"hand-to-hand" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"hand-to-hand" Fince çeviri

volume_up
hand {isim} [deyim]
FI

EN hand-to-hand
volume_up
{sıfat}

hand-to-hand (ayrıca: immediate, local, next door)
volume_up
lähi- {sıf.}
hand-to-hand (ayrıca: handheld, manual)
volume_up
käsi- {sıf.}

Fince de "hand-to-hand" için benzer çeviriler

hand isim
to hand fiil
to edat
Finnish

Fince' de "hand-to-hand" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYet such efforts must not go hand in hand with a weakening of the institutions.
Tällaiset pyrkimykset eivät saa kuitenkaan johtaa toimielinten heikentämiseen.
EnglishThe enlargement process must go hand in hand with a deepening of the institutions.
Laajentumisprosessin on edettävä yhtä aikaa toimielinten vahvistamisen kanssa.
EnglishPolitical liberalisation must go hand in hand with economic liberalisation.
Poliittisen vapautumisen on tapahduttava yhdessä taloudellisen vapautumisen kanssa.
EnglishIndeed, improving infrastructure does not always go hand-in-hand with major development.
Infrastruktuurin parantaminen ei aina automaattisesti johda suureen kehitykseen.
EnglishIncreasing urbanisation must go hand in hand with improving public transport.
Lisääntyvä kaupungistuminen edellyttää julkisen liikenteen parantamista.
EnglishThose two objectives went hand in hand but what is the state of affairs now?
Kaikki nämä tavoitteet kulkivat rinnakkain. Mikä on tilanne tänä päivänä?
EnglishMr Mugabe’s political dictatorship has gone hand in hand with social disaster in Zimbabwe.
Mugaben poliittinen diktatuuri on johtanut Zimbabwen yhteiskunnalliseen kriisiin.
EnglishThe fight against terrorism and the defence of individual rights should go hand in hand.
Terrorismia on torjuttava ja yksilöiden oikeuksia puolustettava rinta rinnan.
EnglishI believe that trade and development go hand in hand, but only if we work at it.
Kauppa ja kehitys kulkevat mielestäni rinta rinnan, mutta vain, jos teemme töitä sen eteen.
EnglishThat is why development cooperation and regional integration must go hand in hand.
Näistä syistä kehityksen ja alueellisen yhdentymisen yhteistyön pitää kulkea rinta rinnan.
EnglishDeeper economic integration should go hand in hand with solidarity.
Syvemmän taloudellisen yhdentymisen lisäksi on edistettävä myös solidaarisuutta.
EnglishSo climate change and global poverty will have to be tackled hand in hand.
Ilmastonmuutosta ja maailmanlaajuista köyhyyttä on torjuttava yhteisesti.
EnglishBut this can go hand in hand with the dismantling of the social welfare state.
Tämän voi kuitenkin sovittaa hyvin yhteen sosiaalisen hyvinvointivaltion purkamisen kanssa.
EnglishEurope must advance with social progress hand in hand with economic progress.
Euroopan on edettävä sosiaalinen edistys ja talouskasvu rinta rinnan.
EnglishThis goes hand in hand with legislation that guarantees a solid set of minimum rights.
Sen rinnalla on oltava lainsäädäntö, jolla taataan tietyt perusoikeudet.
EnglishIt gave me real pleasure to be able to work hand in hand with the Commission.
Minulle tuotti suurta iloa saada tehdä yhteistyötä komission kanssa.
EnglishSo David's coming down the mountain, and he's clearly not preparing for hand-to-hand combat.
Daavid laskeutuu vuorelta, eikä hän selvästikään ole valmistautunut lähitaisteluun.
EnglishWe have to agree that development of the EU has gone hand in hand with enlargement.
Meidän on myönnettävä, että EU on kehittynyt laajenemisen rinnalla.
EnglishThe management of animal species goes hand in hand with the management of habitats.
Eläinlajeja hoidetaan samanaikaisesti niiden elinympäristön kanssa.
EnglishThe institutions, the Presidency and the Member States must all work hand in hand.
Toimielinten, puheenjohtajavaltion ja jäsenvaltioiden täytyy kaikkien tehdä työtä rinta rinnan.