EN

free {sıfat}

volume_up
It was only thanks to the US that free Europe was free for 40 years.
Ainoastaan Yhdysvaltojen ansiosta vapaa Eurooppa oli vapaa 40 vuoden ajan.
The free flow of goods is important, but the free flow of thoughts is equally important.
Tavaroiden vapaa liikkuvuus on tärkeää, mutta ajatusten vapaa liikkuvuus on yhtä tärkeää.
It is thus that the free movement of services is provided for and fair competition ensured.
Näin mahdollistetaan palvelujen vapaa liikkuvuus ja varmistetaan vapaa kilpailu.
Get a free subscription to the antivirus solution from Microsoft.
Hanki Microsoftin virustorjuntaratkaisun ilmainen tilaus.
Moreover, the translation will also be free of charge - its cost will be met.
Lisäksi käännös olisi ilmainen - sen kustannukset korvattaisiin.
This free Windows theme celebrates the contrasts of Japan.
Tämä ilmainen Windows-teema juhlistaa Japanin monipuolisuutta.
It has to be simple, transparent and free of superfluous bureaucracy.
Sen on oltava yksinkertainen, avoin ja vailla turhaa byrokratiaa.
In this context, free access to markets has a crucial role to play.
Myös avoin pääsy markkinoille on tässä yhteydessä viime kädessä ratkaisevan tärkeää.
A second point on your agenda is a transparent Europe free of fraud.
Esityslistanne toinen kohta on avoin ja petoksesta vapaa Eurooppa.
free (ayrıca: toll-free)
Bring these warmhearted scenes to your Windows desktop with this free theme.
Tämä maksuton teema tuo nämä sydäntä lämmittävät kuvat Windows-työpöydällesi.
There's an easy, free way to help keep your PC safer and running smoothly.
On olemassa helppo, maksuton tapa pitää tietokoneesi turvallisena ja toiminnassa.
SkyDrive is a free online service for storing and sharing documents.
SkyDrive on maksuton verkkopalvelu tiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen.
A free and independent media is also a vital prerequisite of civil society.
Vapaa ja riippumaton media on myös kansalaisyhteiskunnan välttämätön elinehto.
A free, independent and diverse mass media is a fundamental right.
Vapaa, riippumaton ja monipuolinen joukkotiedotus on perusoikeus.
Austria is a free, independent and sovereign country.
Itävalta on vapaa, riippumaton ja täysivaltainen kansakunta.
free (ayrıca: loose)
That is the only way to break free of party political games.
Se on ainoa tapa päästä irti puoluepoliittisista peleistä.
Our hands will not be free unless we let go of other things.
Kätemme eivät ole vapaina, ellemme päästä irti muista asioista.
Firstly, for Poland, it meant breaking free from the foreign Soviet model.
Ensinnäkin Puolalle se merkitsi murtautumista irti ulkoa tuodusta neuvostomallista.
free (ayrıca: idle, unoccupied, fallow, idly)
free (ayrıca: loose, separate)

Fince' de "free" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI also welcome an initiative to distribute fruit and vegetables free in schools.
Kannatan myös aloitetta ilmaisten hedelmien ja kasvisten jakamiseksi kouluissa.
EnglishNinety per cent of the market is already free from fluorinated greenhouse gases.
Jo 90 prosenttia alan markkinoista ei enää käytä fluorattuja kasvihuonekaasuja.
EnglishCompanies cannot be free to wreak such havoc on people's lives and communities.
Yritykset eivät saa vapaasti aiheuttaa tällaista tuhoa ihmisille ja yhteisöille.
EnglishFind tips for using your free SkyDrive account on the web and on your computer.
Katso vinkkejä ilmaisen SkyDrive-tilin käyttämiseen verkossa ja tietokoneessasi.
EnglishFinally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.
Haluaisin lopuksi korostaa, että veren ja veriplasman luovuttaminen on ilmaista.
EnglishIn this way it will gain a public mandate and public legitimacy in the free West.
Tällä tavoin sille saadaan julkinen legitimiteetti koko vapaassa länsimaailmassa.
EnglishSo the message is not really that the changeover will be cost-free for consumers.
Ei siis ole kyse mainospuheesta, että siirtyminen olisi kulutonta kuluttajille.
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus on selvästi viittä vaille valmis.
EnglishThe Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.
Suoraan vastuussa olevat komission jäsenet eivät saa päästä kuin koira veräjästä.
EnglishFailure was due to increasingly widespread rejection of the free trade system.
epäonnistuminen johtui vapaakauppajärjestelmän entistä laajemmasta hylkäämisestä.
EnglishIndeed, it is based on free will, and this is what we need to base ourselves on.
Siinä on nimittäin kysymys vapaaehtoisuudesta, jota meidän on käytettävä perustana.
EnglishTruth to tell, it's a little shocking how many places offer free wireless service.
On hieman yllättävää, miten moni paikka tarjoaa maksuttoman langattoman palvelun.
EnglishRock out with musician desktop backgrounds (wallpaper) in this free Windows theme.
Anna rokin soida tämän maksuttoman Windows-teeman työpöydän taustakuvien myötä.
EnglishFrom bays to greys, all the pretty horses prance through this free Windows theme.
Tässä maksuttomassa Windows-teemassa laukkaavat kaikenväriset kauniit hevoset.
EnglishIt is very important that the three countries are now given visa-free travel.
On hyvin tärkeää, että näille kolmelle valtiolle on nyt myönnetty viisumivapaus.
EnglishWe ensure free competition and cheap goods, and that is all very well and good.
Turvaamme vapaan kilpailun ja edulliset tuotteet, ja tämä on oikein hyvä asia.
EnglishThe EU cannot promote free trade while protecting its own agricultural market.
EU ei voi edistää vapaakauppaa ja suojella samalla omia maatalousmarkkinoitaan.
EnglishToday, concerns on the Free Trade Agreement with Korea have hugely diminished.
Korean vapaakauppasopimusta koskevat huolenaiheet ovat hälventyneet nyt suuresti.
EnglishMr Gahrton seemed to think that we were preferring free trade to human rights.
Gahrton tuntui ajattelevan, että asetamme vapaan kaupan ihmisoikeuksien edelle.
EnglishAt the 2007 spring summit, the EU27 was still free to dream of an ideal world.
Vuoden 2007 kevään huippukokouksessa EU27 sai vielä haaveilla ihannemaailmasta.