"hasn" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"hasn" Fince çeviri

"hasn" için örnek kullanımlar

Fince' de "hasn" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
But it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
EnglishIt means that the folder is stored on a network location that hasn't been indexed.
Se tarkoittaa, että kansio on tallennettu verkkosijaintiin, jota ei ole indeksoitu.
EnglishYou're not using a homegroup and the folder or printer you're trying to get to hasn't been shared.
Et käytä kotiryhmää, eikä kansiota tai tulostinta, jota yrität käyttää, ole jaettu.
EnglishMake sure the PC with the shared files and folders is turned on and hasn't gone to sleep.
Varmista, että jaetut tiedostot ja kansiot sisältävä tietokone on käynnissä eikä lepotilassa.
EnglishThe driver hasn't been digitally signed by a verified publisher.
Vahvistettu julkaisija ei ole allekirjoittanut ohjainta digitaalisesti.
EnglishMake sure that the PC with the shared files and folders is turned on and hasn't gone to sleep.
Varmista, että jaetut tiedostot ja kansiot sisältävä tietokone on käynnissä eikä lepotilassa.
EnglishMake sure that your computer is connected to the Internet and that your service hasn't been interrupted.
Varmista, että tietokone on yhteydessä Internetiin ja että yhteys ei ole katkennut.
EnglishTo make sure it hasn't been turned off, follow these steps:
Toimimalla seuraavasti voit varmistaa, ettei sitä ole poistettu käytöstä:
EnglishIt's been great, hasn't it? I've been blown away by the whole thing. In fact, I'm leaving.
Kuinka voitte? Olen ollut tavattoman vaikuttunut koko jutusta. Itse asiassa, minä lähden.
EnglishJane Goodall hasn't found the missing link, but she's come closer than nearly anyone else.
Jane Goodall ei ole löytänyt puuttuvaa linkkiä, mutta hän on päässyt lähemmäs sitä kuin kukaan aiemmin.
EnglishOf course the mega question of war crimes still hasn't been resolved.
Sotasyyllisyyskysymykset ovat vielä ratkaisematta.
EnglishYou should only install a driver that hasn't been signed if you got it from an original manufacturer's disc.
Asenna allekirjoittamaton ohjain vain, jos olet saanut sen alkuperäiseltä valmistajan levyltä.
EnglishHow EU law has been implemented in your country and how to complain if this hasn’t happened
Tietoa EU-lainsäädännön soveltamisesta jäsenmaissa ja siitä, miten valittaa, jos soveltamisessa havaitaan puutteita
EnglishBut sadly, her health hasn't permitted her to come today.
Mutta valitettavasti hänen terveytensä ei sallinut sitä.
EnglishThis info hasn't been tested or confirmed by Microsoft.
Microsoft ei ole testannut tai vahvistanut näitä tietoja.
EnglishIf you try to sign in using an email address that hasn't been verified, you're asked again to verify it.
Jos yrität kirjautua sähköpostiosoitteella, jota ei ole vahvistettu, sinua pyydetään uudelleen vahvistamaan se.
EnglishAnd whoever tells you that they have nothing to hide simply hasn't thought about this long enough.
Kuka tahansa sanookaan, että heillä ei ole mitään salattavaa, ei ole yksinkertaisesti ajatellut asiaa tarpeeksi pitkälle.
Englishdetects software or changes to your PC by software that hasn’t been analyzed for risks yet;
havaitsee PC:ssä sellaisia ohjelmistoja tai sellaisten ohjelmistojen tekemiä muutoksia, joille ei ole vielä tehty riskianalyysiä;
Englishdetects software or changes to your PC by software that hasn’t been analysed for risks yet;
havaitsee PC:ssä sellaisia ohjelmistoja tai sellaisten ohjelmistojen tekemiä muutoksia, joille ei ole vielä tehty riskianalyysiä;
EnglishThe international community still hasn't found a way to create the pressure necessary to stop this genocide.
Kansainvälinen yhteisö ei ole vieläkään keksinyt keinoa luoda riittävää painetta tämän kansanmurhan lopettamiseksi.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • hasn

Daha fazla çeviri Türkçe-Almanca sözlüğünde.