"has woken" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"has woken" Fince çeviri

"has woken" için örnek kullanımlar

Fince de "has woken" için benzer çeviriler

to have fiil
ha ünlem
Finnish
to wake fiil

Fince' de "has woken" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut at least the Commission has at last woken up to this gigantic and immediate threat.
Komissio on kuitenkin ainakin havahtunut tähän valtavaan ja välittömään uhkaan.
EnglishThat would fit the bill, and I am glad to see that Mr Cassidy has at last woken up to the fact.
Sitä tarvitsemme. Olen iloinen, että Cassidy on havahtunut tässä asiassa.
EnglishToday, at least, the European Parliament has woken up to it.
Vihdoin tänään myös Euroopan unioni lähtee liikkeelle.
EnglishAfter its decade–long allegiance with China, it has woken up as the least developed country in Europe.
Kun vuosikymmenet Kiinan vasallivaltiona olivat ohi, Albania havahtui huomaamaan olevansa Euroopan kehittymättömin maa.
EnglishThe international community has woken up at last.
EnglishMr President, the European Commission has now woken up to the fact that the aid and assistance granted to Russia is being abused.
Arvoisa puhemies, nyt on Euroopan komissiossa herätty siihen tosiasiaan, että Venäjälle annettua apua ja tukea käytetään väärin.
EnglishMy report states that the European Union has not yet woken up to the importance of its fishery concerns at an international level.
Mietinnössämme vahvistetaan se seikka, että Euroopan unioni ei ole vielä tiedostanut kalastusetujensa merkitystä kansainvälisellä tasolla.
EnglishNow, the European Commission has belatedly woken up, years after this problem of discards first arose, and has attempted to do something about it.
Euroopan komissio on nyt herännyt liian myöhään, vuosia sen jälkeen kun poisheitettyjen saaliiden ongelma ilmeni ensimmäisen kerran, ja on yrittänyt tehdä asialle jotain.
EnglishThe crisis that has occurred in all sectors of the energy industry has led to the industry, which has woken up to climate change, not obtaining the technology it needs quickly enough.
Kaikilla sektoreilla energiateollisuudessa tapahtunut voimakas käänne on johtanut siihen, että ilmastonmuutokseen herännyt teollisuus ei saa tarvitsemaansa tekniikkaa riittävän nopeasti.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • has woken

Almanca-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.