"to flourish" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to flourish" Fince çeviri

EN to flourish
volume_up
[flourished|flourished] {fiil}

They maintain that this dream consists of a common aspiration to flourish and live in peace.
Heidän mukaansa tämä unelma perustuu yhteiseen haluun menestyä ja elää rauhassa.
The objective of reform must be to create an environment in which the risk capital market can flourish.
Uudistuksen tavoitteena on oltava sellaisen ilmapiirin luominen, jossa riskipääomamarkkinat voivat menestyä.
Today, young people need a wider range of skills than ever before in order to flourish in a globalised economy.
Nykyään nuoret tarvitsevat enemmän kuin koskaan laajan kirjon erilaisia taitoja voidakseen menestyä globalisoituneessa taloudessa.
to flourish

Fince' de "to flourish" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI believe that, if we do that, they will flourish far better and live far longer.
Uskon, että jos teemme näin, ne kukkivat upeammin ja elävät paljon pitempään.
EnglishWe have planned that the European economy should flourish with the Lisbon Strategy.
Suunnitelmiemme mukaan Euroopan talous kukoistaisi Lissabonin strategian ansiosta.
EnglishIt is generally known that without demand, this business would not flourish.
Yleisestihän tiedetään, että ilman kysyntää tämä liiketoiminta ei kukoistaisi.
EnglishWe in Scotland have a thriving organic sector and I want to see that flourish.
Meillä Skotlannissa luonnonmukainen tuotanto kukoistaa, ja haluan nähdä sen menestyvän.
EnglishThis way they can flourish, and at the same time drive out new extremists and dictators.
Siten ne voivat kukoistaa ja samalla ajaa pois uudet ääriliikkeet ja diktaattorit.
EnglishThey need to be able to have access to the finance that will enable them to flourish.
Niillä on oltava mahdollisuus saada rahoitusta, joka mahdollistaa niiden kukoistuksen.
EnglishThey can only flourish if Parliament controls the sovereign's expenditure.
Ne menestyvät ainoastaan, jos itsenäisen alueen menoja valvoo parlamentti.
EnglishA dynamic marine economy can flourish only where there is a healthy marine environment.
Dynaaminen meritalous voi kukoistaa ainoastaan terveessä meriympäristössä.
EnglishThere is no way, nor is your policy a policy which will allow Europe to flourish.
Siihen ei kyetä, eikä politiikkanne myöskään ole politiikkaa, joka antaisi Euroopan kukoistaa.
EnglishMyths about the involvement of alcohol or drugs continue to flourish.
Väkivallan uskotaan edelleen liittyvän alkoholin tai huumausaineiden väärinkäyttöön.
EnglishWe want to see insects and wild plants flourish in our countryside.
Haluamme hyönteisten ja luonnonvaraisten kasvien kukoistavan maaseudullamme.
EnglishThe black market will take off, smuggling will flourish and the prices of birds will rise.
Syntyy musta pörssi, salakuljetus kukoistaa ja lintujen hinnat nousevat.
EnglishOnly when the economy starts to flourish can there be a chance for real peace in the Middle East.
Vasta kun talous alkaa kukoistaa, on toivoa saada Lähi-itään todellinen rauha.
EnglishNo one is expecting labour-intensive industries to flourish within an overstrained labour market.
Kuumentuneilla työmarkkinoilla kukaan ei odota kasvua työvoimavaltaisilla aloilla.
EnglishIf all human beings disappeared from the earth, within 50 years all forms of life would flourish."
Jos kaikki ihmiset katoaisivat maan päältä, 50 vuodessa kaikki elämä kukoistaisi."
EnglishIf human beings disappeared, life on Earth as we know it would flourish."
Jos ihmiset katoaisivat, tuntemamme elämä maapallolla kukoistaisi."
EnglishThere is a very great danger that they will flourish in the centre too.
Vaara, että ne elävät myös yhteiskunnan keskustassa, on kovin suuri.
EnglishSue thinks it's important to allow such curiosity to flourish.
Tri Sue uskoo, että on tärkeätä antaa tällaisen uteliaisuuden kukoistaa.
EnglishThat is crucial if we want our SMEs to flourish within a healthy competitive environment.
Tämä on hyvin tärkeää, jos haluamme pk-yritystemme kukoistavan terveessä kilpailuympäristössä.
EnglishIf you allow the pirates to flourish that revenue will be diminished.
Jos laittoman kopioinnin annetaan kukoistaa, nuo tulot pienenevät.

Sözlükte diğer kelimeler