"government-approved" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"government-approved" Fince çeviri

EN government-approved
volume_up
{sıfat}

government-approved

Fince de "government-approved" için benzer çeviriler

government isim
to govern fiil
approved sıfat
to approve fiil

Fince' de "government-approved" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI was inundated with opinions on the common position, which my government has also approved.
Olin hukkua lausuntoihin yhteisestä kannasta, jonka myös maani hallitus on hyväksynyt.
EnglishWe had two opaque boxes: one with government-approved THC marijuana, and one with nothing.
Meillä oli kaksi läpinäkymätöntä laatikkoa, toisessa valtion hyväksymää THC marihuanaa ja toinen tyhjillään.
EnglishIn April, the Laos Government approved a decree allowing the formation and registration of national civil society organisations.
Laosin hallitus hyväksyi huhtikuussa säädöksen, joka sallii kansallisten kansalaisjärjestöjen muodostamisen ja rekisteröinnin.
EnglishPersonally, I am delighted that the Heads of State or Government approved and validated our approach so unanimously.
Itse olen iloinen siitä, että valtioiden ja hallitusten päämiehet hyväksyivät ja vahvistivat esittämämme lähestymistavan niin yksimielisesti.
EnglishThe government recently approved a 7 billion dollar programme along these lines, which covers a great many of these issues.
Algerian hallitus hyväksyi äskettäin seitsemän miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisen ohjelman, joka kattaa monia näistä kysymyksistä.
EnglishOn 17 March 2011 the Governing Council considered the quality of government finance statistics and approved proposals for further enhancement thereof.
EKP:n neuvosto tarkasteli ja hyväksyi 17.3.2011 ehdotuksia julkista taloutta koskevien tilastojen parantamiseksi.
EnglishNo one would understand if those same Heads of State and Government who approved the IGC mandate were to go back on what they had already said.
Kukaan ei ymmärtäisi, jos samat valtioiden ja hallitusten päämiehet, jotka hyväksyivät HVK:n toimeksiannon, peruisivat aiemmat sanansa.
EnglishI welcome the two declarations agreed in Seville, one signed by the Irish Government and the other approved by the European Council.
Panin tyytyväisenä merkille kaksi Sevillassa hyväksyttyä julkilausumaa, joista toisen allekirjoitti Irlannin hallitus ja toisen hyväksyi Eurooppa-neuvosto.
EnglishThat is why the former German Government approved and participated in the coordination of European employment policy in Amsterdam and in Luxembourg.
Sen vuoksi vanha liittohallitus kannatti ja edisti Amsterdamissa ja Luxemburgissa eurooppalaisten työllisyyspolitiikkojen yhteensovittamista.
EnglishIn addition to that, the policy being pursued by the Government has been approved by the Commission and has recently been approved by the Irish courts.
Sen lisäksi komissio on hyväksynyt Irlannin hallituksen harjoittaman politiikan ja myös Irlannin tuomioistuimet ovat äskettäin hyväksyneet sen.
EnglishMerely cultivating national popular opinion not only destroys confidence in the European Institutions; it also damages the German Federal Government, because it approved the Toys Directive.
Kansallinen populismi heikentää luottamusta EU:n toimielimiin ja vahingoittaa myös Saksan liittotasavallan hallitusta, koska se hyväksyi leludirektiivin.
EnglishI am voting in favour of this report in the hope that the Turkish Government will adopt the approved recommendations as soon as possible, as the people of Turkey will reap the benefits.
Äänestän tämän mietinnön puolesta siinä toivossa, että Turkin hallitus toteuttaa hyväksytyt suositukset mahdollisimman pian, sillä Turkin kansa korjaa niistä hyödyn.