"haste" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"haste" Fince çeviri

EN haste
volume_up
{isim}

haste (ayrıca: hustle, scramble, rush)
volume_up
kiire {isim}
It smacks of undue haste, and the committees did not know what they were voting on.
Sitä on leimannut tavaton kiire, eikä valiokunnissa ole tiedetty mistä on äänestetty.
There is an old Italian proverb that says ‘more haste, less speed’.
Erään vanhan italialaisen sananlaskun mukaan kiire hidastaa vauhtia.
The need for haste, however, must not impair the quality of the legislative groundwork.
Väistämätön kiire ei saa kuitenkaan johtaa tilanteeseen, jossa lainsäädännön valmistelutyön laatu kärsii.
haste

"haste" için eşanlamlılar (İngilizce):

haste

Fince' de "haste" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis further highlights the undue haste with which the German authorities acted.
Se korostaa vielä enemmän Saksan viranomaisten epäasianmukaisen kiireellisiä toimia.
EnglishI oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.
Vastustan sitä, koska silloin toimittaisiin hätiköiden ilman tieteellisiä todisteita.
EnglishThis directive is conclusive as it stands, and should be transposed with all haste.
Tämä direktiivi on vakuuttava, ja se pitäisi panna täytäntöön mahdollisimman nopeasti.
EnglishTherefore, Mr President, I have one last request: we need to make haste!
Sen vuoksi, arvoisa puhemies, lopuksi vielä yksi pyyntö: kiirehtikäämme asiaa!
EnglishPresident Cox has rightly insisted on the need to act effectively with due haste.
Puhemies Cox on aivan oikein korostanut tarvetta toimia tehokkaasti ja riittävän ripeästi.
EnglishNevertheless, it is to be pushed through with totally unnecessary haste.
Tästä huolimatta geenimanipulaatiota ajetaan nyt eteenpäin hyvin nopeassa tahdissa.
EnglishThe Member States that have stopped short of this just have to make haste.
Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä ole tehneet tätä, täytyy vain pitää kiirettä.
EnglishThe scope and quality of the necessary reforms should not be jeopardised by undue haste.
Tarvittavien uudistusten laajuutta ja laatua ei pidä vaarantaa turhalla hätiköinnillä.
EnglishAlso, the undue haste to get an agreement could lead to bad legislation.
Myös liiallinen kiirehtiminen sopimuksen tekemiseksi voi johtaa huonoon lainsäädäntöön.
EnglishThe European Parliament should not decide on a constitutional text in haste.
Euroopan parlamentin ei pitäisi päättää perustuslakitekstistä tällaisella pikamenettelyllä.
EnglishI hope this will not be a case of 'legislate in haste and repent at leisure'.
Toivon, ettei tässä käy huonosti, sillä lainsäädäntötyössäkin olisi parempi katsoa kuin katua.
EnglishWe should be working on the principle of caution rather than haste.
Meidän olisi noudatettava ennalta varautumisen periaatetta eikä hätäiltävä.
EnglishEnlargement to the East, which has been decided in haste, will aggravate this phenomenon.
Itälaajentuminen, josta päätettiin kiireessä, pahentaa tätä ilmiötä.
EnglishWe prefer the wise approach adopted by the Council to the haste advocated by our rapporteur.
Neuvoston järkevä tarkastelutapa on mielestämme parempi kuin esittelijän hätiköivä asenne.
EnglishIt is regrettable that, in our haste, we did not include this essential clarification in the text.
On valitettavaa, ettemme kiireessämme lisänneet tätä elintärkeää selvennystä tekstiin.
EnglishHow, then, is the Commission's haste for unilateral revision of trade defence policy justified?
Miten komissio siis perustelee kaupan suojatoimien kiireellistä yksipuolista tarkistamista?
EnglishI agree we want to reinforce our safety culture, but let us not act in haste.
Olen samaa mieltä siitä, että haluamme vahvistaa turvallisuuskulttuuriamme, mutta ei toimita hätiköiden.
EnglishSo, Mr President-in-Office of the Council, make more speed with less haste.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiirehtikää hitaammin.
EnglishThe old adage 'More haste, less speed' still holds.
Mielestäni eräs Euroopan menestyksen syy on seurausta sen rakentamisen vakaudesta.
EnglishSuch unseemly haste, such over-excitement, must not, however, be seen as a substitute for due consideration.
Mutta älköön hätäily, ellei jopa kiihkoilu, syrjäyttäkö tervettä harkintaa.