"to elevate" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to elevate" Fince çeviri

EN

to elevate [elevated|elevated] {fiil}

volume_up
Here we have a major opportunity to elevate the euro to the status of a comparison currency.
Nyt meillä on loistava tilaisuus nostaa euro vertailuvaluutan asemaan.
But it is questionable whether it is justified to elevate employment policy to European policy in this way.
Herää kuitenkin kysymys, onko oikeutettua nostaa työllisyyspolitiikka tällä tavalla eurooppalaiseksi politiikaksi.
Poetry is what elevates the banal and neglected object to a realm of art.
Runous nostaa banaalin ja laiminlyödyn esineen taiteen valtakuntaan.
We strive to elevate our customer experience through technology and IP licensing and look forward to the benefits of participation in the Microsoft Hardware licensing program.”
Me pyrimme kohottamaan asiakkaidemme käyttökokemuksia tekniikan ja immateriaalioikeuksien lisensoinnin avulla ja toivomme hyötyvämme osallistumisesta Microsoft Hardwaren lisensointiohjelmaan."
The people are not deceived by the cockfights in the European Parliament and efforts to elevate it to the post of censor which, moreover, is the basic support framework for the interests of capital.
Euroopan parlamentissa käydyillä kukkotappeluilla ja pyrkimyksillä kohottaa se sensorin asemaan, joka muuten on pääomaetujen perustavaa laatua oleva tukikehys, ei petetä kansalaisia.
to elevate
to elevate

Fince' de "to elevate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI recently visited Elevate, a women's refuge in London, to talk to victims of domestic violence.
Kävin äskettäin lontoolaisessa naisten turvakodissa Elevatessa keskustelemassa perheväkivallan uhrien kanssa.
EnglishIt tries to find ways to elevate the EU role.
Siinä yritetään löytää keinoja EU:n roolin vahvistamiseksi.
EnglishIt has been very disappointing that we have not made progress with the Bureau to elevate the importance of this discussion.
On ollut suuri pettymys, ettemme ole saaneet puhemiehistöä ymmärtämään tämän keskustelun merkitystä.
EnglishIt is certainly not easy to elevate democracy in Africa, and it seems to be even more difficult in Sierra Leone.
Epäilemättä demokratian rakentaminen Afrikassa on vaikeaa. Näyttää ilmeiseltä, että Sierra Leonessa se on vieläkin vaikeampaa.
EnglishWe know that the Member States decided some time ago not to elevate the European flag and anthem to Treaty status.
Tiedämme, että jäsenvaltiot päättivät jokin aika sitten olla antamatta EU:n lipulle ja hymnille perussopimukseen perustuvaa asemaa.
EnglishElevate's project offers victims a safe haven and supports them in rebuilding their confidence and ability to function in society.
Elevaten hankkeessa uhreille tarjotaan turvapaikka, ja heitä tuetaan saamaan takaisin itseluottamuksensa ja kykynsä toimia yhteiskunnassa.
EnglishElevate without prompting
EnglishSuch a move would strengthen cross-straits trade, drive up quality standards in the region and elevate Taiwan on the international stage.
Tämä lujittaisi Kiinan ja Taiwanin välistä kauppaa, parantaisi laatustandardeja alueella ja toisi Taiwanin kansainvälisille foorumeille.
EnglishThe Liberal Democrat Group has always sought to apply the Copenhagen criteria and the timetable, not to elevate one above the other.
Liberaalidemokraattien ryhmä on aina toivonut Kööpenhaminassa esitettyjen kriteerien ja aikataulun noudattamista kumpaakaan korostamatta toisen kustannuksella.
EnglishIt is right to implement a more modern form of governance and to try to elevate the social and cultural influence of football in a positive way.
On perusteltua ottaa käyttöön nykyaikaisempi hallintotapa ja pyrkiä kohentamaan jalkapallon sosiaalista ja kulttuurista asemaa myönteisellä tavalla.
EnglishThis may be called a Moral Science class and will teach young minds to love their country and other human beings and to elevate them to higher planes.
Kutsuttakoon niitä moraalitieteen oppitunneiksi. Niillä nuoria opetetaan rakastamaan omaa maataan ja muita ihmisiä ja saatetaan heidät korkeammille tasoille.
EnglishEvery Member State wanted to elevate its standard to the level of the European standard.
Kuuluisan periaatteen mukaisesti, "kenellä on normit, sillä on myös markkinat" , jokainen jäsenvaltio halusi saada omat norminsa eurooppalaisiksi normeiksi.
EnglishWe strive to elevate our customer experience through technology and IP licensing and look forward to the benefits of participation in the Microsoft Hardware licensing program.”
Me pyrimme kohottamaan asiakkaidemme käyttökokemuksia tekniikan ja immateriaalioikeuksien lisensoinnin avulla ja toivomme hyötyvämme osallistumisesta Microsoft Hardwaren lisensointiohjelmaan."