"to err" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to err" Fince çeviri

EN to err
volume_up
[erred|erred] {fiil}

1. genel

2. resmi

(FR) Mr President, 'to err is human, to persist is diabolical'.
(FR) Arvoisa puhemies, "erehtyminen on inhimillistä, virheessä pysyminen pirullista".
(FR) Mr President, 'to err is human, to persist is diabolical'.
(FR) Arvoisa puhemies, erehtyminen on inhimillistä, erheeseen takertuminen pirullista.
(RO) Arvoisa puhemies, erehtyminen on inhimillistä.
to err (ayrıca: to blunder, to mistake)
to err (ayrıca: to sin)

Fince' de "to err" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishObviously we have to be cautious, and err on the side of safety.
Meidän on selvästikin oltava varovaisia ja ajateltava ennen kaikkea turvallisuutta.
EnglishWe must err on the side of precaution, not on the side of cost.
Meidän on keskityttävä ennaltaehkäisyyn sen sijaan, että laskemme vain kustannuksia.
EnglishWe must err on the side of precaution, not on the side of cost.
Meidän on ryhdyttävä ehkäisytoimiin, emmekä saa ajatella vain kustannuksia.
English(FR) Mr President, 'to err is human, to persist is diabolical'.
(FR) Arvoisa puhemies, "erehtyminen on inhimillistä, virheessä pysyminen pirullista".
EnglishMr President, can I just add that to err is human; to persist is of the devil.
Arvoisa puhemies, saanen lisätä, että erehtyminen on inhimillistä, erheeseen takertuminen pirullista.
EnglishThe Classics used to teach that to err is human; to persist in error is diabolical.
Antiikissa opetettiin, että erehtyminen on inhimillistä. Jatkaa erehtymistä tosin on paholaismaista.
English(FR) Mr President, 'to err is human, to persist is diabolical'.
(FR) Arvoisa puhemies, erehtyminen on inhimillistä, erheeseen takertuminen pirullista.
EnglishThe task is therefore great, and we must not err or procrastinate.
Tehtävä on siis valtava, emmekä me saa tehdä virheitä tai vitkastella.
EnglishI have heard it said that to err is human, but for a real cock-up you need a computer.
Olen kuullut sanottavan, että erehtyminen on inhimillistä, mutta kunnon sotkuun tarvitaan tietokone.
EnglishWhile I realise that this is a sensitive topic, I believe that we should err on the side of caution.
Ymmärrän, että tämä on arka aihe, mutta uskon, että meidän pitäisi olla asiassa varovaisia.
EnglishIn this context we wanted to err on the side of caution.
Tässä yhteydessä halusimme varmuuden vuoksi kallistua varovaisuuteen.
EnglishTo err is human; to persist, diabolical.
Erehtyminen on inhimillistä, mutta virheessä pysyminen on pirullista.
EnglishWe have made mistakes in the past: to err is human, to forgive is divine, as the old saying goes.
Olemme tehneet virheitä: erehtyminen on inhimillistä, anteeksi antaminen jumalallista, kuten vanha sanonta kuuluu.
EnglishThat is why I prefer to err more on the side of legal certainty.
EnglishIf we have to choose between being very strict and rigorous or being more generous, I would err on the side of being more generous.
Jos on valittava, onko hyvin tiukka ja ankara vai anteliaampi, kallistuisin olemaan anteliaampi.
EnglishI would like to err on the side of caution.
English(RO) Mr President, to err is human.
(RO) Arvoisa puhemies, erehtyminen on inhimillistä.
EnglishThe most salient of these, in my opinion, is that, even so, it is better to err through excess than through omission.
Kaikkein tärkein päätelmä on mielestäni se, että liioittelu on joka tapauksessa pienempi erehdys kuin toimimatta jättäminen.
EnglishThe paragraphs about combating illegal migration are open to several interpretations, although, to my mind, they do not err on the repressive side.
Kohdat laittoman maahanmuuton torjunnasta tarjoavat mahdollisuuden erilaisiin tulkintoihin, mutta mielestäni ne eivät ole liian rajoittavia.
EnglishThat said, it is clearly safer to err on the side of caution and it is therefore right to move in the direction of a reduction in the production of greenhouse gases.
Tämän sanottuani on varmaa, että on oltava varovainen ja että on syytä kulkea kohti kasvihuonekaasutuotannon vähentämistä.