EN

ease {isim}

volume_up
ease (ayrıca: easiness)
It is, however, clear that the ease with which problems can be tackled depend to some extent on climate.
On kuitenkin selvää, että ongelmiin puuttumisen helppous riippuu jonkin verran ilmastosta.
. - (PT) One of the most significant factors in the financial crisis has been the extreme ease of supply, or the excessive tolerance of debt.
. - (PT) Yksi merkittävimmistä rahoituskriisiin johtaneista syistä on ollut luotonsaannin äärimmäinen helppous tai toisin sanottuna velan liiallinen sieto.

Fince' de "ease" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
Jos ne täyttävät vaatimukset, ne voivat todellakin auttaa tilapäisessä tarpeessa.
EnglishThis will, in turn, ease the planning requirements for national administrations.
Tämä puolestaan keventää kansallisten hallintovirastojen suunnittelutarpeita.
EnglishMr Grosch’ report puts my mind at ease on that score, and for that I am grateful.
Groschin mietintö rauhoittaa mieltäni tässä tilanteessa, ja olen siitä kiitollinen.
EnglishRegional cooperation can also help ease the political tensions in the region.
Alueellinen yhteistyö voisi samalla vähentää poliittista jännitystä tällä alueella.
EnglishThis will be vital to ease congestion at airports and for environmental reasons too.
Tämä on välttämätöntä sekä kenttien ruuhkautumisen että myös ympäristösyiden takia.
English– with greater ease (with much less individual effort and more favourable regulations)
– helpommin (tarvitaan paljon vähemmän omia toimia ja asetukset ovat edullisempia)
EnglishEconomic analgesics of this kind will not ease the social suffering of our people.
Tällaiset taloudelliset kipulääkkeet eivät helpota kansalaisten sosiaalisia kärsimyksiä.
EnglishAfter the announcements last night, there was real hope that the situation would ease.
Eilisiltaisten ilmoitusten jälkeen oli aitoa toivoa siitä, että tilanne helpottaisi.
EnglishEase of use is essential to this end, as Mrs Roth-Behrendt pointed out.
Helppokäyttöisyys on tästä syystä välttämätöntä, kuten jäsen Roth-Behrendt totesi.
EnglishWe then ease that burden a little by lowering the rate of duty imposed.
Me helpotamme tilannetta sitten hieman antamalla alennuksia tuontitulleista.
EnglishEverybody must be able to use libraries to obtain with ease the information they want.
Kirjastoilla tulee olla myös uusinta tietoa helposti ja kaikkien halukkaiden saatavilla.
EnglishThe package should ease travel and improve the EU's relations in this part of the world.
Paketilla helpotetaan matkustamista ja parannetaan EU:n suhteita tähän maailman osaan.
EnglishWe need to ask questions about humanitarian aid to ease our consciences.
Meidän on käsiteltävä humanitaarista apua koskevaa kysymystä, jotta saamme mielenrauhan.
EnglishEverything possible must be done in remote areas to ease the introduction of the euro.
Syrjäseuduilla kaikki mahdollinen on tehtävä, jotta euron käyttöönotto sujuisi ongelmitta.
EnglishIt is part and parcel of the completion of the single market, and we must not ease the pressure.
Se kuuluu sisämarkkinoiden toteuttamiseen, ja meidän ei tulisi poistaa painetta.
EnglishThe rich countries must ease their burden of debt by a substantial amount.
Rikkaiden maiden on ryhdyttävä keventämään oleellisesti velkataakkaa.
EnglishCheck the Personalization & Ease of Access section of Support for solutions.
Etsi ratkaisuja tukipalvelun Mukauttaminen ja helppokäyttö -osasta.
EnglishThe second section of the Ease of Access Center lists all of the other settings you can use.
Helppokäyttökeskuksen toinen osio sisältää kaikki muut asetukset, joita voit käyttää.
EnglishA number of short-term measures can be taken quickly to ease the situation.
Lukuisia lyhytaikaisia toimenpiteitä voidaan pikaisesti toteuttaa tilanteen helpottamiseksi.
EnglishSuch a turn would ease the development of all sorts of ties with this state.
Tällaiset muutokset helpottaisivat kaikenlaisten suhteiden kehittämistä Valko-Venäjän kanssa.