Historia on opettanut meille karvaasti, mitä rotuviha ja suvaitsemattomuus voivat saada aikaan.
EnglishHave we considered that every instance of exclusion engenders hatred?
Olemmeko ottaneet huomioon, että jokainen poissulkemistapaus luo vihaa?
EnglishMy wish is for agreement, for internal peace and for an end to hatred which opens up deep wounds.
Toivon sovintoa, toivon sisäistä rauhaa enkä vihaa, joka repii syviä haavoja.
EnglishThen, however, the extremes on both sides saw another chance to sow the seeds of hatred.
Sitten kuitenkin kummankin puolen ääriryhmät näkivät uuden tilaisuuden kylvää vihan siemeniä.
EnglishI hope that Iran will act wisely and responsibly and not with hatred.
Toivon, että Iran käy kauppaa kauneudella ja viisaudella eikä vihalla.
EnglishThat is the only way to prevent future outbursts of ethnic hatred in and around Serbia.
Se on ainoa keino estää tulevaisuudessa etnisen vihan purkauksia Serbiassa ja sen ympäristössä.

Sözlükte diğer kelimeler