"frequency" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"frequency" Fince çeviri

EN frequency
volume_up
{isim}

frequency (ayrıca: density)
In Frequency, click the - or + button to specify how often you want to record the channel.
Määritä Taajuus-kohdassa painikkeella - tai +, miten usein kanavaa tallennetaan.
If using the 2.4 GHz frequency, it can have the same interference problems as 802.11b
Jos käytössä on 2,4 gigahertsin taajuus, sama häiriöalttius kuin 802.11b-tekniikalla
Tietysti meillä voi ja pitää olla taajuus.
frequency

"frequency" için eşanlamlılar (İngilizce):

frequency

Fince' de "frequency" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe need uniform electrification, especially in relation to voltage and frequency.
Sähköjärjestelmät on yhdenmukaistettava, erityisesti jännitteen ja taajuuden osalta.
EnglishFurthermore, attacks might increase in frequency when the punishment is milder.
Hyökkäykset voivat sitä paitsi lisääntyä, kun rangaistukset ovat lievempiä.
EnglishAs a vitally important resource, the frequency spectrum must be utilised efficiently.
Taajuudet on hyödynnettävä tehokkaasti, sillä ne ovat erittäin tärkeä luonnonvara.
EnglishIf using the 2.4 GHz frequency, it can have the same interference problems as 802.11b
Käytettäessä 2,4 gigahertsin taajuutta sama häiriöalttius kuin 802.11b-tekniikalla
EnglishIn addition, we devoted a great deal of attention to the subject of frequency policy.
Me kiinnitimme myös paljon huomiota taajuuspolitiikkaa koskevaan kysymykseen.
EnglishMr President, natural disasters are affecting Europe with increasing frequency.
Arvoisa puhemies, luonnonkatastrofit koettelevat Eurooppaa yhä useammin.
EnglishIt is also high time that the EU did something about 'radio-frequency identification'.
Euroopan unionin on myös korkea aika tehdä jotakin radiotaajuustunnistuksille (RFID).
EnglishInnocent people are being shot, stabbed and beaten to death with increasing frequency.
Viattomat joutuvat ammutuiksi, puukotetuiksi, hakatuiksi entistä useammin.
EnglishYour computer is tuned to a frequency that is not available or has a weak signal.
Tietokone on viritetty taajuudelle, joka ei ole käytettävissä tai jonka signaali on heikko.
EnglishWindows Media Center cannot find, or seek, a radio frequency that has a weak signal.
Windows Media Center ei löydä tai ei voi etsiä radiotaajuutta, jonka signaali on heikko.
EnglishBoth the frequency and the requirement level of these tests could well be increased.
Kyseisten testien tiheyttä ja vaatimustasoa voitaisiin hyvinkin nostaa.
EnglishMedia Center is tuned to a frequency that is not available or has a weak signal.
Media Center on viritetty taajuudelle, joka ei ole käytettävissä tai jonka signaali on heikko.
EnglishIn conjunction with IACS, it has resulted in a sharp reduction in the frequency of errors.
Se on yhdessä IACS:n kanssa johtanut virheiden taajuuden voimakkaaseen vähentymiseen.
EnglishUses the 2.4 GHz frequency so it has the same interference problems as 802.11b
Käyttää 2,4 gigahertsin taajuutta, joten sillä on sama häiriöalttius kuin 802.11b-tekniikalla
EnglishThis is the same frequency as most microwaves and many cordless phones.
Samaa taajuutta käyttävät myös useimmat mikroaaltouunit ja monet langattomat puhelimet.
EnglishSome people find low-frequency noise and its vibrations very unpleasant.
Jotkut ihmiset kokevat matalataajuisen melun ja sen värähtelyt erittäin epämiellyttävinä.
EnglishNCB Governors will not be able to exercise a voting right with the same frequency.
keskuspankkien pääjohtajat eivät ole yhtä usein äänestysvuorossa.
EnglishIt may well be that intense tones transmitted at low frequency do disturb these creatures.
Saattaa olla, etteivät matalalla taajuudella lähetetty kova ääni häiritse näitä eläimiä.
EnglishTherefore, we have introduced a treatment frequency index as part of this reduction obligation.
Tästä syystä olemme liittäneet vähennysvelvollisuuteen käyttötiheysindeksin.
EnglishChoose the frequency and time of day when you want new updates to be installed, and then click OK.
Valitse haluamasi tiheys ja kellonaika päivitysten asentamiselle ja valitse OK.