"hasty" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"hasty" Fince çeviri

EN hasty
volume_up
{sıfat}

hasty (ayrıca: flying, precipitate, rash, wanton)
However, we will do ourselves no favours by rushing into hasty and ill-prepared responses.
Hätäinen ja huonosti valmisteltu toiminta ei kuitenkaan hyödytä meitä mitenkään.
In my opinion, the entire independence process is hasty and ill-conceived.
Koko itsenäisyysprosessi on mielestäni hätäinen ja huonosti suunniteltu.
Someone said during this debate that the European Union's response has been hasty.
Joku sanoi tässä keskustelussa, että Euroopan unionin vastaus on ollut hätäinen.
hasty (ayrıca: precipitate)
It can be said with hand on heart that Eurocontrol's decision was too hasty, and I say this most emphatically, because everything was lumped together.
Käsi sydämellä voidaan sanoa, että Eurocontrolin päätös oli liian hätiköity, ja sanon tämän hyvin painokkaasti, koska kaikki niputettiin yhteen.
Now we see that the actions of the Commissioner and the President of the Commission were somewhat hasty in that they were not supported by this House.
Nyt huomaamme, että tuo komissaarin ja komission puheenjohtajan teko oli varsin hätiköity, eikä siinä otettu huomioon parlamentin päätöstä.
In other words, Mr President, I think it a pity that hasty action by the EPP has in fact deprived us of the opportunity to produce a decent resolution.
Toisin sanoen, herra puhemies, minusta on ikävää, että PPE: n hätiköity toiminta oikeastaan estää meitä kaikkia saamasta aikaan kunnollista päätöslauselmaa.
hasty (ayrıca: cursory, expeditious, flying, quick)
hasty (ayrıca: cursory, expeditious, fast, high-speed)
volume_up
nopea {sıf.}
hasty (ayrıca: prompt, rapid)
volume_up
ripeä {sıf.}

"hasty" için eşanlamlılar (İngilizce):

hasty

Fince' de "hasty" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHasty reactions by Parliament do not do justice to the seriousness of these issues.
Parlamentaariset pikalaukaukset eivät tee oikeutta näille tärkeille kysymyksille.
EnglishThe responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
Vastuullisten poliitikkojen olisi vältettävä hätäisten ratkaisujen tekemistä.
EnglishIt did not, however, serve as a pretext for hasty decision-making - far from it!
Se ei kuitenkaan sovellu tekosyyksi harkitsemattomaan päätöksentekoon, ei todellakaan!
EnglishLet us not be too hasty therefore in condemning a country or a government.
Siksi meidän ei pidä harkitsemattomasti tuomita jotain maata tai hallitusta.
EnglishWe must not now adopt an overly hasty position out of a sense of urgency.
Emme saa hyväksyä täällä ehdotusta, jota leimaavat vain kiire ja hätiköinti.
EnglishHowever, the moment has not yet come to make judgments, especially hasty ones.
Tuomioiden, etenkään hätäisten tuomioiden, langettamisen aika ei kuitenkaan ole vielä koittanut.
EnglishThe drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
Serbian ja Kosovon dramaattisen esimerkin pitäisi varoittaa meitä tekemästä hätiköityjä päätöksiä.
EnglishA social Europe cannot afford hasty reactions or empty words.
Sosiaalisella Euroopalla ei ole varaa hätäisiin reaktioihin tai tyhjiin sanoihin.
EnglishTherefore we must not be too hasty and pinpoint victims before the climate conference in Copenhagen.
Emme saa siksi hätäillä ja nimetä uhreja ennen Kööpenhaminan ilmastokonferenssia.
EnglishThink about it in the Commission before you make any over-hasty decisions.
Pohtikaa sitä komissiossa, ennen kuin teette hätäisiä päätöksiä.
EnglishBut for all that, the creation of a European network of quality assurance must not be too hasty.
Euroopan laadun takaavan verkoston luomisessa ei kuitenkaan pidä hätäillä.
EnglishHowever, we are concerned about the hasty approach concerning collective redress.
Olemme kuitenkin huolissamme kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevasta hätäisestä lähestymistavasta.
EnglishSome of the arguments are reasonable and justified, whereas others are hasty and disproportionate.
Jotkut väitteet ovat järkeviä ja perusteltuja mutta toiset hätäiltyjä ja suhteettomia.
EnglishUntil this is guaranteed, over-hasty and ill-considered expansion must not be allowed to occur.
Ennen kuin nämä seikat on taattu, hätiköityä ja harkitsematonta laajentumista ei tule sallia.
EnglishWe do not need any more ill-considered hasty reactions like the green fuel fiasco either.
Emme saa toteuttaa enää myöskään biopolttoainesekoilun kaltaisia harkitsemattomia, hätäisiä toimia.
EnglishWe have good legal reasons for objecting to any hasty division of the draft Constitution.
Meillä on hyvät oikeudelliset syyt vastustaa perustuslakiehdotuksen harkitsematonta jakamista osiin.
EnglishThis is an example of hasty, rather than careful, decision-making, with a negative result.
Tämä on esimerkki harkitun päätöksenteon sijaan tulleesta hätiköinnistä, josta on huonot seuraukset.
EnglishThat does not mean that we should draw any hasty conclusions.
Se ei tarkoita, että meidän olisi tehtävä hätäiltyjä johtopäätöksiä.
EnglishAs Mr Poettering quite rightly said, this is not the time for hasty conclusions.
Kuten puheenjohtaja Poettering äsken perustellusti totesi, nyt ei ole oikea hetki tehdä ennenaikaisia päätelmiä.
EnglishBut since there is already an international proposal, I believe that we should not be too hasty.
Kansainvälinen ehdotus on kuitenkin jo olemassa, joten emme mielestäni voi mennä asioiden edelle.

Sözlükte diğer kelimeler