"government officials" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"government officials" Fince çeviri

EN government officials
volume_up
{çoğul}

government officials

"government officials" için eşanlamlılar (İngilizce):

government officials

Fince de "government officials" için benzer çeviriler

government isim
to govern fiil
officials isim
official isim
official sıfat

Fince' de "government officials" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is not just a matter for government and Commission officials.
Tällä alalla tarvitaan hallintoviranomaisten ja komission virkamiesten lisäksi muitakin.
EnglishAmendment No 11 replaces 'government or municipal officials' with 'government officials' .
Tarkistuksessa 11 korvataan sanat "valtion- tai kunnanhallinto" sanoilla "julkishallinto kokonaisuudessaan" .
EnglishThe second issue which forms part of the larger picture is mainly an issue to do with the local government officials.
Toinen ongelma, joka liittyy tähän asiaan, on erityisesti paikallishallinnon johtajat.
EnglishThere are also better government instructions to officials and police on how to deal with women's rights.
Hallitus on myös antanut entistä paremmat naisten oikeuksia koskevat ohjeet virkamiehille ja poliisille.
EnglishThe structure and philosophy of the state are reflected in the mentality of the population and government officials.
Valtion rakenne ja ajatusmallit heijastuvat väestön ja hallituksen virkamiesten ajattelutavassa.
EnglishWhy do you only talk to government officials?
Miksi keskustelette ainoastaan hallitusviranomaisten kanssa?
EnglishIt is only government officials who would be hard hit.
EnglishWhy are those responsible, who have been identified, not prosecuted whether they be Member States or government officials?
Miksi vastuussa olevia tahoja ei vaadita tilille, olivat kyseessä sitten jäsenvaltiot tai virkamiehet?
EnglishMany of the high government officials are missing.
EnglishInnocent civilians, law enforcement personnel and government officials have lost their lives in the ongoing struggle in the region.
Viattomia ihmisiä, lainvalvontaviranomaisia ja virkamiehiä on menettänyt henkensä jatkuvassa kahakassa alueella.
EnglishLet us resume this dialogue, and let us ask our government officials to give us a basis for discussion in the near future.
Aloittakaamme vuoropuhelu uudelleen ja pyytäkäämme hallitustemme virkamiehiä antamaan meille lähiaikoina perustan keskusteluillemme.
EnglishWhile parliament was misinformed by the government, the Dutch officials continued to work on the proposal within the EU committees.
Vaikka hallitus johti parlamenttia harhaan, alankomaalaiset virkamiehet jatkoivat ehdotuksen käsittelyä EU:n valiokunnissa.
EnglishHundreds of government officials, human rights activists and opponents of the regime have been arrested during the last two months.
Viimeisten kahden kuukauden aikana on pidätetty satoja hallituksen virkamiehiä, ihmisoikeusaktivisteja ja hallituksen vastustajia.
EnglishThe voices of European government officials equating demonstrators with criminals and terrorists are still ringing in our ears.
Tuoreita ovat myös eurooppalaisten hallitusten virkamiesten lausunnot, joissa mielenosoittajat samastetaan rikollisiin ja terroristeihin.
EnglishThe only thing that foreign intervention has done is to bring the rebels into contact with government officials.
Ulkopuolisella väliintulolla onnistuttiin ainoastaan tekemään kapinallisista virallinen neuvotteluosapuoli hallituksen kanssa käytävissä keskusteluissa.
EnglishYou would be caught up with party officials and government ministers, of whatever colour, as they rush over here to seek a compromise.
Joutuisitte kaikkia puolueita edustavien virkamiesten ja ministerien jalkoihin, kun he ryntäävät tänne etsimään kompromissiratkaisua.
EnglishIn addition to the usual aid personnel, these competences also involve monitors, the deployment of government officials, trainers and police.
Tavanomaisen avustushenkilöstön ohella siinä on kyse seurannasta sekä hallintohenkilöstön, kouluttajien ja poliisin panoksesta.
EnglishOther people, such as aid workers, teachers, journalists and government officials, have also been subject to persecution and threats.
Myös muihin ihmisiin, kuten avustustyöntekijöihin, opettajiin, toimittajiin ja hallituksen viranomaisiin, on kohdistettu vainoa ja uhkauksia.
EnglishAs long as politicians and government officials responsible for maintaining public order are brutally murdered, there will be no democracy.
Niin kauan kun yleisestä järjestyksestä vastaavia poliitikkoja ja hallituksen viranomaisia murhataan raa'asti, demokratiaa ei saavuteta.
EnglishFor example, a call to ban all government officials and representatives of the justice system from entering the EU will not achieve the intended objective.
Esimerkiksi vaatimuksella kieltää kaikilta virkamiehiltä ja oikeusjärjestelmän edustajilta pääsy EU:hun ei saavuteta tavoitteita.