"gross" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"gross" Fince çeviri

FI

EN gross
volume_up
{isim}

1. Ölçü birimleri

gross
volume_up
krossi {isim}

"gross" için eşanlamlılar (İngilizce):

gross

Fince' de "gross" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnnually, they should not receive more than 1% net of the Gross Domestic Product.
Niiden ei tulisi vuosittain saada enempää kuin prosentti bruttokansantuotteesta.
EnglishHow many more reports do we have to read about gross violations of human rights?
Kuinka monta raporttia meidän on vielä luettava vakavista ihmisoikeusrikkomuksista?
EnglishReal-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) system, applicable from
Real-time Gross settlement Express Transfer eli Euroopan laajuinen automatisoitu
EnglishIf we consider our gross national product, that ought actually to be possible.
Bruttokansantuloa tarkasteltaessa tämän pitäisi itse asiassa olla mahdollista.
EnglishHe is coming with an investment package of 1.8% to his gross national product.
Hänen investointipakettinsa on 1,8 prosenttia Yhdysvaltojen bruttokansantuotteesta.
EnglishThe real picture is one of gross social inequality in the European Union.
Todellisessa kuvassa näkyy Euroopan unionin järkyttävä sosiaalinen epätasa-arvo.
EnglishInvestment now represents only about 18 % of the gross domestic product of Europe.
Sijoitukset muodostavat nyt vain noin 18 % Euroopan bruttokansantuotteesta.
EnglishIt represents only 1.1 % of gross national product, whereas the ceiling is 1.27 %.
Sen osuus bruttokansantulosta on vain 1, 1 prosenttia, kun katto on 1, 27 prosenttia.
EnglishThey want to combat the gross injustices of neoliberalism and global big capital.
He haluavat torjua uusiliberalismin ja kansainvälisen suurpääoman törkeitä vääryyksiä.
EnglishOur gross domestic product will increase. That could lead to the creation of new jobs.
Bruttokansantuotteemme kasvaa, mikä voi johtaa uusien työpaikkojen syntymiseen.
EnglishIt seems to me that equating that with a loss of EUR 14 million is a gross exaggeration.
Mielestäni sen vertaaminen 14 miljoonan euron menetykseen on karkeaa liioittelua.
EnglishIt should be a minimum of 1% of the gross budget of the European Union.
Sen pitäisi olla vähintään yksi prosentti Euroopan unionin bruttotalousarviosta.
EnglishThis would be a gross abuse of people's right to privacy and of basic civil liberties.
Se rikkoisi karkeasti oikeutta yksityisyyteen ja muita kansalaisten perusoikeuksia.
EnglishThat letter called for a limit to EU spending of 1% of gross national income.
Kirjeessä vaadittiin EU:n menojen rajoittamista yhteen prosenttiin bruttokansantulosta.
EnglishEven one child soldier is a gross injustice to humanity and its future.
Yksikin lapsisotilas on suuri vääryys ihmiskuntaa ja sen tulevaisuutta kohtaan.
Englishgross settlement (RTGS) systems) will, in addition to Saturdays and Sundays,
sen kansalliset osajärjestelmät eli kansalliset reaaliaikaiset bruttomaksujärjestelmät
EnglishThe volume of undeclared work now corresponds to 15% of gross domestic product in the EU.
Pimeän työn laajuus vastaa tällä välin 15 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.
EnglishThat is tragic and also accounts for 3 to 4% of the Gross Domestic Product.
Tämä on traagista, ja se vastaa myös 3–4 prosenttia bruttokansantuotteesta.
EnglishIn my opinion, to do so would be gross negligence and it must not be allowed to happen.
Se olisi mielestäni suurta välinpitämättömyyttä, eikä sellaista pidä sallia.
EnglishGross revenues from gambling on the internet amounted to EUR 2-3 billion in 2004.
Vuonna 2004 online-rahapelien bruttotuotot olivat 2-3 miljardia euroa.