"government investment" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"government investment" Fince çeviri

EN government investment
volume_up
{isim}

1. İktisat

government investment
President Obama's United States has gone in for government investment on a massive scale, and I think that that is the right way to go.
Yhdysvallat on presidentti Obaman johdolla aloittanut laajamittaiset julkiset investoinnit, ja mielestäni se olisi oikea suuntaus.

Fince de "government investment" için benzer çeviriler

government isim
to govern fiil
investment isim
to invest fiil

Fince' de "government investment" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe have also talked to the Iranian Government about trade and investment and economic issues.
Olemme myös puhuneet Iranin hallitukselle kaupasta ja investoinneista sekä taloudellisista kysymyksistä.
EnglishWe must therefore also aim for optimum use of government investment in the use of technology.
Meidän on siis myös pyrittävä hyödyntämään optimaalisesti julkisen sektorin investointeja tekniikan käytössä.
EnglishFor the record, UK Government investment in regions has fallen since 1984 by 75 %.
Pöytäkirjaa varten mainittakoon, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen alueinvestoinnit ovat pudonneet 75 % vuodesta 1984.
EnglishThirdly, government investment means the gross fixed capital formation of the general government sector, as defined in ESA 95.
Kolmanneksi julkinen sijoitus on julkisyhteisöjen kiinteän pääoman bruttomuodostus sellaisena kuin se on määritelty EKT-95:ssä.
EnglishNo government can finance such investment so we must encourage the pharmaceutical industry to continue to finance research.
Yksikään valtio ei voi rahoittaa tällaisia investointeja, joten meidän on kannustettava lääketeollisuutta jatkamaan tutkimuksen rahoittamista.
EnglishA new target for the underlying budget balance could be added, and government expenditure on investment should also be taken into account.
Määräyksiin voitaisiin lisätä uusi perusrahoitusasemaa koskeva tavoite, ja myös hallitusten investointimenot olisi otettava huomioon.
EnglishI would therefore like to ask what progress has been made on the Singapore issues of competition, government procurement and investment.
Kysynkin tämän vuoksi minkälaista edistystä on tapahtunut Singaporen kokouksen kysymyksissä, jotka koskevat kilpailua, julkisia hankintoja ja investointeja.
EnglishAlthough it makes some good proposals, such as the increase in government funding for investment in agricultural holdings, this report comes up against some sizeable obstacles.
Vaikka mietintöön sisältyy hyviä aikeita, kuten julkisen avun lisääminen maatiloihin suunnattavissa investoinneissa, siinä törmätään huomattaviin esteisiin.
EnglishBoth parties still need to find an agreement on several crucial chapters of the negotiations, among others, on access to government procurement, investment and public services.
Molempien osapuolten on yhä päästävä sopimukseen useista tärkeistä neuvotteluluvuista, muun muassa pääsystä julkisten hankintojen markkinoille, investoinneista ja julkisista palveluista.